trampnet@trampnet.sk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Snežienka jarná - Galanth nivalis  - jarná rastlina

 
 
 
 

 Blyskáč jarný - Ficaria verna Huds - jarná rastlina

 
 
 

 

LESNÉ POSOLSTVO JARI...

Malý pohľad do sveta lesných rastlín a tiež o návratoch k matke prírode v  dávnovekých myšlienkach životnej  filozofie starých prírodných bádateľov...

 
 
 
 

 

Tak ako o liečivých rastlinách a lekároch liečiteľoch napísal  v roku 1530 Paracelsus...

" Lekár, čo všetko musí vedieť a poznať, to nenaučí sa len na univerzite. Čas od času musí sa obrátiť na starenky, cigánky, kúzelníkov, pútnikov,  vidiečanov a tulákov...

...a učiť sa od nich, preto že oni vedia o takých veciach viac, než všetky vysoké učenia...

...preto študuj každý deň bez oddychu, starostlivo skúmaj a pozoruj...

...ničím neopovrhuj a blaženosťou never príliš sám sebe...

...nezakrývaj bezmocnosť aroganciou a nepokladaj sa za majstra na samom začiatku cesty, lebo majstrovstvo nedosahuje sa bez práce a námahy...

...tiež sa uč od skúsenejších - kto by sa tváril že pozná všetko?...

...cestuj a všetko skúmaj, nepohŕdaj ničím čo ti príde do cesty a nehanbi sa za to...

...veď príroda je tak skvelá v svojich daroch, že väčšou odmenou je človeku poznať dokonale jednu jedinú bylinu na lúke, než vidieť celú lúku, ale nevedieť čo na nej rastie."

Paracelsus

// Paracelsus, vlastným menom Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, (1493 Einsiedeln – 1541 Salzburg) bol alchymista, astrológ a lekár, ktorý spravil niekoľko dôležitých objavov a bol predchodcom vzniku novodobého lekárstva. //

 

 
 
 
 

 Hlaváčik jarný - Adonis vernalis - chránená rastlina

 
 
 
 

 Fialka voňavá - Viola odorata - liečivá rastlina

 
 
 
 

 Podbeľ liečivý - Tussilago farfara - liečivá rastlina

 
 
 
 

 Pľúcnik lekársky - Pulmonaria officinalis - liečivá rastlina

 
 
 
 

 Cesnak medvedí - Allium ursinum- liečivá rastlina

 
 
 

 

A takto o liečivých rastlinách a ich úžitku napísal v roku 1793 Juraj Fándly ...

" Pominuli sa už oné šťastné časy, keď podstatu lekárskej vedy tvorilo poznanie nemnohých, ale účinných byliniek. Ich poznanie znamenalo úžitok vtedy, keď za málo peňazí získalo sa veľa.

Ak tie časy boli hodné chvály, tak sú hodnejšie poľutovania a pokarhania tieto naše časy, /poznámka - písal sa rok rok 1793/ ale ani nie tak ony, ako skôr dnešní ľudia zanedbávajúci poznanie a vedomosti o úžitku byliniek.

Každý rok od jari do jesene nám božská prozretelnosť a štedrosť pod šírym nebom ponúka svojú hojnú, krásnu a užitočnú apatieku, užitočné rastliny, drahé voňavé kvetiny, nášmu telu osožné korene a podáva nám zadarmo iné lieky, pochádzajúce z ríše rastlín a nerastov - a my?

My nevďačníci voči tejto božskej dobrote a neznajúci štedrosť zeme, premnohé poklady prenechávame len zvieratám a práve pre túto, nami zavinenú nevedomosť a pre svoje nedbajstvo upadáme do chorôb častejšie ako tieto zvieratá.

Zanedbávame vzácne a užitočné bylinky, rastúce na našich dvoroch, v našich humnách a popod naše ploty /a už ani nespomínam bylinky rastúce v záhradách, hájoch a inde/ a pre našu prirodzenosť aj primeranejšie a za drahé peniaze kupujeme bylinky /lieky/ cudzozemské...

Juraj Fándly

// Juraj Fándly ( *21. október 1750, Častá – † 7. marec 1811, Ompital) bol slovenský osvietenský spisovateľ, rímskokatolícky kňaz, zelinkár a entomológ – včelár. V roku 1793 vychádza jeho kniha o bylinách a ich liečivých účinkoch - praktický ľudový herbár s názvom ZELINKÁR. //

 

 
 
 
 

 Zádušník brečtanovitý - Glechoma hederacea - liečivá rastlina

 
 
 
 

 Cesnak medvedí - Allium ursinum - liečivá rastlina

 
 
 

 

A nielen o lesných a liečivých bylinách, ale aj všeobecne o rastlinstve,  napísal  niekedy okolo roku 1900 botanik Jozef Ľudovít Holuby...

" Rastlinstvo je tak popretkávané do všetkých potrieb života ľudského a poskytuje mu pokrm a nápoj, tkanivá a pletivá na rúcho a iné veci, lieky ochranné a jedy škodlivé, storaké domové náradie a zdroje, nástroje premávky na suchu i po vode, dodáva zemi krásy a vyvodzuje z nej tisíceré poklady k pohodliu ľudskému a vyživeniu všetkého živočíšstva slúžiace..."

// Jozef Ľudovít Holuby (*25. marec 1836 v Lubinej – † 15. jún 1923 Pezinok) bol slovenský evanjelický kňaz, protestantský kazateľ, botanik, národopisec, spisovateľ a národný buditeľ.//

 
 
 

 Slezinovka striedavolistá - Chrysosplenium alternifolium

 
 
 
 

 Veternica iskernikovitá - Anemone ranunculoides - jarná rastlina

 
 
 
 

 Veternica iskernikovitá - Anemone ranunculoides - jarná rastlina

 
 
 
 

 Sedmokráska obyčajná - Bellis perennis - lesná rastlina

 
 
 

 Konvalinka voňavá - Convallaria majalis - lesná rastlina

 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

stránku pripravil 12.4.2014 Pekelník

Jarné fotografie Pekelník

Hudba v pozadí stránky Lojzko Kecál

trampnet@trampnet.sk