Trampská osada

BIATEC

Bratislava 1989
 

 

 
 
 

  

Biatec sa vývojom stal viac - menej rodinnou záležitosťou, i keď to sprvu nebolo tak myslené.

Od leta 1987 som sa zúčastňoval trojtýždňových táborov Filmových ateliérov Barrandov na Mesačnej lúke medzi Miřetínom a Otradovom ako športový referent. Bol to tábor so stanmi na podsadách pre staršie deti a drevenými chatkami pre menšie deti, no hlavne napriek vtedajšej dobe skoro "foglarovský." Viedli ho Peter Čermák, Vlaďka Haladová a Miloš Dusil.

V Miřetíne bola táborovou piesňou trampská pieseň "NO TO SE VÍ..." od Kapitána Kida. Ako pamiatku na tento tábor sme prebrali túto pieseň a tam vlastne vznikla  myšlienka na založenie BIATECA. Pieseň však už BIATECU  zostala a mali sme ju ako hymnu rodu avšak v jemne upravenej táborovej verzii:

Co nás na tábore čeká, to je celkem fajnový
louka stan provoní, letos jak předloni,
e to jedinečnej nápad, zase se dítětem stát
jipy jou, jipy jou zase v tabore spát


No to se ví, zase se sejdem, za sedum let,
snad příští tejden, budeme hrát, budeme spívat
přijdte se dívat, bude nám hej!

Chvíli na nás z nebe prší, chvíli je zase pěknej hic,
nám to však nevadí, každej si poradí,
je to nejkrásnejší údel, kterej moh se nám kdy stá
jipy jou, jipy jou tabor je náš kamarát

No to se ví, zase se sejdem, za sedum let,
snad příšti tejden, budeme hrát, budeme spívat
přijdte se dívat, bude nám hej!

Chcel som získané vedomosti používať pri práci s deťmi celoročne a tak som sa v septembri 1989 ponúkol na rodičovskom združení, že budem robiť vedúceho turistického oddielu. Prvá schôdzka sa konala 27. 9. 1989 a na druhej 11.10. 1989 - výlete na Devín si deti zvoli", pri ohníku názov oddielu Biatec. Neďaleko školy sa totiž v minulosti našli pri vykopávkach stopy osídlenia po Keltoch.

Po novembrových udalostiach som stál pri vzniku staronovej organizácie Pionier a členmi sa stalo aj 16 detí z Biateca. Založili sme s dvomi ďalšími oddielmi Pioniersku skupinu Pyramída, podľa neďalekého rozhlasu. Spolu sme absolvovali jedenásť výletov, trojdňové stanovanie na Bukovej, päťdňový výlet do Kremnice, štvordňový výlet do Račkovej doliny, exkurziu do FL Koliba, vianočný večierok, trinásť schôdzok v triede. Miloš Dusil nám spravil vlastné tričká s menom, znakom oddielu a Bronťom. Žiaľ v roku 1991 činnosť oddielu zaniká a ani ja si v roku 1992 neobnovujem členstvo v Pionieri.

V Miřetíne som ako vedúci bol naposledy v lete 1991 a po rozpade republiky sme sa s ním a Milošom boli rozlúčiť koncom augusta 1993. Zostali sme s Lenkou pôsobiť ako Duo pre pobyt v prírode. Koncom júna 1993 absolvujeme ako prvý čunder Malými Karpatami a potom každé leto už pravidelne. V roku 1994 Veľká Fatra, 1995 opäť no aj so Slávom Chobodickým.

V roku 1996 trojtýždenný vander Švédskom spojený s raftingom a putovaním NP Muddus. Tu sme sa spoznali s kmeňom Wappacomo Minal z LLM a spájame naše kroky prírodou s ich.

Zúčastňujeme sa Čotokiev v Blatnici, Letných tee-pee táborov, silvestrovských pobytov na chalupách, veľkonočných putovaní Muránskou planinou. Ostrôžkami, Cerovskou vrchovinou, pravidelných mesačných prvopiatkových stretnutí, či víkendových jednodňových výšplapov okolím Bratislavy, vítania jará, splavov na raftoch.

Neprerušujeme ani tradíciu vlastných letných vandrov, naposledy dvakrát v Nízkych Tatrách. Začíname pravidelne odoberať Trampa, Mirovi ako Sidovi Biatecovi v ňom vychádzajú poviedky z našich túlačiek. Zúčastnili sme sa posledných troch česko-slovenských potlachov, kde sme sa skamarátili s T. O. Katovna a v minulom roku boli aj na ich potlachu.

Keďže do LLM nevstupujeme, no chceme sa riadiť Zvitkom brezovej kôry, premenúvame sa na Rod Biatec a prvé činy boli slávnostne uznané Sidovi a Yogi na každoročnej rozlúčke so starým rokom pri Zbojníckej studničke nad Račou. Dňa 9. 10. 1999 vzplanul pri Erbovom kameni za Kačínom v Malých Karpatoch slávnostný oheň pri príležitosti 10. výročia vzniku Biateca pre všetkých bývalých členov a kamarátov spod modrej oblohy a zelenej stopy.

Nie sme typická trampská osada, no určite patríme do širokej rodiny trampov, woodcrafterov.

/Časopis TRAMP Ostrava číslo 7. 1999./

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Woodcrafterský rod BIATEC sa v roku 2017 dožil 28 rokov od svojho vzniku. V roku 2000 nastala posledná, podstatná zmena.

