Trampská osada

ELDORADO

Bratislava 19
45

 

 
 
 

 
 
 
 
   

"...Naša parta, tá nikdy hory nezradí,
            každý týždeň na osadu sa vypraví.
      Tá je skrytá v nádhernej tichej prírode,
                dá nám vždy trochu šťastia,

                           zbaví pocitu nevôle
..."

     
/trampská pieseň/

 

 
 

Osada ELDORADO bola založená a vznikla z bratislavskej chlapčenskej mestskej partie Lišiakov  v apríli v roku 1945,  kamarátov z  okolia bratislavských ulíc Trenčianskej, Liptovskej a Miletičovej.  Schádzavali sa v klubovni hotela "Tvarožek" na Miletičovej ulici.

 

 

Svoj osadný flek mali v Malých Karpatoch v Mariatalskom údolí asi 500 metrov pod krížom, na ceste vedúcej do Marianky. Ich flek bol veľmi pekne vybudovaný, so stálym ohniskom, lavičkami a tromi podsadami pre staré vojenské stany - ihlany. Flek mal dve úrovne a 20 metrov pod ním tečie Malinský potok.

Prvým šerifom osady bol Kid, ktorý však zomrel v roku 1948. Odvtedy bol šerifom osady Franc. Členmi osady  sa stali kamaráti Čárli, Kavka, Joe, Joe La Čin, Dahol, Červený Lacej, Bill Frog, Sleepy, Mlčúch, John Brille, Oli, Aida, Špáratko, Stenley, Buggi, Jerri, Čierná Kavka, Hrbatý Igor a Šaňo.

V osade tiež krátkodobo boli aj Fred Púr, Ellen Bag, Ida, Marta, Mary Woogi, Gita, Máňa a Tedy. V začiatkoch osady pôsobil v nej aj kamarát Kekso - mandolinista, ktorý sa stal neskôr členom legendárnej osady UNCAS. Kamarát Špáratko bol členom osady iba veľmi krátky čas, po nezhodách z osady vystupuje a prechádza do trampskej osady KANSAS.

 
 

 

Jeden z prvých vandrov bývalej chlapčenskej partie Lišiakov v roku 1945, vtedy však už osadníkov z ELDORADA. Zľava: šerif Kid, Franc, Dahol, Lácej, Sleepy a dole Joe...

 

 
 
 

 

...a tu je jedna z prvých osadných fotografii  zo stanárskej osady ELDORADO, na svojom, vtedy novom campe v Mariatálskom údolí v roku 1946. Na fotografii hore kamaráti Sleepy a Červený Lacej, dolu šerif Kid a Imro.

 

 

 

V Mariatálskom údolí neboli však iba sami a svoje táboriská si tu časom našli aj od nich mladšie osady PSANCI, ktorí si založili osadu v roku 1946 a KANSAS v roku 1948.

 

 

A tak sa čoskoro stali trampskými susedmi a spriatelenými trampskými osadami. Osada PSANCI si vybudovala svoje táborisko na náprotivnom svahu oproti táborisku ELDORADA a delila ich iba cesta vedúca do Marianky.  PSANCI, bola pred založením osady pôvodne partia z bratislavského Emiházu - Zátišia.  Tiež neďaleko pod nimi smerom na Marianku pribudol čoskoro snáď po troch rokoch aj flek osady KANSAS a do trojice,  ešte trochu nižšie smerom k pútnickej dedinke Marianke táborievala a svoj camp mala trampská osada osada FLORIDA, ktorá však bola staršia  od všetkých spomínaných  a tu táborievala už od roku 1943.
 

 

 

...spoločná fotografia spriatelených trampských osád  kamarátov z ELDORADA  a  PSANCOV na Mariatálskom  campe osady ELDORADO, v roku 1946. Po pravej strane dole s gitarou je kamarát Čárli...

 

 
 
 

 

...osadníci  zo spriatelených trampských osád KANSAS a ELDORADO v roku 1948...

 

 

 

Z ďalších susediacich trampských osád s osadou ELDORADO z toho obdobia si spomínajú že za mariatalským kameňolomom, už v lese  pri peknej lúčke, na cestičke, ktorá odbočovala smerom na Borinku, bol privezený starý železničný vagón a ten bol prerobený na chatu. Obsadený bol trampmi, kde často vídavali kamarátov z bratislavskej Dynamytky, ale hlavne  kamaráta Mega z trampskej osady SAN DIEGO s jeho partiou.

A hore vysoko nad údolím, v kopci na Mariatálskej lúke, trampami nazývanej Savana, stála chata, kde pôvodne dlhé roky chodila trampská osada ZLATÁ HVIEZDA. Chata bola trampom po znárodnení odobratá a do správy ju dostalo obuvnícke družstvo z Bratislavy a  neskôr, /akože už inak/ ju najviac užívali poľovníci z Bratislavskej Banky.  V ďalšom období, avšak to až niekedy okolo roku 1968 sa ju podarilo získať a odkúpiť opäť späť pre trampov kamarátmi zo SPOJENÝCH TRAMPSKÝCH OSÁD SLEPIČKA, DAKOTA, ASUNCION, menovite kamarátmi Gimom, Pijanom a Suchým.

Chodieval sem Gimo s partiou a neskoršie aj Flekoš s partiou - kapelník hudobnej skupiny "Pontoňakov". Chata začiatkom roku 1999 vyhorela úplne do tla. Čoskoro bola opäť obnovená, najviac zda sa že možno zásluhou kamaráta Flekoša.

