"...Prírodu poznaj, miluj chráň,
      v srdci jej pieseň stále si bráň..."

      /zo slovenskej trampskej piesne/ 

 

 
 
 
 

 

UKÁŽKY ZO ZBIEROK NAŠEJ VIRTUÁLNEJ ZBIERKY TRAMPSKÝCH, SKAUTSKÝCH, WOODCRAFTERSKÝCH a TÁBORNICKÝCH ODZNAKOV, MEDAILÍ a MINCÍ.

 
 
 

 

Táto nádherná minca z rýdzeho striebra bola vyrazená vo vysokej kvalite

Kanadskou kráľovskou mincovňou  a má názov

KANADSKÁ ZÁSTAVA

/nazývaná tiež zástava javorového listu/

s reverznou stranou mince  s portrétom britskej Kráľovnej Alžbety II.

 

 

Do redakcie internetového portálu bola doručená spolu s certifikátom autentickosti,  ktorý potvrdzuje pravosť  numizmatu z Národnej pokladnice, ako dar kanadských trampov a trampskej osady DESPERÁDO k 15. výročiu vydávania nášho internetového portálu TRAMP NET.

Kanadským kamarátom posielame pri tejto príležitosti pozdrav a tiež poďakovanie, že si spomenuli na naše 15. ročné jubileum takýmto zvláštnym  a naozaj ojedinelým spôsobom.

NOVÁ KANADSKÁ MINCA

   

Kamaráti, teda tí ktorí sa chystajú na Veľký letný vander do Kanady môžu očakávať že pri nákupe v obchode im predavačka vydá takúto peknú 25 centovú mincu. Kanadská mincovňa tieto mince vydala do obehu  1.júla 2015 na Canada day - Kanadský deň, pri príležitosti 50. výročia zavedenia súčasnej kanadskej vlajky s javorovým listom (1. júla 1965). Dovtedy Kanada používala  vlajka "the Red Ensign" s "Union Jack" a s kanadským erbom. Minca vyšla v 2 verziách na líci, jedna je lesklo-matna a druha úplne leskla s farebnou vlajkou, nafarbenou len obyčajnou farbou, určenou na ošúchanie, tak že za par rokov  z nej bude len leskla minca /len limitovaný počet/. Rub je u obidvoch mincí takmer identicky. Mince su súčasnosti v bežnom obehu, spolu s ďalšími "obyčajnými" kanadskými štvrtákmi (25 c).

(fotografia mince ktorú pri nákupe v kanadskom Vancouveru vydali kamarátovi Bobrovi z T.O. PRVÉ OHNE)

 
 
 

 
 

 

VIRTUÁLNA ZBIERKA ODZNAKOV

TRAMPSKÝCH OSÁD

 

 

 

 

Do virtuálnej digitálnej trampskej zbierky odznakov  nám bol doručený  v poradí už 366 kovový odznak, ktorý nám poslal kamarát Rysák. Pri návrhu odznaku reagoval na zničenie campu výrubom, pre trampov posvätných stromov a na novom odznaku stromy symbolický označil  naznačovanou rytinou troch dubových kolíkov.

Viac o Campe ZLATÉ DNO /Dice camp/ založenom v roku 1929 na Brdoch sa dočítate  aj na našich stránkach v rubrike OSADY:

 

 

 
 
 

 

Do našej  virtuálnej trampskej zbierky pribudli i ďalšie tri odznaky  od kamaráta Rysáka, ktoré sú dole nižšie. Tieto boli vyrobené už v roku 2014 a tak ich počet v našej zbierke stúpol na 369 odznakov, čo je už určite nie práve najmenšia zbierka, zvlášť keď všetky tieto odznaky boli vyrobené bez dotácii  akýchkoľvek komerčných či politických sponzorov a ich návrhy či výroba sú vlastnou iniciatívou trampov, či trampských osád. Zvlášť si ceníme najmä to, že niektoré odznaky sú pripravené podľa perfektných pôvodných grafických návrhov, ktoré máme tiež k dispozícii a doslovne sa dá povedať že odznaky sú takými malými umeleckými dielami.

