Trampská osada

 

DESPERADO

  Bratislava  1938  

 

 
 
 
 
 

Trampská osada DESPERÁDO vznikla v roku 1938 v Bratislave. Prvým šerifom DESPERÁDO bol dobrý spevák a gitarista Jozef, ktorý býval v Bratislave na Zámockej ulici. Z tohoto okolia boli i ostatný osadníci osady -  Fox, Míča, Knotek a ďalší.

     Spočiatku chodili trampovať na rozličné miesta v Malých Karpatoch, ale často zašli i na Devínske jazero. Z osadou neskoršie začal  trampovať na kratší čas aj Teddy Yukon. Nestal sa členom ich osady, ale zato ich priviedol na prekrásne miesto vo vojenskom priestore pod Tureckým vrchom, kde ešte za svojich samotárskych potuliek našiel výborné osamelé táborisko.

     Cvičisko pod Tureckým vrchom  slúžilo na poľný výcvik časti nemeckých jednotiek pripravujúcich sa na expanziu do Afriky /Romelová armáda/ a tak vstup do tejto lokality bol Slovákom prísne zakázaný. Nemci však zásadne cvičili len cez pracovné dni a slovenský lesnícky personál, ktorý mal tento priestor na starosti po stránke hospodárskej, trampom nebránil týmito priestormi  cez dni voľna prechádzať a ani tam táboriť. Ešte v roku 1943 tu táborili a bolo možné do týchto miest chodiť.

             Podobne si na tieto časy spomínal aj kamarát Brčko v  knihe ktorú vydal TRAMP CLUB Bratislava v roku 1991 s názvom "Údolia nestíchli".

Ďalej sa však vráťme do priestoru Tureckého vrchu. Túto benevolenciu týkajúcu sa vstupu do vojenského cvičiska v časoch keď cvičisko okupovali Nemci si naši lesníci v podstate mohli dovoliť i z toho dôvodu, že v tých časoch turisti a tobôž trampi, nechodili tak ďaleko od Bratislavy a aj preto že nik nezrušil turistickú značku prechádzajúcu týmito priestormi.

Všetko sa však zmenilo krátko po II. svetovej vojne, keď vojenské cvičisko obsadila naša  "Ľudová armáda" a trampi museli prestať navštevovať trampské táboriská v priestoroch Tureckého vrchu.

Osada viedla bohatý vnútorný i spoločenský život. Bola pozývaná inými osadami k táborovým ohňom, kam osadníci radi prichádzali.

             27. septembra v roku 1942 sa osada zúčastnila na speváckych pretekoch v Marianke a obsadila štvrté miesto. Tieto preteky organizovala  trampská osada UTAH.  

História osady DESPERADO zaradené do

KRONIKY TRAMPSKÝCH OSAD

dňa 21.1.1999

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pieseň "Píseň starého pistolníka..."  slová a hudba M. Vostrý. Spievajú WESTMENI. J. Otčenášek, A. Špaček, L. Šedík, O. Škaba. Doprevádza Rudla Dvorský  zo svojím orchestrom. Nahrané v roku 1941 v Prahe na gramoplatni Ultraphon. Prepis a zvuk Jiři Očenášek v roku 1967.

 

 
 
 
 

     

     Dmi
     Tam uprostřed prérie na západě,
         A7         Dmi
     kde den mizí v tmách,
     Gmi6      A7     Dmi A7 Dmi             
     tam starý farmář sám a  sám

     A7                   Dmi
    
žije ve vzpomínkách.

     A7 Dmi
     Už dávno je tomu co poslední třesk
       A7         Dmi
     dozněl z karabin,
     Gmi6     A7     D      Hmi Emi A7 D
     z života světel zůstal jen života stín.

         D7 G                  Hmi
   Ref.: Už dávno vychladli mé pistole
           C                     G
         a dým z nich odnes vítr v dál,
          E  Ami E7          Ami F D7
         mé oči  nehledí již vesele
         H     Emi   Ami Hmi G
         život nedá, co  mi  vzal.
                   H7                    Emi
         Jen bouře zlá, když divou píseň zpívá,
                Ami       H   D7
         tu duše má se rozechvívá.


            G                Hmi
         Už dávno dozněli mé pistole,
         Ami D7 Ddim D7       D+      G
         tam někde   v nitru šedeých skal.

     Když dlouží se prerií hor černý stín
     a já jsem tak sám,
     ruka má stará hladívá,
          co ještě tak rád mám.

     Až osud mne zavolá neznámo kam,
     já nechci se bát,
     musíte mi mé pistole na cestu dát.

    Ref.: ....

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©TRAMP NET 2017