Ale toto sú už novšie dejiny týkajúce sa SAVANY  a určite sú spomenuté v Pekelníkovej KRONIKE TRAMPSKÝCH OSÁD na stránkach jednotlivých trampských osád ZLATÁ HVIEZDA, SPOJENÝCH TRAMPSKÝCH OSÁD SLEPIČKA, DAKOTA, ASUNCION, alebo tiež neskoršej Flekošovej obnovenej osady SAVANA.

A tak sa opäť vrátime opäť do obdobia rokov 1945 - 1949 k trampskej osade ELDORADO. Bolo to pre osadu také zvláštne obdobie, keď osadníkov zvábila a opantala  okrem volania lesa a prírody aj trampská muzika.

Osadníci z ELDORADA v roku 1945, hneď po svojich prvých dvoch víkendových vandroch začali postupne nakupovať hudobné nástroje - gitary a aj mandolíny. Ich zanietené poctivé nacvičovanie hry niekedy hraničilo snáď až s fanatizmom.  A tak vznikol  vtedy a aj v neskoršom období spevácky trampský zbor ELDORADO.

Ich hudobným vzorom boli okolité staršie osady FLORIDA, SAVANA, STARÍ a MLADÍ TULÁCI, UTAH, DAKOTA, OSADA VESELÉHO MLADÍ, MODRÁ HVIEZDA, KAMARÁT, ...a iné.
 

 
 

...osadníci z ELDORADA boli členmi aj 120 členného bratislavského hudobno - speváckeho súboru OZVENA. Ten viedol a dirigoval profesor Anton Halas /otec Tonyho Lovca z trampskej osady JICARILA/. Fotografia je datovaná z vystúpenia v roku 1946 - či možno až v roku 1947.  Hudobné inštrumentálne obsadenie je na tie časy celkom zaujímavé, prevažovali tu mandolíny a gitary a ako na fotografii vidieť unikátom bolo v tejto dobe v skupine aj hudobný nástroj banjo. Ak by ste na fotografii hľadali Čarliho, tak je v prednom rade štvrtý zľava. V tomto súbore vystupovali aj kamaráti z viacerých starších bratislavských osád.

 

 
 
 

 

...osadníci z  ELDORADA v roku 1948, to už v plnom vtedajšom hudobnom obsadení . Hore: Dany, Čárli a Joe.  Dolu: Sleepy, Franc, Kid...

 

 
 
 

 

...z vystúpenia trampského  zboru ELDORADO v roku 1946 na jednej zo svojich trampských misii u Don Boskových Salezianov. Tieto hudobné vystúpenia sa stali na tomto mieste pravidelnými a zvyčajne vystupovali pri divadelných predstaveniach konaných v tomto katolíckom zariadení. A vlastne niet sa čomu ani diviť, veď chlapci v svojom mladom veku vyrastali v katolíckych rodinách a boli odchovaný vynikajúcou detskou či už športovou, alebo kultúrnou starostlivosťou Salezianov od Don Bosca. Na fotografii hore Joe Colin a Čárli. Dole Džiky Franc, Sleepy a Xuin Joe...

 

 

 

Pri letných stanovačkách na ich campe spolu s kamarátmi z okolitých flekov  občas vyrazili si vyhodiť z kopýtka do hospody v Mariatáli /dnes obec Marianka neďaleko Bratislavy, na záhorskej strane Malých Karpát/, ktorá sa volala “U Lojza Michalka“. Mariatál sa v tej dobe stal jedným z centier mnohých trampských osád táboriacích v okolí. Predtým takéto centrá boli aj v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi.

Na jeden z mnohých vandrov do Mariatálu, ale najmä na akési osadné "kanadské" žartíky ktoré sa stali /či možno aj nestali a vlastne vznikli iba ako trampské povesti/ a o ktorých si dlhé roky kamaráti pri táborových ohňoch rozprávali či dodnes rozprávajú,  si spomenul Čárli z osady ELDORADO takto /...a povedal že to tam radšej nenapíšte/:

„Na jeseň v roku 1947, ako každý rok sa konala Mariánska púť v Mariatáli /Marianke/. Väčšina osadníkov z osady ELDORADO mala príkaz od rodičov zúčastniť sa v nedeľu o desiatej hodine slávnostnej omše, nazývanej tiež hrubá, na Záhorí v Mariatáli, čo aj splnili. Po omši sa presunuli na svah nad bazén, kde vytekala voda z objektu „Svätej studne“. Tu na tomto mieste si pútnici umývali oči, tváre, boľavé kĺby a iné, veriac v zázračnú moc vody. Ženičky sa pousádzali okolo a rozbalili batohy a košíky. Strašné bolo pre hladujúcich osadníkov z ELDORADA vidieť, ako sa babky napchávajú husacinou, kuracinou, pečienkami, rezňami, kvasákmi a domácim chlebom. To všetko ešte zapíjali vínom, či pivom, ženy pili takzvané krachele - výborné ovocné malinovky. Vedľa týchto dobrôt ležali však na obrusoch aj celé "nohy" makovníkov, syrovníkov a domáce štrúdle.

