Vlnka za vlnkou,
vlna za vlnou, keňu kolíše...
Vlnka za vlnkou,
vlna za vlnou, rieka plynie v diaľ,
až do perejí, kde sa rozdvojí,
tam je ostrov Kormorán...


 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Trampská osada BIELY RYS

Bratislava Prievoz 1956

 

 
 
 
 

Trampská osada BIELY RYS bola založená roku 1956 v Bratislave - Prievoze a jej najstaršiu históriu z tohoto obdobia by bolo vhodné a  potrebné  osadníkmi doplniť...

V mesiaci máji roku 1966 obnovujú trampskú osadu mladší kamaráti - Julo, Béla, Duško, Drmol, Muťák a Jano.  Čestným členom osady sa stal kamarát Miky, jeden z členov ktorý osadu zakladal.

Svoj camp má trampská osada BIELY RYS naďalej na Dunaji.

I keď radi chodievali na Dunaj, ich cesty často viedli aj do Malých Karpát pod Roštún. Tu spolu s trampskými osadami ČUVAČI, BIELI SUPI, BIELY TESÁK, ŠEDÝ GRIZLY a samotármi Cigáňom, Tehurou, Ruksakom a Bakombardym zakladajú v roku 1971 SPRIATELENÉ TRAMPSKÉ OSADY ROŠTÚN.

 
 

 

Trampská osada BIELY RYS, spoločne s trampskými osadami ASCALONA, BIELI SUPI,  a ČUVAČI usporiadali v roku 1971
"I. Veľký maškarný ples trampov"  v horárni
Žlábek pri Sološnici. Na tento maškarný ples prišlo veľa osád z Bratislavy, Trnavy a Prostějova, kde spoločne prežili krásne chvíle v kruhu svojich priateľov trampov. Na slezinách sa často zúčastňovali aj pracovníci polesia, ako p. Michút a iní...

 

 

 

... a keď kamaráti odchádzali na veľký vojenský zelený vander...

 

 

Trampská osada BIELY RYS často pozývala kamarátov zo SPRIATELENÝCH TRAMPSKÝCH OSÁD ROŠTÚN na potulky po Dunajskej prírode kde mala svoj flek a okrem slezín na Žliabkoch organizovalo aj krásne, pochody, rybačky a splavy po ramenách Dunaja.

V neskorších rokoch svoj camp na Dunaji strácajú pri výstavbe vodného diela Gabčíkovo.  Ale  našli si tu svoj nový camp, kde chodia spoločne s trampskými osadami ČIERNY JASTRAB a ŠEDÝ GRIZZLY.

 

 

Kamaráti zo spriatelených trampských osád ČIERNY JASTRAB, BIELY RYS a ŠEDÝ GRIZZLY v trampskom klube u Ema v roku 2003.

 

 

 

Ich najznámejším akciami sú osadné "Rybacie hody", ktoré každoročne poriadajú pre svojich kamarátov a spriatelené trampské osady na svojom campe pri Dunaji od roku 2001.

 

 
 
 
 
 

 

Táto akcia má (akože inak) nádych potlachu trampov so všetkými sprievodnými črtami a preto že všetci kamaráti z tejto osady sú dunajskými rybármi, vždy je tam do sýtosti chutne pripravených rýb na trampský spôsob.

   
 

 

Trampská osada BIELY RYS bola spoluporiadatelom 11.slovensko - českého potlachu na Dunaji v roku 2004.

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pekelník 2007