"Najprv som mal myšlienku,
       potom ideu...
tak vzniklo hnutie.
       Ak si nedajú
niektorí z vás pozor,

       bude /žiaľ/
z hnutia organizácia".

        

 /Lord Baden Powell - zakladateľ skautingu/

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

JUBILEJNÉ VÝROČIA

TRAMPSKÝCH OSÁD V ROKU 2019

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ČESKÉ A MORAVSKÉ TRAMPSKÉ OSADY

/výber/

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TRAMPSKÉ OSADY NA SLOVENSKU

Na stránkach TRAMP NET sú v súčasnosti už menovite zaradené všetky doposiaľ známe slovenské trampské osady, teda tie súčasné, ale aj minulé.

Nie však všetky osady poskytli o sebe dostatok podkladov k tomu, aby aj ich osada mala svoju samostatnú stránku na TRAMP NETe. Tu treba očakávať viac iniciatívy z ich strany, tak aby aj  história týchto osád bola spracovaná a zapísaná nie len na TRAMP NETe, ale aj do digitálnej  Pekelníkovej KRONIKY TRAMPSKÝCH OSÁD.

Jednoducho povedané, to čo ste nám neposlali a  nemáme tak k dispozícii /je nám to ľúto /, tak to ale úplne zbytočne hľadáte aj teraz na stránkach TRAMP NETu.

 

 

V KRONIKE TRAMPSKÝCH OSÁD je k dnešnému dňu 26.10,2018  zaradených 1567 známych súčasných i minulých slovenských trampských osád. U niektorých, avšak  náhodne vybraných trampských osád,  z KRONIKY TRAMPSKÝCH OSAD pre TRAMP NET je sprístupnená aj ich história, alebo aspoň stručná informácia o osade.  Tento zoznam 1567 slovenských trampských osád bol na stránkach TRAMP NETu sprístupnený, kompletne zaradený a rozdelený do jednotlivých štyroch krajských sekcii  nasledovne:

 

BRATISLAVSKÉ TRAMPSKÉ OSADY

 
 

ZÁPADOSLOVENSKÉ TRAMPSKÉ OSADY

 
 

STREDOSLOVENSKÉ TRAMPSKÉ OSADY

 
 

VÝCHODOSLOVENSKÉ TRAMPSKÉ OSADY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAMPSKÉ OSADY A KLUBY

 
 
 

A - K

 
   

L - S

 
   

T - Z

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AMERICKÝ HISTORICKÝ TRAMPING