Pohľadom na tieto dobroty sme boli tak hladní, že nám bolo až zle. Náš flek bol ďaleko, skoro hodinu cesty, ale čo keď aj tak v stanoch po sobotnej noci nezostalo nič. Veď tá saláma nazývaná POLIŠ /česneková polokonská saláma - jedlo proletariátu/ a striedka chleba boli už dávno zjedené.
 Franc, ako dobrý scherif a veľký výmyselník, ich však zachránil s výborným nápadom. Zavolal bohatšieho  Gusta a povedal mu:
„Gusto nemáš u seba celých 500 korún?“
Mal, bol totiž z nich ako najstarší a pracoval ako inžinier v jednom bratislavskom podniku. Ostatní kamaráti boli väčšinou študenti a učni vo veku 16 - 18 rokov. A tak potom išli spolu za ženičkami, ktoré už boli veľmi spokojné, preto že boli už najedené, s prosbou aby im predali jednu až dve nohy makovníka a syrovníka.
„Proč né, však aj tak už nevuádzeme“
Franc im dával 500 korún počítajúc s tým, že v šnuptichli zostali „enem šestáky“, ako hovorievali. Bolo zrejmé, že nemali chlapcom vydať späť peniaze z takej veľkej sumy.
„Víš co chuapečku zeber si tí dva koáče, aj tak vypádaš jak keby enem duša chodziva do tebja spávat“.

A kamaráti z ELDORADA mali potom “hody“ za Svätou studňou.

Tieto hody však mali ešte aj pokračovanie, keď sa dvaja osadníci z ELDORADA - Dahol a Lacej vyzliekli do plaviek. Títo dvaja boli takí chudí, že keď si sadli na pútnickú cestu vedúcu pod flekom a skrížili nohy, majúc pred sebou svoje klobúky a ešusy, doniesli ich preplnené koláčmi od Račianskych a Jurských pútničiek, peniaze však odmietali zobrať.

Pútnici - muži si ich nevšímali, lebo väčšinou za pochodu hrávali šnapsla a štichy si dávali do vačku.“

Povráva sa, že osadníci počuli spievať unavených pútnikov za predspevákom niekedy i úplné nezmysli. Za predspevákovým pôvodným “Raduj sa srdce plesaj duša má“ opakovali: „Raduj sa srnče pléskaj ušama“. Alebo že predspevák upozornil pútnikov že „Pozor ludé tu je jama“ čo mu vraj pútnici potom v zapätí aj odspievali /...ale to sú vlastne len také báchorky ktoré zrejme, alebo celkom  určite nemajú žiadny reálny podklad/.

 
 
 

...táborenie  a trampský tábor ELDORADA na malokarpatských Medených Hámroch...

 

 

Niekedy, to už v roku 1947 ich cieľom jedného z mnohých vandrov boli Medené Hámre, kde sa vybrali stanovať. Za úplnej tmy ani nevedeli ako zišli tzv. Otrokárskym chodníkom dole na lúku pod Medenými Hámrami. Nechajme však ďalej hovoriť kamaráta Čárliho:

„Prešli sme cez lúku, nezastavil nás ani potok a pokračovali sme ďalej. Tma a z toho vyplývajúca únava sa však dostavila. Franc usúdil že treba už rozbaliť tábor. To sme už boli pri Vápennej peci, kde oproti sme prekročili jarok a dostali sme sa na malú plošinu. Chceli sme zasvietiť sviečku, no trikrát nám zhasla a Franc sa sťažoval, že mu "ťahá na ľadviny". Keď sa nám konečne podarilo sviečku zapáliť, zistili sme, že tábor sme chceli vybudovať tesne pri otvore z jaskýň veľkom ako dvere. Ten bol príčinou toho prievanu. Vrátili sme sa teda radšej späť na lúku a postavili dva stany.
O štvrtej ráno nás zobudil horár, pán Krhla s poľovníkmi a prísne nám hovorí:
„Chuapci tady je zákaz stanovaňá, však máte privázaný stan o tabulu zákazu“.
Stany sme síce pobalili, ale už sme na tom mieste zostali - a tak nás za nich potrestala horárova krava Ružena - stačilo len trochu nepozornosti a už žvýkala košeľu a jedny plavky. Vyvrhla ich síce za chvíľu, ale dosekané ako rešeto.
Vtedy sme tu stretli aj profesora Karola Silnického, vedúceho tunajšej jaskyniarskej skupiny, ktorý ma na strednej škole učil prírodopis....“

Osada Eldorádo nechodievala len na svoj flek, ale častokrat vyrážala  aj do vzdialenejších malokarpatských campov a k tomu možno ešte prirátať časté pobyty na Sklenej Hute - to je oblasť medzi dedinou Ompitálom /Doľany/ a vrchom Roštún /Vápenná/, ako aj návštevy u spriatelenej osady MODRÁ HVIEZDA, na ich prenajatej chate na Devínskom jazere.