 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
   

 

Našu významnú zbierku trampských, skautských, woodcrafterských  a táborníckych odznakov z Pekelníkovho archívu vo virtuálnej podobe si môžete pozrieť kompletne na stránkach TRAMP NETu v našej rubrike s názvom TRAMPSKÝ ARCHÍV

 

 

 

VIRTUÁLNA ZBIERKA TRAMPSKÝCH ODZNAKOV

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Trampský archív vznikol v roku 1963, ako snaha kamaráta Pekelníka zozbierať a zachrániť pre  ďalšie trampské generácie rôzne dokumenty, fotografie, kresby a artefakty, tiež staré osadné kroniky, trampské "cancáky" a ďalšie veci blízke a vzácne  trampom a trampingu.

Do  archívu sa rokmi, za skoro už päťdesiatročnej histórie zbierania podarilo získať a zozbierať dôležité materiály súvisiace nielen z históriou trampingu na Slovensku, ale i niektoré podstatné dokumenty z oblasti trampského hnutia  vo svete, najmä v Kanade, USA a v Austrálii  a čo je velmi dôležité, väčšinu týchto zbierok sa už podarilo dať do digitálnej podoby.

V archíve sa  nachádza aj veľa originálnych dobových dokumentov, priraďovaných k počiatkom prvej  osady trampov ZTRACENKY založenej v roku 1918 a vôbec najstarších našich Česko - Slovenských trampských dejín, začiatkov trampského hnutia, dokonca ešte z čias Kráľovskej monarchie.  Veľmi zaujímavé z histórie trampingu je napríklad i to, že osada ZTRACENKA je vekovo staršia i keď len o pár mesiacov, ako  vznikla Československá republika.

   
 
   

 

Iste že v archíve sa nemôže nachádzať všetko z dejín a histórie českých trampských osád a vlastne to ani nebolo zamýšľaným cieľom zbierok  archívu, preto že v Čechách už v období vzniku Pekelnikovho archívu  bolo dostatočné množstvo kamarátov, ktorí sa touto činnosťou a aj ďaleko predtým zaoberali.

Trampský archív, v starostlivosti Pekelníka však systematický sústredil všetky najdôležitejšie dobové trampské dokumenty a to predovšetkým zo Slovenska. V  archíve sa nachádzajú podstatné materiály o prvých trampských osadách na Slovensku, už od prvej trampskej osady WAIKIKI založenej v roku 1928, či sú to už súbory textové, fotografické či grafické a z tohto archívu  je zvyčajne čerpaná história trampingu na Slovensku.

 

   
 
 
 

...kamaráti z trampskej osady WAIKIKI v roku 1932.
Sprava: Trader Horn, Miran, Zizi, Bócman, Ňamta, Bibi. V popredí s gitarou šerif osady Hassan...

 

 

 

Prvotnou výhodou takto zozbieraných trampských materiálov bolo najmä to, že v období keď sa tieto veci dostávali do archívu, väčšina trampov, trampských pionierov najstaršej trampskej generácie ešte žila a Pekelník mal ľahší prístup k týmto veciam, preto že väčšinu tých najstarších trampov poznal osobne z vandrov a potuliek prírodou, prípadne s tými ktorí žili v zahraničí nadviazal styk korenšpodenčne. Zo zahraničnými osadami a kamarátmi   nadviazal  kontakty už pred rokom 1968, i napriek tomu že žili ako vysťahovalci predvojnovej i  povojnovej prvej, či druhej vlny emigrácie väčšinou v ďalekej cudzine a takáto korenšpodencia samozrejme moc nevoňala tým, ktorí ovládali politickú moc vo vtedajšom "socializme". Veľa listov zo zahraničia prišlo otvorených, najmä z USA a Kanady a niektoré  neprišli vôbec a dodnes sa nachádzajú niekde v hlbinách politických archívov. To však zbierky trampského archívu akosi podstatne neovplyvnilo a takto nedoručené dokumenty boli v neskorších vlnách a dobách politického odmäku opäť vyžiadané a doplnené.

 

 

 

Postupne v priebehu dlhých rokov boli nájdené a do trampského archívu sa dostali dokumenty a materiály aj z trampských osád, ktoré už generačne a vekovo odišli a predtým sa zdalo že vietor nám po nich úplne odvial všetky stopy ich histórie.

