...kamarátka Beata a kamarát Furo sa snažia a práve zapažujú  slávnostný táborový oheň...

 
 

Foto
Pekelník
HAY
RIVER
Hudba
Škohlík
MLADÍ
TULÁCI
Kecál
MALÍ BOBRI