Práve k Devínskemu jazeru sa viaže i jedna z príhod, ktorú osadníci zažili. Bolo to v krčme „U starej Vačkovej“. Zavítali sem v dobe, keď ešte Pubo hovoril o nich že sú „trampskí učni“.
Čárli si na tieto časy spomína takto:

„Táto krčma sa nachádzala vedľa železničnej trate, vlastne vedľa jej odbočky Devínske Jazero - Stupava. Dnes je v týchto miestach rozsiahla záhradkárska oblasť. V krčme sa čapovalo hlavne pivo. Oproti výčapu bola umiestnená hudobná skriňa - ORCHESTRIÓN. Pre tých neskôr narodených treba ujasniť, že skriňa orchestriónu mala vo svojom vnútri veľký valec s dômyselne usporiadanými kolíčkami, ktoré pri otáčaní valca stláčali a rozozvučali rôzne vyladené kovové platničky a tieto vyludzovali pre práve nastavený volič zvolenú pesničku.
 Osadníci z ELDORADA hádzali do tohto automatu ťažko doma vybojované korunky. Orchestrión, ale ako na potvoru mlčal a hltal korunky. Konečne sa však mladých osadníkov z ELDORADA uľútostilo staršiemu trampovi Dickovi z osady DESPERADO /ten sa mal stať pôvodne kňazom/. Počkal kým babka Váčková odišla do skladu a potom chlapcom povedal:
„Pozrite sa, to sa robí takto!“
Otočil sa chrbtom ku skrini a riadne pätou do skrine kopol. Orchestrión spustil melódiu a na úžas všetkých vysypal zo seba všetky korunky a nie len tie čo tam osadníci nahádzali. A tak piva bolo dosť a ušlo sa aj celému DESPERADU. Neskôr osadníci za odmenu zahrali Dickovi ešte niekoľko pesničiek a aj babka Vačková sa tešila, aký ma v ten večer veľký obrat!“

 

 
 

 

...letné malokarpatské stanovanie osadníkov z ELDORADA v roku 1947...

 

 

 

ELDORADO sa od roku 1946 zúčastňovalo všetkých speváckych trampských súťaží. V roku 1946, rok po 2. Svetovej vojne, osadníci z ELDORADA boli na prvej takejto súťaži ako diváci, na Richte /voľakedajšie kultúrne stredisko na bratislavskej Kolibe, ku ktorému bol pridružený aj malý výčap/, a dnes si už ani nepamätajú, kto túto súťaž vyhral.

 

 
 

... a ešte jedna fotografia z roku 1949 z Rače. Je tiež treba povedať že dievčatá //na fotografii Kavka a Helenka/  osadníčky ELDORADA však pri rôznych súťažiach spolu zo zborom vlastne nespievali. Dnes si to nevedia vysvetliť že prečo, ale taká bola vtedy doba a trampská obyčaj i keď ich spev, ako sami hovorievali, by bol najmä pri trampských speváckych súťažiach okrasou ich speváckeho trampského zboru...

 

 
 
 

 

...osada ELDORADO po ich vystúpení na Speváckych trampských pretekoch v Rači "U Mesároša" v roku 1949.
Dnes poslední žijúci Mohykáni z tejto fotografie a trampskej osady ELDORADO, kamaráti Kavka a Čárli sú na fotografii v strede.

 

 

V roku 1947 sa konala súťaž v sále krčmy "U Meszároša“ v Rači. Osada ELDORADO sa už aktívne zúčastnila a napriek tomu že boli nováčikmi v tejto súťaži, skončila na peknom štvrtom mieste. Odmenou "zemiakovou medailou" bola krásna zrubová miniatúrna chatky, ktorú vyrobil kamarát Foxo z trampskej osady SAMOTÁRI z Rače a neskôr člen trampskej osady UTAH.

V roku 1948 sa súťaži nezúčastnili z dôvodu úmrtia ich šerifa Kida.

 
 

Trampská osada ELDORADO pri svojom vystúpení v roku 1949. Tento trampský zbor osady ELDORADO získal 3. cenu.  Spievali John Brile, Joe, Čárli /gitara/ a sherif Franc.

 
 
 
 
 


V roku 1949 Kavka /vtedy Čárliho snúbenka/ s Johnym Brilem, obaja klaviristi, nacvičili so "zástupcami" ELDORADA tri piesne do súťaže: Príďte kamaráti, Na západ je cesta dlouhá a Púlnoční slunce.
Pieseň "Pluje Loď" bola pozmenenou pesničkou havajskej hymny, avšak s inými slovami ako má táto havajská pieseň. Hudba však bola totožná, to však potrebovalo aj pri podaní piesne doplniť hudobným nástrojom, aby sa čo najviac priblížili k tejto melódii. A tak si požičiavajú "havajskú gitaru" čerstvo dovezenú z USA od Bonza z FLORIDY. Túto však použili iba pri tejto jednej piesni s názvom "Pluje loď". Perličkou bolo tiež to, že pieseň Bílé pláně spievali  štvorhlasne.
Franc hral na mandolíne a spieval prvý hlas, Čárli na gitare a spieval druhý hlas, Joe na mandolíne a spieval tretí hlas a John spieval štvrtý hlas. 
Skončili na druhom mieste hneď za trampskou osadou FLORIDA. Mimochodom, túto súťaž poriadala trampská osada UTAH a ceny do nej venoval legendárny cyklista Vlasto Ružička. Tieto piesne nahrali v pasáži hotela Paláce na platne, ktoré vtedy boli z použitých röntgenových snímkov a ihlu gramofónu nahrádzal tŕň z ruže.
Porota v zložení Janko Matuška zo Slovenského rozhlasu, Bonzo z Bratislavských STOB a Bob Hurikán, z osady HURIKÁN. Porota však neskoršie zmenila poradie, keď ELDORADU ubrala body za pieseň v tých časoch nevhodnú, označenú ako kozmopolitickú a tak sa ocitli na treťom mieste.
Predstihla ich osada UNCAS s legendárnym Johnom Blonďákom. Osadníci z ELDORÁDA neprotestovali, lebo ako povedali, cena bola v tých správnych rukách.