A tak žiadny iný takýto archív s podstatnými materiálmi z najstaršej trampskej minulosti na Slovensku nemáme i keď snaha zbierať takéto materiály sa vyskytla už rokmi i u ďalších mladších kamarátov ktorí prejavili o tieto veci snahu a záujem. Tu sa však väčšinou nejedná o materiály z najstaršej histórie trampov, ale iba o trampskú súčasnosť.

Dôležité však je to,  že Pekelníkov archív sa nestal mŕtvou inštitúciou "trampských pamätihodností" ale za celý čas svojho trvania  poskytoval navonok materiály z trampských dejín, najmä najstarších, ale i vekovo mladších slovenských trampských osád.

Na tento archív sa dlhé roky obracali novinári pri písaní článkov o trampoch pre svoje periodiká a tiež získavaní dobových fotografii k zverejneniu na svojich stránkach. To iste možno povedať aj o filmovej a televíznej tvorbe, kde tvorcovia dokumentov o trampoch pri zostavovaní scenárov týchto *filmikov* využili možnosť získania pravdivých a dôveryhodných informácii o trampoch z trampského archívu.

 

 

 

 

Pekelníkova KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD vznikla najmä preto, aby trampom z  Trampského archívu boli sprístupnené písomnosti, fotografie a grafika týkajúca sa histórie trampov. Toto boli hlavné dôvody pre ktoré sa Pekelník rozhodol spracovať a vydať KRONIKU TRAMPSKÝCH OSÁD.

KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD vyšla  prvý krát 25.6.2003, v 100 kusovom  vlastnom náklade na multimediálnom kompaktnom disku /CD/ a distribuovaná bola zdarma trampským osadám, ktoré sa pri písaní trampskej histórie zúčastňovali doma i v zahraničí.

Odvtedy vyšlo do roku 2015 ďalších jej dvadsať doplnených vydaní, ktoré však postupne už boli dopĺňané aj za pomoci trampských osád a kamarátov, ktorí pochopili to, že Pekelník si nerobí kroniku pre seba, ale pre nich a že je potrebné tieto veci pre trampskú históriu a trampov akosi zdokumentovať.

 

 

 

 

Práce na Pekelníkovej KRONIKE TRAMPSKÝCH OSÁD pokračujú však veľmi úspešne i v dnešných časoch ďalej. Do kroniky sa darí získavať rôzne pre trampov a tramping zaujímavé materiály a to zo starých trampských cancákov, zápisníkov, kroník, spevníkov, osadných albumov... ale čo je dôležité,  snaha je aj zachytávať históriu a dianie v súčasnom trampingu i keď tieto veci sú ponechávané aj mladším trampským historikom a ich súčasnému spracovaniu.

KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD sa tak stala skutočnou a najrozsiahlejšou slovenskou trampskou encyklopédiou, ktorá je hlbokou studňou trampskej histórie nielen doma  ale i vo svete.

V dvadsiatom vydaní  Kroniky, ktorej uzávierka bola začiatkom leta v roku 2015 opäť pribudlo množstvo vlastných stránok trampských osád, ktoré prejavili záujem byť zaradené do kroniky, ale tiež i starších a najstarších trampských osád, ktorých história sa postupne na základe získaných materiálov neustále dopĺňa...

Kronika sa v takomto rozsahu samozrejme už dávnejšie nezmestila na obyčajné multimediálne CD, ale vzhľadom k jej rozsahu a množstve informácii ako jej nosič už slúži DVD a takto sa stala nevyčerpateľným zdrojom podstatných a hlavne overených informácii o trampingu.

Našťastie a to je nutné tu pripomenúť, že každá získaná informácia k doplneniu do tejto multimediálnej encyklopédie sa dôkladne  za pomoci trampov a tiež za pomoci samostatných kroník trampských osád dostatočne preveruje a do kroniky v žiadnom prípade nemajú prístup novodobí internetoví trollovia /trulovia/ a im podobní pisálkovia, väčšinou píšuci iba pre svoj vlastný biznis, či celebritný prospech,  niekedy dokonca píšucich aj podľa priaznivých objednávkových politických dobových vetrov.

Treba si v trampskom myslení uvedomiť najmä to, že Kronika neni iba dajakým mŕtvym archívom, kde sa veci o osade pošlú a zapadnú do zabudnutia. Kronika sa dobou stala živou trampskou encyklopédiou, neustále dlhé roky dopĺňanou a čo je hlavné,  prístupnou dnes už všetkým kamarátom,  ktorí sa na jej príprave podieľajú.

