Trampská osada

BIELY NETOPIER

Bratislava 1986

 

 
 
 
 
 

Osada BIELY NETOPIER bola založená v 60-tých rokoch v Bratislave. Založili ju kamaráti z mestskej časti Koliba.

V sedemdesiatych rokoch v osade boli kamaráti Jimy, Puky, Puntila, Otlak, Freny, Štopel a Cigáň. Stará osada postupne zanikla a podnet na znovu založenie osady dali kamaráti Krko a Krokodíl, ktorí spoločne trampovali po Malých Karpatoch a po Slovensku.

Zakladajúcimi členmi osady sa stali: Krko, Krokodíl, Jarka, Pelo a Fofo. Medzičasom sa k ním pridali, ale aj odišli, viacerí. V roku 1994 prijali členstvo ďalší dvaja kamaráti Šulo a Šesták. Prísahu v kronike podpisovali členovia na X.výročnom ohni v roku 1996.

Osadný flek trampskej osady BIELY NETOPIER sa nachádza v juhozápadnej časti Malých Karpát. 

 
 
 

V roku 1989 si  na fleku postavili zrub, ktorý našli v roku 1990 zničený. Nový zrub si postavili v roku 1992 a užívajú ho dodnes...

 

 
     
     
 

 
     
 

 

   

 

Z obľúbených osadných akcií bývali pravidelné športové hry na fleku pre ich deti k MDD a každoročné zapálenie vatry na "Jána", kde pozývajú aj kamarátov.

Osada má za sebou pestrú činnosť nie len svojimi vandrami po Slovensku, ale i účasťou na mnohých trampských stretnutiach a potlachoch. V roku 1988 osada dostala pozvanie na potlach trampskej osady ZLATÁ LÍŠKA. Bolo tam veľa trampov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Nálada bola výborná, aj napriek počasiu, ktoré sa v priebehu noci zmenilo z jarného na mrazivý zimný deň. V tom istom roku boli aj na potlachu STO SAVANA a v roku 1993 na  5.výročnom ohni trampskej osady APAČI  v Starej Turej.

Každý rok , od roku 1995 sa zúčastňujú na „Vítaní jari“ na Pasekách v Račianskych lesoch, ktoré organizuje trampská osada BONANZA.  „Vítanie jari" v roku 1997 sa uskutočnilo na snehu, ktorého bolo viac, ako sa na marec patrí.

   

Nezabudnuteľnými zostali aj spomienky  aj na IV. Česko - Slovenský potlach v roku 1997 na Sázave. Tu nadviazali nové kontakty s niektorými českými a moravskými osadami. Celú organizáciu si tu vzali na starosť dve domáce osady: trampská osada VENTURER ROVERS a trampská osada DIVIZNA. V deň, keď sa zapaľovala vatra pršalo, ale v kamarátskej atmosfére, ktorá tam vládla to vlastne nikomu nevadilo.

   
     

V roku 1998 poriadali svoj 12. výročný oheň, na ktorom sa zúčastnilo mnoho osád a kamarátov - samotárov. Navarili pre všetkých výborný guláš a čapovali pivo. Trampi prišli z Bratislavy, ale i zo stredného Slovenska. Spomenúť možno aspoň niektoré osady: ASCALONA, DIVIAČIA ZÁTOKA, DOBRÉ VÍLY, PERERO, ZLATÁ LÍŠKA, NIPIGON - ktorá sa postarala a o hudbu spolu s ďalšími kamarátmi. Po slávnostnom zapálení vatry rozdávali upomienkové placky a krásne trampské pesničky zneli neskoro do noci.

 
 
 
     
   
     
 
 

 XII.výročný oheň trampskej osady BIELY NETOPIER - ceny práve preberajú najmladší.

 

 
 
 

 

Kamaráti z trampskej osady BIELY NETOPIER pred svojím zrubom.

Zľava: Šulo, Jarka, Krko, Šesták a Peloň...

 

 
     
 

 
     
   
     
 

 
XX. výročný oheň 2006  
 
 
   
 

 

 
     
   
     
 
 

 

Camp osady BIELY NETOPIER v roku 2011

 

 
 
   
     
   
     
 
 
     
     
 

 

 

 

 

 

 
 

 

30.vyročie trampskej osady BIELY NETOPIER

 
 

2016

 
 
 
 
 
 
     
   

Pieseň v pozadí stránky s názvom
"Večerom keď blúdim sám"
 
spieval a hral kamarát

Hasan

T.O. BASKE Trenčianske Teplice
z Trenčianskych Teplíc.

   

 

 
 
 
 

VEČEROM KEĎ BLÚDIM SÁM

 autor neznámy

                                                             
          
A

      1.  Večerom keď blúdim sám
                   
  E7
           na hviezdy sa pozerám

                                          
   A
          
v srdci jednu túžbu mám

 

Vidieť tvoje oči len
                       
E7
S tebou chcem prežívať sen
                
A
bo ťa veľmi milujem

Refrén:

            A7         D       A
Usínaj má milá hviezda zažiarila
      E7                      A
Spi sladko v paprskoch mesačných
              
A7        D     A
Hviezdy sa jagajú nám pripomínajú
   
    E7                A
Tie časy keď som ťa miloval

2.  Keď nový deň zasvitá
chata moja ťa čaká
nový život začína.
Vietor veje v diali hlas
ty sa vrátiš ku mne zas
život bude plný krás