 

 

 

Vzácna trofej trampskej osady ELDORADO zo speváckej  trampskej súťaže z roku 1947, ktorá sa konala v sále krčmy "U Meszároša“ v Rači.  Poháre do tejto súťaže venoval legendárny cyklista Vlasto Ružička a ten ich nekúpil, ako to robia dnešní sponzori, ale ich vyhral na rôznych cyklistických pretekoch, ako prvé ceny a tak vlastne nevieme do ktorého múzea bude v blízkej budúcnosti táto váza  patriť, či do pripravovaného trampského múzea, alebo múzea športu.

Žiaľ všetky ostatné poháre a vázy, ktoré Vlasto Ružička venoval do týchto trampských súťaží v roku 1950, keď tzv. "Štátna bezpečnosť" prenasledovala trampov a vlastne, keď im nemohli nič dokázať a ani z ničoho ich obviniť, tak im ich odobrali ako "víťazi". Tieto trofeje - tvorili sklenené a brúsené vázy, ktoré trampi získali za svoje vystúpenia na rôznych speváckych súťažiach.  Odobrali im aj osadné vlajky a rôzne trampské suveníry venované mnohými českými, ale i slovenskými osadami. Keď tieto veci osadníci z viacerých trampských osád po ustálení situácie v roku 1965 požadovali späť,  bolo im to akože prisľúbené, ale k uvolneniu týchto vecí z archívov, žiaľ už nikdy neprišlo a aj táto skutočnosť hovorila o tom že politické zmýšľanie vládnucej smotánky a vzťah k trampom v tomto nedobrom období zostal nezmenený.... a možno, alebo celkom určite, sa ešte i dnes tieto trampské artefakty nachádzajú niekde v depozitoch, ako nekalý pozostatok činnosti ŠTB voči trampom....

 

 
 
 
 

 

...áno, Kavka a Čárli boli účastníkmi aj na rôznych festivaloch trampských piesní. Tu je ich volná vstupenka pre účinkujúcich na vtedy ešte skutočne trampský festival PORTA v Ústí nad Labem, kde hrali a spievali v spoločnej trampskej kapele UTAH. Neskorších festivalov PORTY sa žiaľ staršie trampské súbory z Bratislavy  odmietali už zúčastňovať, preto že tvrdili to, že PORTA stratila folkovaním svoj vyslovene trampský charakter...

 

 
 
 

 

...na Porte v roku 1970 spevácky zbor UTAH doplnil aj kamarát Folo z trampskej osady LANATU z Rače a samozrejme Kavka a Čárli z trampskej osady ELDORADO a spievali s nimi osadníci z UTAHu - kamaráti Bob, Fox a Jim...

 

 
 
 

 

...jedinou pamiatkou na ich vystúpenie na PORTE v roku 1970 zostal tento Pamätný list zarámovaný v obraze, ale i ten sa stratil keď Bob sa pobral na cestu z ktorej niet návratu a  chatu na Košariskách získal iný majiteľ...

 

 
 

Inak bežný zbor ELDORÁDA bol známy, podobne ako zbor trampskej osady SAVANA s obsadením 2 - 3 gitary, 5 - 6 mandolín, 1 mandolínové banjo, 1 havajská gitara. Čárli a Kavka spievali a hrali v neskoršom období, po dobu 25 rokov, v speváckom zbore trampskej osady UTAH a k ním sa neskôr pridal aj ich šerif Franc.

Franc hrával aj za "Pontóňakov" resp. Veteránov v Trampskom clube v Rači. K Pontoňákom sa v roku 1977 na jar pridali aj Čárli s Kavkou a spievali spolu na rôznych podujatiach. Bolo tomu tak z tých dôvodov, že väčšina stálych členov - hudobníkov trampskej osady ELDORADO zomrela, či tragicky zahynula.

 

 
 

...a ELDORÁDO pozvanie na potlach do Štěchovíc prijalo ...

 

 
 

Osada ELDORADO najčastejšie chodievala  do malokarpatských lesov, ale často navštevovala aj viaceré staručké trampské osady s ktorými udržiavala po dlhé roky   kamarátske kontakty.  Boli to predovšetkým trampská osady z Prahy -  UTAH založená v roku 1921 a ZTRACENKA založená v roku 1918. Častejšie návštevy osadníkov smerovali aj do trampských osád KAMARÁD z Chocně, ALBATROS a ZELENÁ SEDMA z Ivanky pri Dunaji, BASKE z Trenčianskych Teplíc a mnohé ďalšie. Logickým je to že ako osada a spevácký zbor boli pozývaný na mnohé významné potlachy zvolávané pri príležitosti jubileí týchto trampských osád. Jedným z takýchto stretnutí bol aj potlach zvolaný trampskou osadou UTAH pri príležitosti 50. výročia založenia osady v roku 1971.

 

 

Údolím vlahý vítr vál,
v dáli mocný oheň vzplál,
zář svoji rudou, šíří osadou,
 

Kol ohně je slyšet hlas,
k potlachů se sjeli zas,

dlouho do noci, píseň burácí.


Osada, stará zas, v klínu svém zahřeje nás...

Úryvok z osadnej piesne, ktorú pre trampskú osadu UTAH zložil v roku 1926 dodnes známy skladateľ piesní /a to nielen trampských/ Jou Vacek a s ktorou neskôr sa zahajovalo stovky potlachov v celom bývalom Československu...
 