Chcel by som poďakovať kamarátom, ktorí sa na získaní a doplnení aj posledných najnovších materiálov podieľajú. Ich zoznam by bol pre zverejnenie neobyčajne dlhý. A tak spomeniem iba zopár trampských mien a trampských osád, predsa však len staršieho data, z roku 2010, ktorí sa pri získavaní trampských písomných, fotografických, či grafických materiálov   pre ARCHÍV TRAMPSKÝCH OSÁD a tým aj pre KRONIKU TRAMPSKÝCH OSÁD  podieľali:

Poďakovanie patrí kamarátovi Šprickovi z trampskej osady ZLATÁ KALEDÓNIA a trampskému samotárovi Didymu z Ivanky pri Dunaji, kamarátovi Indušovi z trampskej osady BEDUÍN z Bratislavy, kamarátovi Makymu z trampskej osady HAY RIVER z Bratislavy, kamarátovi Kukovi ml. z trampskej osady OHIO, kamarátovi Windy Billovi z trampskej osady POSLEDNÍ PŘILEŽITOST Chrudim, kamarátovi Myšinovi a Andymu z trampskej osady MANILA, kamarátom z trampskej rodiny Vajcovcov, najmä Pinkertonovi zo staručkej Hawkinsovej trampskej osady EL KORMORANE DEL TORTUGA, Lubymu  - junior Vajcovi - Domesovi, Sidovi Biatecovi, †Johnymu z trampskej osady MODRA HVIEZDA a tiež veľká vďaka kamarátovi Šperhakovi z trampskej osady VESELÝCH SAMOTÁROV ktorý pre archív venoval neskutočne cenné materiály z okolia rokov 1946 až 1948, jedná sa najmä o originály trampských časopisov z Brna, v ktorých sa veľa môžeme dočítať i o trampoch zo Slovenska.

 

 

 

 

...obálka časopisu brnenských trampov  z roku 1948...

 

 
 
 

 

 

...obálka časopisu brnenských trampov  z roku 1948...

 

 
 
 
 

 

...obálka časopisu brnenských trampov  z roku 1948...

 

 

 

Od Šperháka sme dostali aj jedinečné časopisy Woodcraftu vydávané na Slovensku a niektorých vydávaných aj  v Čechách, ktoré sa stali jedným zo šperkov archívu. Trampov aj setonových woodcrafterov však musíme sklamať, preto že i keď sa jedná o pomerne bohaté a obsiahle materiály, slovo tramp sa tam naozaj v tomto povojnovom období nikde - dokonca ani jeden krát nespomína a to aj napriek tomu, že  trampi a wodcrafteri v tomto období chodievali táboriť skoro na tie isté miesta a v tých istých  rokoch ako trampi.

Ale veď vlastne prečo by Setonovci  - woodcrafteri mali písať o trampoch? 

 

 

 
 
 
 

 

...obálka časopisu bratislavských wodcrafterov z roku 1946...

 

 

 

Koniec koncom, ani trampi nespomínali v svojich časopisoch z tohoto obdobia woodcrafterov, ani súvislosť zakladateľa woodcraftu E.T.Setona s trampingom.

A tak zostáva dôležitým faktom to, že woodcrafteri ako členovia organizácie s prísnymi vnútornými regulmi, ako  samostatná organizácia si išli svojím vlastným smerom a trampi ako slobodné hnutie, v tých časoch zase svojím úplne iným, tuláckym voľným  smerom, takým akým tramping od svojho vzniku v skutočnosti naozaj bol.

Snáď však najväčším zlatým šperkom darovaných písomností je aj osobná korenšpodencia s Bobom Hurikánom - s ktorým sa kamarát Šperhák osobne poznal a zažil s ním viacero trampských stretnutí.

 

 
 

 

...archív...časť dopisu Boba Hurikána, kamarátovi Šperhákovi do Bratislavy z roku 1949...to je ešte z čias keď Hawkins a Indoš sa chystali natrvalo odísť z Československa...

 

 
 
 
 
 
 
 

MÚDRA SOVA

Naša dobrá trampská kamarátka Túlavá Jackie v časopise,  určenom  pre všetky túlavé duše  s názvom SEVERKA /č.3-4,2015/ vyjadrila svoj vlastný názor a vzťah k trampingu.

