Trampská osada

DOBRODRUH

  
Bratislava  1938

 

 
 
 
 

 

Trampská osada DOBRODRUH bola založená v roku 1938. V osade šerifoval kamarát Bob.

Z minulosti podľa  najstarších zápisov z trampských kroník je známe, že trampskú osadu zakladali kamaráti  Bob,  Lajo, Paľo, Vojto.

Ako jeden z najstarších osadníkov sa spomínal aj kamarát Chovanec, ktorý zahynul počas vojny v koncentračnom tábore.

Svoj osadný camp mali v Malých Karpatoch, pod Pánovou lúkou na Bielom potoku - Vydrici.

 
 
 

 

Osadníci z trampskej osady DOBRODRUH v roku 1941 na svojom osadnom campe v Malých Karpatoch, pod Pánovou lúkou na Bielom potoku - Vydrici...

 
 
 
 

 

...a v roku 1942 v Mariatáli v krčme "U Michalkovej".

 

 
 

Trampská osada DOBRODRUH mala svoj pôvod v Bratislave ale po osade sa zachovalo len veľmi malo zápisov.

Po objavení pamätnej knihy z útulne na Devínskej Kobyle v roku 2000, kamarátom Andym z trampskej osady MANILA, sa však dozvedáme, že trampská osada DOBRODRUH bola oveľa početnejšia ako sa predpokladalo dovtedy.

V zápise do pamätnej knihy zo dňa 9.VIII.1947 je podpísaných trinásť členov trampskej osady DOBRODRUH. 

V ďalšom zápise zo dňa 12.X.1947 sú podpísaní šiesti kamaráti, z ktorých päť sa nenachádza v prvom zápise.

Podľa týchto zápisov predpokladáme, že trampská osada DOBRODRUH mala v  období roku 1947  až dvadsať členov /a je možné že i viac/.

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Zápis z Pamätnej knihy útulne na Devínskej Kobyle kamarátov z trampskej osady DOBRODRUH zo dňa 10. augusta v roku1947

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Zápis z Pamätnej knihy útulne na Devínskej Kobyle kamarátov z trampskej osady DOBRODRUH zo dňa 12.októbra v roku1947

 

 

História osady DOBRODRUH zaradená do

KRONIKY TRAMPSKÝCH OSAD

dňa 21.9.2000

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pieseň "Chata v lese..."  zložili J.Korda, V. Konvička.  Pieseň bola nahraná v roku 1937 v Prahe  na doske Ultraphon. Hrajú Settleři. Spev K. Zeman, O. Kovář, J.Korda, V. Konvička. Gitara J. Korda a V. Konvička. Kontrabas neznámý hudobník. Prepis a zvuk Zbyněk Mácha a  Jiři Očenášek v roku 1967.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©TRAMP NET 2017