   
 
 

 

...zmiešaný trampský spevácky zbor z bratislavských trampských osád ELDORADO, UNCAS a UTAH pri svojom vystúpení na potlachu v roku 1971 konanom pri príležitosti 50. výročia založenia trampskej osady UTAH z Prahy, na Veľkej rieke v Štěchoviciach...

 

 
 
 
 

...na pražskom UTAHU spievali, /na fotografii zľava/ Johny Blonďák z osady UNCAS, Čárli Z ELDORADA, Foxo z UTAHU, Kavka z ELDORADA, Jimi a Bob z UTAHU...

 

 
 
 
 
 
 
 

 

...a tu sme už na osadnom campe osady KAMARÁD z Chocně. Aj táto trampská osada bola spriatelenou osadou slovenských trampských osád ELDORADO a UTAH z Bratislavy a tak sa vzájomne občas navštevovali...

 

 
 
 
 

...trampská kapela UTAH z Bratislavy pri svojom vystúpení na osade KAMARÁD...

 

 
 
 

 

...a ešte večerný romantický pohľad na zrub osady KAMARÁD...

 

 
 

Osadníci z ELDORADA chodievali aj na Dunaj - Veľkú rieku. Osada však akosi na Dunaj zanevrela po strate prvého šerifa Kida, keď sa v roku 1948 utopil v priestore medzi Rusoveckým ramenom a Rusoveckou plážou. Joemu sa ho nepodarilo zachrániť, zostala mu v ruke len šatka z potápajúcej sa hlavy.

Na príliš silné vábenie modravých vôd Dunaja akosi nezanevrel aj napriek boľavej spomienke ich osadník kamarát Stenly a našiel si vynikajúcu partiu kamarátov z vodáckeho oddielu TJ Lokomotíva Bratislava, s ktorými potom dlhé roky chodieval do nádherných prírodných zákutí a ostrovov tejto Veľkej rieky a tiež na vodácke splavy skoro všetkých väčších riek v bývalom Československu. To však neznamenalo že Stenly prestal chodiť do osady ELDORADO, ale naďalej aj spolu s nimi chodieval na časté vandre do prírody.

 
 

 

...Stenlyho  kamaráti z vodáckého oddielu T.J. Lokomotíva v letnom tábore na Hrone...

 

 
 

 
 
 

 

...vodácké zátišie na Dunaji...

 

 
 
 

 

...a splav rieky Hron...

 

 
 
 

 

...loďstvo vodáckeho oddielu T.J. Lokomotíva...

 

 

Osadníci si zvykli chodievať  aj na Kamenný mlyn, kde ich zlákala ich spriatelená osada FLORIDA. S touto osadou boli vo veľmi tesnom styku, pretože Jokes a Pepo boli Čárliho spolužiaci z Bratislavskej reálky. Na tejto škole tiež študoval aj Bonzo a Sleepy z FLORIDY, ale vo vyšších ročníkoch. Toto priateľstvo sa ešte viac utužilo, keď kamarátov z ELDORADA - Kida, Franca a Čárliho pozvali FLORIĎÁCI na svoju oslavu tretieho výročia založenia osady, ktorá sa konala „U Huliho“ na Mýtnej, v susedstve reštaurácie "U Mýtnika"..

O hodných pár rokov neskôr kamaráti z ELDORADA mali svoj flek na Muflonej lúke nachádzajúcej sa pod kopcom Hviezda, na Popálenom, asi v polovici cesty medzi hájovňami hájnika Veselého a Horvátkou. V blízkosti sa nachádzala vynikajúca studnička, ktorá je teraz chránená krásnym otvoreným prístreškom.

Od roku 1974 sa stretávali na Čárliho chate, ktorú má postavenú na Košarisku pri Borinke, ale len pri rôznych osadných guľatých výročiach.

   
 
 
 

Zimné hry a "vandrbal" zlákali v roku 1972 aj kamarátov z trampských osád ELDORADO a UTAH. Fotografii z tohoto stretnutia vela nezostalo. Čo však zostalo a trvalo dlhé toky, či vlastne trvá až do dnešných dní boli nové nadviazané kamarátstva s trampskými osadami VESELÍ MYŠÁCI a TOSTO zo Zlína...

 

 
 
 
 

...ale predsa sa  aspoň jedna fotografia zachovala a to je z večerného vystúpenia spoločnej kapely  UTAH a ELDORADA na vandrbale ...

 

 
 
 
  

...a potom prišlo pozvanie kamarátom z ELDORADA a UTAHU  na chalupu TOSTO na Stodůlky /senníky/. Vlastne i trampská osada TOSTO nesie pomenovanie prebraté zo začiatočných troch písmen slova Stodůlky...

 

 
 
 
 

...a to sú už v kruhu kamarátov  z TOSTO pri jednej zo svojich návštev na chalupe v roku 1977. Všetci si odniesli od suseda Kretika drevené hrable, ktoré boli urobené bez jediného klinca, tunajší valašský výrobok. Kretik ich tu vyrábal a práve niesol na predaj do dedinky Papradno na Slovensku.  Avšak všetkých desať hrablí predal na osade TOSTO a tak väčšia časť z nich putovala aj na trampské chaty osad UTAH a ELDORADO v Malých Karpatoch. Na fotografii - sedí v popredí Seznamka, Mancika a Betka - manželka Jimina z UTAHu. Stojaci - manželka Aspirina, Aspirin, Redo, Bob, Čárlí, Kavka, ich dcéra Zuzka, Čochtan a Věrka. Meno čiernovlásky si už nepamätajú...

 

 
 
 

 

...a tu je podvečerný okamih v osade pri zapálení slávnostného ohňa keď UTAHáci hrali hymnu trampov VLAJKA...

 

 
 
 
 

...a tiež na ďalší deň ich spoločné túlanie sa kopcami Javorníkov a aj tento výšlap a krátky oddych na vrchole Ztracenca - u Troch krížov, kde počas prechodu fronty v druhej svetovej vojne zahynuli čs. vojaci. V popredí Eva, Pup, Dana, Šutrmíšek, Had z TOSTO, Bob z UTAHU, Kavka z ELDORADA, Čochtan z TOSTO, Jimino z UTAHU a Čárlí z ELDORADA.

 

 
 
 
 

...vonkajšie a vnútorné zariadenie chalúpky TOSTO zostalo rokmi nedotknuté, tak ako chalúpku postavili niekedy veľmi dávno domáci domorodí obyvatelia. Toto je pohľad do kuchynky na kamenný šporák a vybavenie kuchynského kúta...

 

 
 
 
 

...ako vidieť i z fotografie na chalúpke TOSTO býva vždy veselo, najmä však vtedy, keď sa tam zídu dobrí trampskí hudobníci. No bývali to pekné chvíle prežité na chalúpke v kruhu dobrých kamarátov...

 

 
 
 
 

...a takto na chalúpke TOSTO vyzerá zimná idyla, častokrat tu na kopaniciach veľmi drsná, avšak romantickým pohľadom naozaj nádherná a krásna...

 

 
 
 
 

Kavka a Čárli z trampskej osady ELDORADO tvorili vynikajúce spevácke duo a spolu vyhrali množstvo cien na potlachoch v spoločnom duo speve. Tuto cenu však dostali za I. miesto v zborovom speve spoločne, ako trampský spevácky zbor osady UTAH  na potlachu trampskej osady ZELENÁ SEDMA v Ivanke pri Dunaji...

 

 
 
 
 
 

Vystúpenie kamarátov z osady ELDORADO na potlachu osady UTAH – 40. výročie založenia osady v roku 1978.  Zľava: Franc, Johny z osady CANSAS, Čárli. Kavka, Aida, Sleepy, Dahol, Červený Lacej...

 

 

 

Trampská osada ELDORADO má od roku 1980  novú domovenku - osadný odznak. Ale to neznamená že by nepoužívali aj svoj pôvodný starší...

 

 
 
 
 

...osadníci ELDORADA Kavka a Čárli  dlhé roky účinkovali aj v trampskom zbore UTAH Bratislava. Fotografia je z vystúpenia v  Ivanke pri Dunaji v roku 1980. Tu je však zmiešaný zbor z rôzných osád. Zľava je Bojdo z trampskej osady MODRÁ HVIEZDA, Čárli z ELDORADA, Foxo z UTAHU, Kavka z ELDORADA, Jim a Bob z UTAHU...

 

 
 
 
 

...trampské osady ELDORÁDO a UTAH mali svojich kamarátov aj v Ostrave, kde poznali a priateľské styky udržiavali zo staručkou trampskou osadou ALBATROS založenou v roku 1931. V pozadí na fotografii hraje na výročnom ohni osady ALBATROS  trampská kapela UTAH. Zľava: Čárli, Kavka, Jimi a Bob.....

 

 
 
 
 

...s trampskou osadou ALBATROS sa osadníci UTAHU a ELDORÁDA zoznámili na PORTE v roku 1970. Osada ALBATROS už vtedy mala vynikajúci trampský spevácky zbor a vlastne má ho až do dnešných dní i keď značne omladený. Staré trampské piesne ALBATROSU v repertoári zostali i keď pribudlo aj vela krásnych tých nových...

 

 
 
 

 

...a takto spievali na potlachu ostravského ALBATROSU v roku1980. Po pravej strane s gitarou je kamarát Bojdo z trampskej osady MODRA HVIEZDA. ktorý tiež občas s trampskou kapelou UTAH vystupoval a hrával. Vpredu je na obrovskom stojane mikrofón na nahrávanie, ale žiaľ nevieme o tom, že by sa nahrávka z potlachu a vystúpenia kapely UTAHu zachovala. Keby snáď niekto o tomto zvukovom zázname niečo vedel a poskytol ho do Slovenského trampského archívu, boli by sme mu veľmi povďačný, už i preto že z tohoto obdobia sa zachovalo len veľmi málo zvukových záznamov...

 

 
 
 

 

Kavka a Čárli z trampskej osady ELDORADO pri vystúpení na potlachu z príležitosti 45. Výročia založenia trampskej osady UTAH 28.5.1983 Granada...

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 ...jedna z cien, je i táto dubová maľovaná placka. ktorú dostali za prvé miesto v duo speve Kavka a Čárli v roku 1988, na potlachu trampských osád ZLATÁ KALEDÓNIA a ZELENÁ SEDMA v Ivanke pri Dunaji...

 

 
 
 
 

...zrub kamaráta Čárliho a kamarátky Kavky na Košarisku v Malých Karpatoch...

 

 

 

Zrub kamaráta Čárliho a kamarátky Kavky stojí na Košarisku v Malých Karpatoch, azda na najkrajšom mieste tejto rekreačnej oblasti, na príkrej skale nad sútokom dvoch potokov, pravda s miernejším prístupom spoza Dujničovej horárne. Stavbu dokončil s Braňom Meškom v roku 1974. Odvtedy otvorenú verandu na chatke zastrešili a zasklili, ale celkový ráz chatky sa tým zmenil len veľmi málo a dodnes zostáva rovnaký.
 