Je dobré vyjadrovať svoje trampské názory,  ale v trampingu to medzi kamarátmi bolo obvyklé aj v nepriaznivom politickom období a medzi kamarátmi doslovne žiadúce.

Ovšem že, keď takýmito názormi boli vyjadrenia, ktoré mali svoje skutočné opodstatnenie a svoju myšlienku, ktorá bola rozumne prijateľná.

Ale k veci. Túlavej Jackie akosi vadí, že tramping je považovaný za hnutie.

V Severke píše trampom takýto odkaz:

"Nie som celkom stotožnená s tým, že...   sa v súvislosti s trampingom uvádza slovné spojenie "trampské hnutie. Neviem čo hovoria o slove "hnutie" slovníky a teda možno je to len môj subjektívny pohľad. Ale nesedí my to. Pod slovom hnutie si predstavujem  niečo, čo vzniklo proti niečomu. Napríklad hnutie "hippies" (pre mladších z Vás "deti kvetov") proti vojne.

...a k tomu ešte Túlavá Jackie  pripája zaujímavý odkaz  pre laikov, ktorí nevedia nič o trampingu

"...by som uviedla, aspoň odkaz na E.T.Setona. Bol to on, ktorý stál  na úplnom začiatku - aj trampingu.

 

Celý tento príspevok Túlavej Jackie z trampského, či historického hľadiska možno považovať za akýsi volný úlet myšlienok bez akéhokoľvek seriózneho podkladu, teda iba ako akýsi zlý sen, kde ako sa hovorí  o tom že "jedna baba povedala"...

... vysvetlím prečo...

TRAMPING AKO TRAMPSKÉ HNUTIE

Tramping v Československu už od samého vzniku v roku 1918 je naozaj považovaný za trampské hnutie. Dôkazov v archívoch a v knižniciach sa o tom nachádza dostatok, možno i prebytok a tak spomeniem  z toho staršieho obdobia snáď len ten najdôležitejší:

 

  Tomáš Garrigue Masaryk  

*7.3.1850 Hodonín
† 14 .9.1937 Lány u Prahy
Prvý prezident Československej republiky
/prezidentom bol v rokoch 1918 - 1935/

 

 

 

MASARYKOV NÁUČNÝ SLOVNÍK /1933 Praha/

V roku 1933 vychádza už 7.diel Masarykovho slovníka náučného a práve v tejto časti  T.G.Masaryk vysvetľuje  i význam slova tramping. Samozrejme že sa tu nedočítame nič o E.T.Setonovi, ktorý vraj stal na začiatku trampingu, ako to Túlavá Jackie v svojom článku spomína. V slovníku sa však dozvieme  to,  že tramping na rozdiel od organizácie skautov je  hnutie veľmi volného rázu. No dozvedáme sa i základný atribút trampingu, teda to čo je pre tramping to podstatné a hlavne, skrátenú  a výstižnú podstatu o trampských tradíciách, konkrétne, že podľa vzoru amerického /teda amerických trampov/ si európski trampi osvojili rôzne zvyky a spôsoby ich života. Myslím si že to je síce krátka, ale úplne presne vystihnutá základná myšlienka a skutočnosť o tom ako prenikol tramping do Európy.

TRAMPSKÉ HNUTIE A T.G. MASARYK

To že T.G.Masaryk na viacerých miestach v svojom slovníku hovorí o trampingu ako o trampskom hnutí nie je zrejme náhoda. Hovoriť o hnutí mohol iba ten, kto poznal dobre filozofiu žitia  vo vtedajšej spoločnosti. A T.G.Masaryk mal plné právo považovať tramping za hnutie  a takto ho označiť. Veď jeho vysokoškolské štúdia boli zamerané na štúdium filozofie už na Akademickom gymnáziu v roku 1872 vo Viedni, neskoršie na viedenskej univerzite v rokoch 1872 - 1876, tiež študijnom pobyte v Lipsku až po získanie doktorátu z filozofie v roku 1876.

TRAMPSKÉ HNUTIE WOODCRAFT  A SKAUTING

 

 

Československý tramping v rôznych časových obdobiach trpel prienikom, často krát i útekom našich domácich woodcrafterov a skautov do trampského hnutia vidiacich v trampskom hnutí predovšetkým väčšiu slobodu a voľnosť. 

