Trampská osada

ČIERNY JASTRAB

Bratislava 1968  

 

 
 
   
 
 

 
 
Trampská osada ČIERNY JASTRAB sa sformovala zo skupiny chlapcov z Bratislavy Prievozu, od Pálfyho kaštieľa, štvrte nazývanej v minulosti „Feriba“. Bola to početná skupina kamarátov skoro z jedného ročníka. Chlapci zo začiatku chodievali na jednodňové výlety k Malému a Veľkému Dunaju a dunajským ramenám a aj drevenému mostu (Drevák) pretínajúcemu Biskupické rameno, do Mitcherovej zátoky (Kocka) až na 59-tku, riečny kilometer na Dunaji.

 

 
 

 
Takto kráčali na svoje prvé vandre...

 

 

Pri svojich potulkách si našli výborné miesta na táborenie okolo Mitcherovej zátoky a potom prvý krát išli táboriť' k zátoke cez školské prázdniny. Neskoršie počas dospievania sa už viacej zaujímali o tramping a po viacerých debatách rozmýšľali založiť trampskú osadu. Po odsúhlasení názvu ČIERNY JASTRAB, im Slépkova sestra Eva navrhla domovenku a namaľovala vlajku. Ako osadníci začali chodiť do okolia Sološnice, ale nezabudli ani na dunajskú „59“.

 

 
 


...kamaráti Smoko, Foro, Ege a Trepavý na Dunajskom kilometri 1859 v roku 1969...

 

 
 
 
 

 

 
...tiež z dunajského kilometra 1859 v roku 1969 Zľava Peter, Malý Šmoko, Foro a Ege a po pravej strane sa nachádza stroskotaná loď Zobor...

 

 

 

Zakladatelia trampskej osady ČIERNY JASTRAB boli kamaráti: Sheriff Hracho, Ege, Pudenka, Šupák, Svrk, Arpi–Eči a Trepavý.
Do osady neskoršie prijali kamarátov Maxa, Drozda, Farára, Fora, Maceka a Frňáka.

 

 

 

 
...posedenie pri gitare a rybárskej sieti na brehu rieky Dunaja...

 

 
 
 
 

 
 

...kamaráti z trampskej osady ČIERNY JASTRAB na svojom táborisku. Dunaj 1859 Km. 10.X.1969...

 

 
 
 
 

 

 

Hore zľava: kamaráti Malý Šmoko a Foro.
Zľava v strede: kamaráti Suchár, Šali, Trepavý, a Robo.
Dole: kamarát Peter
Dunaj 10.X.1969

 

 


V marci v roku1968 kamaráti Suchár a Jožo boli pozvaný do Trenčianskych Teplíc na slezinu osady BASKE, kde sa zoznámili s kamarátom Lupinom, z trampskej osady PARDALI z Trnavy a tak s nimi nadviazali kontakty.

 

 

Tu sa zoznámili aj s kamarátmi Šprickom a Jackom z trampskej osady ZLATÁ KALEDÓNIA z Ivanky pri Dunaji.

Kamaráti Balvan a Zavináč, s ktorými sa zoznámili neskoršie, boli z osady PARDALI a títo potom odišli do Kanady.

Po nich prevzali chod osady mladí PARDALI: kamaráti Lupino, Otík, Jakenko a Cigáň. S PARDALMI chodievali na ich flek na Holint. Chodievali tam aj kamaráti z trampských osád BIELY SUP, BIELY TESÁK a ŠTVANCI. 

 

 

 
...kamaráti z trampských osád ČIERNY JASTRAB a GROS WENTRE na lúke neďaleko starej horárne na Holinte v roku 1970...

 

 
 
 
 

 

 
...a ešte spoločná zimná fotografia z Holintu...

 

 
 
 

 

 
...príprava obeda  na Holinte...

 

 
 
 
 

 

 
...posedenie pri hudbe na Holintskej lúke v roku 1970...

 

 
 
 
 

 

 
...kamarát Lupino, z trampskej osady PARDALI z Trnavy poriada módnu prehliadku pre ČIERNYCH JASTRABOV Z Bratislavy, na Holintskej lúke v roku 1970.

 

 
 
 
 

 

 
...kamaráti z trampskej osady GROS WENTRE a ČIERNYCH JASTRABOV z Bratislavy, na Holintskej lúke v roku 1970 súťažia medzi sebou v hode nožom...

 

 
 
 
 

 

 
...idyla z horárne Holint...

 

 

Holint bola to opustená horáreň neďaleko hradu Červený kameň, ktorú potom neskoršie v 70. -tých rokoch naši Bilakový súdruhovia nechali „zbúrať', aby tam trampi nemohli chodievať.

V rokoch 1968 - 1969 sa zoznámili aj s mnohými ďalšími kamarátmi: Trampom samotárom (T.S.) Spisom z Rače a mladým Foxom z UTAHU. S trampskými osadami GROS VENTRE a s kamarátkami z osady AMAZONKY: Kostkou, Krysou a Donaldom,a T.S Tehurou s ktorými sa stretli pri mohyle M. R. Štefánika na Bradle.