Yogi odišla študovať do Francúzska na gymnázium, dokončila si tam aj vysokú školu, vydala sa za Francúza a ostala vo Francúzsku aj pracovať. Na Slovensko nezanevrela, často sa sem vracia a jej syn Marek má aj slovenské štátne občianstvo.

 
 
 

 

Tento rok sa Sido dožil šesťdesiatky a pevne verí, že kým sa dožije odchodu do dôchodku, v zdraví prejde rovníkový obvod zemegule. Momentálne má prejdených 36 413 km...

 

 


Sido Biatec sa po jej odchode stal trampom samotárom, ktorý na svojich potulkách po Slovensku a ďalších 31 krajinách, okrem Nepálu výlučne v Európe, putuje sám, s manželkou, kamarátom Mivym zo Skalice, turistami z TK Štart Bratislava, T.O.Bjatek, či CK Kudrna

 
 
 

 

Sido a D´Ady pri krste Sidovej knihy "Slovensko v srdci a v nohách" - Ružín 2009. V knihe autor zachytáva desať rokov svojho putovania po Slovensku a vyšla ako osadný samizdat vytlačená až v desiatich exemplároch na kvalitnej tlačiarni a papieri, ručne zviazaná do kože /Sidovú knihu isto raz nájdeme aj v niektorom trampskom múzeu už ako vzácny trampský exponát/ Krstným otcom Sidovej knihy bol kamarát D´Ady šefredaktor zo Severky...

 

 

Sido Biatec za posledných 10 rokov uverejnil na www.hiking.sk o svojich potulkách 240 článkov, v ktorých sa snaží záujemcom priblížiť hlavne menej známe časti Slovenska a ČR.

 

 

Niektoré zápisky a články
z potuliek krajinou
a prírodou od kamaráta
Sida Biateca - Miroslava Sviteka nájdete
aj na stránkach
internetového portálu

HIKING 

TU:

 

 
 
 
 
 


...vela fotografii z rokov starších a detského TOM BIATECA sa nezachovalo a tak aspoň jedna "profesionálna" z roku 1990...

 

 
 
 
 

 

...Sido a Yogi na Ragáči...

 

 
 
 
 

 

...Sido a Yogi - jarný vander...

 

 
 
 
 

 

...Sido a Yogi po Výročnom ohni BIATEC v roku 1999...

 

 
 
 
 

 

...Sido a Yogi v Ruskom sedle...

 

 
 
 

 

 

...Sido pri výstupe na Cabane de Bertol /3 311m.n.m./ vo Švajčiarsku v roku 2009...

 

 
 
 
 

 

...Sido s kamarátom Tobíkom na Vf. Pietrosu /2303m.n.m./ Rumunsko v roku1994...

 

 

Sido Biatec je spolu - organizátorom "Pochodu bankových úradníkov" a organizátorom "Zimných výstupov na vrcholy Malých Karpát", kde 17.02.2018 bude zraz na Handliarovskej skale, neďaleko obce Prekážka.

 
 
 

 

...Sido Biatec so svojimi priateľmi pri zdolávaní vrcholov bez turistického značenia...

 

 
 
 
 

 

...Sido Biatec na svojich potulkách pri symbolickom  geografickom strede Európy ktorý symbolizuje žulový balvan nachádzajúci sa pri múre Svätojánskeho kostola v Krahuliach...
 

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom, Kremnické Bane  GPS: N48°44'38'' E18°54'48''

 

 
 
 
 

 

Sido Biatec pri príležitosti 25 rokov BIATECA /2014/ vystúpil na najvyššiu horu na britských ostrovoch Ben Nevis /1345m.n.m/ v Škótsku.

 

 
 

Roky chodieval aj na Česko-Slovenské potlachy i na utorkové stretnutia TRAMP CLUBU. Posledné roky však radšej než TRAMP CLUB navštevuje utorkové stretnutia pešiakov z TK Štart v Malom Bajkale.

 

 

SEVERKA

 


Sido rád fotografuje a tiež občas píše do trampskej Severky. Zaoberá sa aj históriou trampingu a pre trampské múzeum sa mu podarilo zdigitalizovať fotografie a aj viachodinové spomienky Dalíka, svojho svokra Dalibora Bártu, z trampskej osady YUCATAN.

S trampov v súčasnosti je najčastejšie v styku s Pekelníkom, Bačom, ostravským Ďáblikom a D´Adym.

 

Trampská osada YUCATAN z Bratislavy založená v roku 1941

 

 
 
 
 
 

 

...jesenne poklady Malokarpatskej prírody...

 

 
 
 
 

 

... a trampským pokladom sú a zostanú hlboké Malokarpatské lesy -  tento krát na fotografii Sida Biateca.

 

 
 
 
 
 
 

  

Grafika Pekelník Trampský archív - TRAMP NET

Hudba v pozadí stránky

INŠTRUMENTÁLNA SKLADBA

 skupina TULÁCI z Košíc v roku 1979
 
Béďa Jarkovský - Kiwi

Históriu BIATECA napísal Sido Biatec - Miroslav Svitek a tiež textom a grafikou z trampského archívu sa snažil doplniť Pekelník ...

10. novembra 2017 Bratislava

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©TRAMP NET 2017