Samozrejme že títo emigranti zo svojich bývalých organizácii boli pre trampské hnutie väčšinou iba prínosom, lebo prinášali do trampského hnutia v tradíciách, či symbolike niečo dovtedy nepoznané a nové čo trampi radi prijali.

 

 

Ten ich útek k trampom bol teda z viacerých príčin, jednak bol dobrovoľný za voľnosťou, nespútanou organizáciou stanovami a programami  a tiež to bol žiaľ aj útek politický, nedobrovoľný, ten sa dokonca v skautingu konal viacnásobne, teda vždy keď  vtedajšie predvojnové, či povojnové diktátorské politické štátne režimy zakázali skautskú organizáciu. Vplyvom skautov ktorí pod rôznymi zámienkami prenikli a prenikali do slobodného trampského hnutia sa napríklad preniesli aj niektoré romantické obradne zvyky setonovho indiánskeho kultu, najmä obradné zapaľovania taborovych ohňov, ovšem v prenesení do trampingu samozrejme oprostené od mystických indiánskych obradných pôvodných prvkov, o ktoré trampi akosi nemali záujem, tie z indiánskej kultúry prevzal a do Woodcraftu vtlačil duchovný otec a zakladateľ woodcraftu E.T.Seton.

Nakoniec je nutné spomenúť že E.T.Seton  za svojho života  nemal z trampingom nikdy nič spoločného a nikdy k praktickému styku s trampami a trampingom ani neprišiel, preto vlastne  ani nikdy  nemohol stáť na úplnom začiatku trampingu, tak ako to napísala Túlavá Jackie v Severke.

Každému kto len trochu zaujíma o históriu woodcraftu, skautingu a trampingu je na prvý pohľad jasné že tramping a woodcraft sú dve samostatné hnutia a nemajú žiadny súvis a ani vzájomné následnictvo a naozaj závery niektorých tzv. historikov ktorí hlásajú že tramping vznikol z woodcraftu,  alebo tiež zo skautingu sú neopodstatnené a nezakladajú sa na pravde, najme keď americkí trampi  v Masarykovom slovníku majú svoju podloženú históriu  už dávno pred rokom 1900 a woodcraft so skautingom boli založené až oveľa neskoršie, woodcraft v roku 1902 a skauting v roku 1907.  Skauting a ani woodcraft v súčasnom období už nemožno považovať za hnutia a stali sa organizáciami.

A tak len na súčasných trampoch zostáva veľmi zodpovedná úloha ustrážiť si svoje trampské hnutie tak, aby niektorí *tiež snaživci* z trampského hnutia nespravili organizáciu zakladaním rôznych komerčných či tiež tzv. potlachových či osadných spoločenských združení. Je to vec o to zodpovednejšia že naše trampské hnutie sa dožíva  v roku 2018 storočného jubilea a zatiaľ všetky pokusy spraviť s trampingu organizáciu našťastie úspešne zlyhali.

napísal Pekelník - TRAMP NET 17.1.2016

 

 
 
 
 
 

Malé zamyslenie sa nad trampskými cennosťami a starožitnostiami...

  Bakalov totem

 

Každý z nás trampov vie, že i ten najmenší darček s trampskou tematikou zhotovený vlastnými rukami, kamarátov značne poteší a obdarúvaný ho opatruje dlhé roky, niekedy dokonca i celý život, ako veľkú cennosť, ktorú dostal od kamaráta.

Stáva sa však nepotešiteľné že trampské artefakty, ako sú camrátka, placky, totemiky, vlajky a aj rôzne iné  spomienkové predmety, dokonca kroniky a albumy trampských osád, sa stali zberateľským záujmom ľudí, ktorí nemajú s trampingom vôbec nič spoločné.

O to menej potešiteľné je to že niektoré trampské veci sa predávajú dokonca na burzách. /naposledy na inter burze neznámy burzista predával trampské placky - camrátka, ktoré boli v dávnejších časoch venované  zomrelému kamarátovi Papagájovi/.

Pýtal som sa ho že odkiaľ tie Papagajové veci má, no odpoveďou bolo iba to, že on ich len predáva s výrazným zlým  pohľadom, ktorý neveštil žiadnu ochotu púšťať sa s ním do ďalšej debaty...