 

 

 
...zraz mávali na hrade Červený Kameň a odtiaľ už spolu putovali na Holint...

 

 


V trampskej osade GROS VENTRE s ktorou sa stretávali boli kamaráti, ktorí bývali v Bratislave na Šafárikovom námestí. Boli to bratia Popročovci, Gusto a Corpi.. Títo mali malý zrub - búdu za horárňou Kocmundom, neskoršie im ju však im nejaký vandal vypálil. Potom to boli kamaráti Miki a Soňa, Pitrus, Fero,Dusička, Dudo, Eva a Zlodej ....

Po zbúraní horárne na Holinte chodievali neďaleko Sološnice na ASKALONU a opustenú horáreň Žlábek. Spolu s nimi tam chodievali kamaráti a kamarátky z trampských osád BIELI SUPY, BIELY TESÁK a z osady ŠTVANCI, manželia Miki a Soňa, Pitrus, Zlodej, Foro, Fero Dušička, Prcek, Jano Kuska, Dančo a Žabák.

 

 

 
...kamaráti z trampských osád PARDALI a ČIERNY JASTRAB s horárovou kravou na Sklennej hute...

 

 
   

V Lanžhote na potlachu trampskej osady RÝCHLY BLESK  v roku 1969... vyhrali kamaráti z osady ČIERNY JASTRAB - Maxo, Suchár a Pudenka -  1. cenu v preťahovaní lanom.

 
 

 

 
...osadníci sada z ČIERNEHO JASTRABA na potlachu trampskej osady RÝCHLY BLESK v Lanžhote.
Zľava hore: Šerif Hracho, Suchár a Farár.
Dole: Pudenka a Maxo...

 

 
 

 

 

 


...to bolo to víťazné trio v preťahovaní lanom na potlachu trampskej osady RÝCHLY BLESK v Lanžhote v roku 1969. Na fotografii zľava: Maxo, Pudenka a Suchár...

 

 
 
 

 

V roku 1969 do osady prijali kamaráta Frňáka a boli na viacerých potlachoch v Ivanke pri Dunaji. Tu získal aj kamarát Frňák 3. cenu vo veselom rozprávaní.

 

 

Na potlachu TÚLAVÝ MUSTANG vyhral Suchár 1. cenu v indiánskom trojboji a Frňák 3. cenu vo veselom rozprávaní.

 

 

 
...mladší osadníci z trampskej osady ČIERNY JASTRAB v roku 1972 na Dunajskom kilometri1860...

 

 

Trampská osada ČIERNY JASTRAB usporiadala v septembri 1973 trampskú svadbu kamarátovi Suchárovi a kamarátke Pupule na fleku trampskej osady JICARILLA na našej „59“, kde prišli aj kamarátky - trampské samotárky Tehura a Ruksak.

 

 

 
...cestou domov z táborenia pri Veľkej rieke - Dunaji...

 

 

Popri trampskej osade sa vo Feribe sformovala aj mladšia partia kamarátov, ktorí založili Trampskú osadu COLORADO, Foro, Čoňo, Smoko, Macek.  Trampská osada COLORADO chodila v svojich začiatkoch s trampskou osadou BIELY JASTRAB a neskoršie už chodila pod vlajkou tejto osady.

 

 

 
...kamaráti zo spriatelených prievozských trampských osád ČIERNY JASTRAB, BIELY RYS a ŠEDÝ GRIZZLY v trampskom klube u Ema v roku 2003...

 

 
 
 

 
 
 

 

 
...potlach trampskej osady ČIERNY JASTRAB  pri príležitosti 35 výročia založenia osady na Dunaji v roku 2003.

 

 


Ich najznámejším akciami však bývali osadné "Rybacie hody", ktoré každoročne poriadajli pre svojich kamarátov a spriatelené trampské osady, na svojom campe pri Dunaji od roku 2001.

Táto akcia mala (akože inak) nádych potlachu trampov so všetkými sprievodnými črtami a preto že všetci kamaráti z tejto osady sú dunajskými rybármi, vždy tam bolo do sýtosti chutne pripravených rýb na trampský spôsob.

 

 

Trampská osada ČIERNY JASTRAB bola spoluporiadatelom 11.slovensko - českého potlachu na Dunaji v roku 2004.

Do KRONIKY TRAMPSKÝCH OSÁD napísané a vlložené 20.1. 2001. Doplnené 23. 9. 2004 a 24.5.2013.

Pekelník

 

 
 
 
 

 

Pieseň "CESTA" hrajú a spievajú kamaráti z trampskej kapely KALUMET z Bratislavy.
Text a hudba: Tomáš Gluvňa - Glufo

 Trampský archív - TRAMP NET

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD