Trampská osada BIELY NETOPIER
Bratislava1965

 

 
 
 
 
 
 

 

Trampská osada BIELY NETOPIER bola založená v roku 1965 v Bratislave. Vznik osady tesne súvisí s osadou NETOPIER založenej o dva roky skoršie - v  roku 1963 a považuje sa za bratskú osadu svojej domovskej osady.

 

 

Pekelník z osady NETOPIER začiatkom roku 1965 odchádza a spolu s kamarátmi Baflíkom a Nevadom zakladá novú osadu toho istého mena - iba s prívlastkom "BIELY" na Campe Mesačný Svit v údolí malokarpatského račianskeho potoka Vydrice /Bajzdrice/. Prvým šerifom osady BIELY NETOPIER sa stal Pekelník. Osada v tomto zložení mala len veľmi krátke trvanie.

Novo vzniknutá osada stihla však usporiadať malý zakladajúci spoločný potlach spolu s trampskou osadou ŠEDÝ VLK pochádzajúcej z Rače, na malokarpatských Pasekách dňa 17.4.1965 s účasťou možno do 100 kamarátov a kamarátiek.

 
 
 

 

Malé Karpaty Hviezda. Jar 1965.

Zľava: Satan T.O. HAY RIVER, Pekelník a Nevada T.O. BIELY NETOPIER

 

 
 
 

 

 

Osada BIELY NETOPIER mala svoj camp v hornej časti údolia Vydrice a nazvali ho Mesačný svit.

 

 

Často krát, dalo by sa však povedať že skoro pravidelne, kamaráti z trampskej osady BIELY NETOPIER sa vydávajú cestami do neznáma, krasového podzemia Borinského krasu a čoraz viac prepadajú "koníčku" nazývanému jaskyniarstvo.

 

 
 
 

 

 

Pekelník a Baflík v Borinskom krase
v roku 1965, pri jaskyni "Sedmička".

 

 
 
 
 

 

...výzdoba v jaskyni "Sedmička"...

 

 
 
 

 

 

...výzdoba v jaskyni "Sedmička"...

 

 
 
 
 

 

...výzdoba v jaskyni "Sedmička"...

 

 
 
 
 

 

...a v roku 1965 v "jaskyniarskom" , pri chate Cementár.
Zľava: Baflík, Danka a Pekelník...

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Osada v roku 1965 usporiadala spolu s trampskou osadou ŠEDÝ VLK z Rače potlach  na Campe Totem pod Pasekami.

Program potlach na tú dobu bol úplne tradičný, okrem vela trampských piesní pri ohni s gitarou aj večerné súťaže v speve, na druhý deň sa opäť súťažilo, hádzal sa nožík aj sekerka, stavali stany, strieľalo sa z luku a tiež nesmel chýbať ani lesný beh. Odmenou za úctyhodné športové výkony boli pekné ceny, placky  a diplomy. No bolo fajn, síce ešte aprílové chladné počasie kde dážď striedalo slniečko, ale nálada bola vynikajúca.
 

 
 
 
 
 

 

...a takéto "diplomy" rozdávali účastníkom a víťazom trampských hudobných, speváckych  a športových súťaží na potlachu...

 

 
 

 

 
 
 

 

 

...vtedajšia trampská potlachová romantika zostala na pamiatku vo fotografiách v trampských fotoalbumoch a  kronikách trampských osád. Pri spomienke vôbec  nevadí že je zvečnená len na čiernobielych amatérskych fotografiách vyrobených v tmavej komore domácej kúpelne, osvetlenej slabým červeným svetlom, pri mohutnom zväčšováku, foto papieri namáčanom v troch fotografických  miskách, kde konečný výsledok práce spravila nakoniec foto leštička... Ešte i dnes treba dať poklonu tým kamarátom ktorí sa zaoberali trampskou amatérskou fotografiou a podobné pamiatky nám zanechali. Väčšina týchto dobových romantických fotografii, by s patričnou pýchou a obdivom mohla byť vystavovaná aj v dnešných časoch na prípadných retro fotografických výstavách...

 

 
 

 

 
 
 
 

 

... osadníci z trampskej osady BIELY NETOPIER a ŠEDÝ VLK - usporiadatelia malokarpatského potlachu v roku 1965 na Campe Totem ...

 

 
 
 

 

 

...potlachový vlajkový stožiar zdobili veľke metrové  vlajky dvoch poriadajúcich osád  ŠEDÝ VLK a BIELY NETOPIER...

 

 
 
 
 
 

...trampská romantika svitania v tábore na fotografii od kamaráta Pata...

 

 
 
 
 
 

...večerný potlachový slávnostný oheň poriadajúcich trampských  osád  ŠEDÝ VLK a BIELY NETOPIER...

 
 
 
 
 

...vlajka a  domovenka trampskej osady VYSTĚHOVALCI založenej v roku 1966...

 

 

 

Osada BIELY NETOPIER ani nie po roku svojho trvania začína stagnovať. Je to zavinené viacerými, skôr súkromnými dôvodmi.

 

Predovšetkým tým že Pekelník zmenil bydlisko a odsťahoval sa na trvalo do Ostravy, kde si našiel aj nové zaujímavé zamestnanie na banskej lokomotíve v podzemí bane Pokrok v Petřvalde, v hĺbke 600 metrov, kde jazdil a robil "mašinfiru" na podzemných tratiach dlhých vyše 50 Km.

V Ostrave sa sa tiež zúčastňoval trampského života s Ostravskými trampskými osadami v Beskydách a stal sa zakladajúcim členom osady VYSTĚHOVALCI z Karvinej, ktorá mala v tom období svoj osadný camp v Mostoch u Jablunkova.

 

 

 

Trampskú osadu VYSTĚHOVALCI založili v roku 1966 v Karvinej kamaráti Cvalko z bratislavskej osady HILLTON, Galdino z brnenskej osady TORNÁDO, Kamzík z bratislavskej osady OHIO a Pekelník  z bratislavskej osady NETOPIER.

 
 
 
 

...Pekelnik, Galdino a Kamzík cestou na svoj osadný camp v Mostoch u Jablunkova v roku 1966...

 

 
 
 
 

 

...čakanie na vlak na železničnej stanici v Mostoch u Jablunkova, s cigaretkou fajnovou. Kamzík a Pekelník...

 

 
 
 

 

 

Aby osada BIELY NETOPIER nezanikla, Pekelník ako šerif osady, po súhlase svojich osadníkov odovzdáva pred svojím odchodom do Ostravy osadnú kroniku, vlajku a domovenky mladším kamarátom Lavórovi, Čečimu a Mikovi z bratislavskej Koliby, s prísľubom nových osadníkov, že títo vekovo mladší kamaráti budú ďalej šíriť dobré meno tejto osady.

 
 

Novým šerifom osady BIELY NETOPIER sa stal kamarát Lavór a osada v novom zložení následne zmenila svoj osadný camp Mesačný svit v údolí Bajzdrice, za camp v lesoch bratislavskej koliby a novú históriu si už písali kamaráti z Koliby sami.

 
 
 
 
 
 
 

 

Pieseň  v pozadí stránky s názvom

"Kdo mi to poví..."

spievajú kamarátky Myška a Diblík
z Brnenskej trampskej osady TORNÁDO.
na "Večere trampských piesní"  v roku 1969 v Bratislave - Rači.

 

 

 

Kamarátky Myška a Diblík /vľavo/z Brnenskej trampskej osady TORNÁDO na "Večere trampských piesní"  v roku 1969 v Bratislave - Rači.