 

Je smutné, keď jedno z najvyšších trampských ocenení, kanadská placka, intarzia vykladaná z drahých driev pripomínajúca legendu kamaráta Hawkinsa z Caracasu, sa ocitne na stene jednej  výletnej reštaurácie a trampi doposiaľ nevedia, ako sa tam dostala..

Ešte smutnejšie je to, že rôzni špekulanti predávajú trampské placky a camrátka z potlachov na internetových burzových stránkach za nehorázne vyvolávacie ceny.

Všetky tieto veci ktoré sa okolo nás v tejto oblasti dejú, si už naozaj zaslúžia výraznú a vážnu pozornosť nás všetkých.

Je dosť možné že niektoré z týchto predávaných vecí boli ukradnuté z vylúpených trampských chát a i toto je možnosť, ako kradnuté trampské  veci speňažiť. Tomu však akosi zrejme už moc nepomôžeme...

Avšak je aj dôvodné podozrenie, že tieto trampské veci pochádzajú aj od dobrodruhov, ktorí sa vydávajú za zberateľov trampských artefaktov budúceho trampského múzea.

Preto najmä starších kamarátov žiadam, aby svoje „trampské poklady“ nikomu za týmto i keď naoko dobrým úmyslom neodovzdávali z dôvodu že trampské hnutie a trampi určite nechcú navždy o tieto veci takto ľahkomyseľne prísť.

Iste je,  že v  múzeách,  keď už začínajú vznikať trampské expozície, tieto veci radi príjmu. Treba však zobrať na zreteľ že preberanie týchto vecí do múzeí by sa malo diať na základe vzájomného písomného protokolu, ktorí hovorí o tom, že či sa jedná o vec trampským darcom darovanú, zapožičanú, či kúpenú múzeom ktorý artefakty preberá....

Takže bez takéhoto oficiálneho protokolu nikomu v budúcnosti svoje cenné trampské veci a maličkosti nezverujte a ak sa ich predsa len akosi chcete zbaviť, zverte ich osobe, ktorú naozaj dlhé roky poznáte, je z trampského prostredia a ktorá sa naozaj postará o to, aby tie naše trampské maličkosti zostali pamiatkou pre ďalšiu trampskú generáciu..

Pekelník z trampskej osady Hay River

 

 

 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   

TRAMPSKÉ MÚZEUM

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

   
 
 
 
 
 
   

 TRAMPSKÉ MÚZEUM

NAŠE MÚZEUM

Setkání 3.listopadu 2009 v sídle sdružení v Hradčanech u Tišnova.

   
 
 
 
 
 

Motto:

"...je to Tvoj život, nedávaj iným ľuďom, či spoločnostiam možnosť ho ovládať..."
                             Warren Buffet *)

 

Čo napísali do novín kamaráti trampi pred štyridsiatimi rokmi:

 
 

Čo napísali do novín kamaráti  - trampi v roku 1991:

 

 

 
 

ČO SA ZMENILO A ČO BY SME MALI VEDIEŤ I DNES

....vlastne úplne nič sa po štyridsiatich rokoch a ani po viac ako dvadsiatich rokoch od uverejnenia týchto článkov a v deväťdesiatročnej histórii trvania trampingu v Československu v myslení trampov /čo sa týka organizovania a členstva/ sa naozaj nič nezmenilo. Snáď len pár jednotlivcov začalo vytvárať v trampingu akési organizácie s vidinou vlastného biznisu, nechápajúci to, že tým sa vlastne základným myšlienkam trampingu vzďaľujú, že prestávajú byť v svojom myslení skutočnými trampmi a takto strácajú svoju trampskú slobodu, teda začínajú robiť čosi iné, čo sa už nedá nazývať čistým trampingom v pôvodnom slova zmysle a čo už nemožno v svojej podstate v žiadnom prípade  považovať za tramping....

/ ...správičky v  archíve našiel a sprievodný  text dopísal  Pekelník/

*) /Warren Buffet je druhý najbohatší muž sveta, ktorý mimo iného venoval 31 miliard US dolarov na charitu/

 
 
 
 
 
 

 

/Zaradené na stránky TRAMP NET v roku 2011/

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

©Pekelník 2008