 
 
 

... chatku navštevovalo a dodnes navštevuje aj viacero známych hudobníkov  a tiež si radi vypočujú staršie romantické  trampské piesne v podaní Kavky a Čárliho . Na fotografii je kamarát Maťo z Tublatanky...

 

 
 
 
 

...v roku 1988 na potlachu pri príležitosti 50. výročia založenia trampskej osady UTAH na Granade...

 

 
 
 

 

...a tu  vtedy na potlachu Kavka s Čárlim spievali spolu aj so šerifom svojej osady ELDORADO Francom /vpravo/...

 

 
 
 

 

...ale pri potlachoch sa nevystupovalo len pri slávnostnom táborovom ohni, spev a trampské piesne tu bolo počuť počas celého konania a pre trampov slávnostných chvíľ stretnutia. Ak ste na fotografii spoznali kamarátku Kavku, tak sa nemýlite...

 

 
 
 

 

...osada ELDORADO doposiaľ nezvolala svojich kamarátov a spriatelené osady na potlach. Možno že i preto že im boli milšie menšie stretnutia kamarátov, kde si mohli aj ostatní kamaráti spolu s nimi zaspievať staršie i nové  trampské piesne. Na jedno z takýchto menších speváckych stretnutí v roku 1989 nakreslil a vytlačil pozvánku Čárli... a stretnutie sa im naozaj vydarilo..

 

 
 
 
 

...tramping a trampi sa občas dožívajú a oslavujú aj niektoré svoje vlastné "životné" jubilea. V roku 1989 si pripomenali to že tramping v Československu mal už celých 70 rokov, odvtedy čo na Veľkej rieke - Vltave v nádhernom prírodnom prostredí bola založená trampská osada ZTRACENKA /1918/. Tieto výročia bývajú príležitosťou k tomu aby trampi usporiadali trampské večery s vystúpeniami najznámejších trampských hudobných skupín.

A tak vtedy v najznámejšej pražskej koncertnej sále LUCERNE vystúpil aj zbor trampskej osady UTAH spolu s ďalšími trampskými skupinami zo Slovenska - trampskou osadou ALBATROS z Ivanky pri Dunaji, PENGAGI z Nitry a SEDMOKRÁSKA z Topolčian. I napriek tomu že bol celý porad natáčaný vtedajšou ČS televíziou, nie je nám známe to, či sa tieto nahrávky zachovali. Ak o tom niečo viete napíšte nám aby sme mohli podniknúť ďalšie kroky k ich zachovaniu a zaradeniu do slovenského trampského archívu...

Tiež nám v trampskom archíve chýbajú dokumentačné fotografie z týchto významných trampských  vystúpení...

 

 

 

Čárli s Kavkou v poslednom období období hrávali väčšinou už iba ako duo, ale radi si zahrali aj na výročiach trampských osád či priateľov. Či už striedavo aj s Larčim a Ivom zo Stupavy, alebo spoločne s Rudom, alebo aj s Mariánom synom Manciky a Johna Blonďáka a hlavne s kamarátmi z trampskej osady JICARILA Palcom a Jožkom, či kamarátom Furom z trampskej osady JOKER, ale tiež s kamarátmi z trampskej osady NIPIGON a hudobnej skupiny BELASÍ.

 
 

 

...láska k prírode a všetkému živému tá však zostáva a sprevádza osadníkov ELDORADA a jednoducho povedané je tým čo človeka udržuje v sviežom stave ešte i v staršom veku. Tu príjemným sa stáva aj posedenie na lavičke pred chatou... /na fotografii kamarátka Kavka a v jej náručí psík Blška/

 

 

 

V dnešných časoch sa stala ťažiskom ešte žijúcich kamarátov z osady ELDORÁDO oblasť Medených Hámrov a Košarísk, malokarpatská Granada, ako aj Železná studnička a Kačín.

Ale radi si zájdú aj na iné miesta, do Ivanky pri Dunaji, občas aj do okolia Zochovej chaty, či rekreačnej oblasti Malé Leváre a tiež na osadné stretnutia u Borky pod Bôrikom.

 

   
 
 

 

...ZAPADNUTÝ KÚT bol dlhé roky trampským Country Clubom a tu sa schádzavali aj mnohé známe country  a trampské kapely, dokonca aj veľmi zvučných mien, ale hlavne treba spomenúť že aj trampi z mnohých trampských osád. Vždy,  skoro každý víkend tu zneli hudobné nástroje a klub bol či už v lete, alebo v zime zaplnený, niekedy i preplnený. Sem často zavítali aj Kavka s Čárlim, už i preto že zo svojej chatky to mali len polhodinu pešej chôdze. A tak sme tu spolu s nimi zažili množstvo pekných večerov pri trampskej muzike...

 

 
 
 
 

...a hlavne nezabudli si vždy priniesť zo sebou hudobné nástroje. No povedzte sami, čo by to asi bolo za klasickú starú  trampskú  muziku bez mandolín a gitár...

 

 
 
 

 

...tí mladší sa radi pridali a tak znela niekoľkogeneračná muzika, prepáčte, spoločná muzika kapely zloženej z mladých, mladších, starších, starých a tých najstarších. Ale tak to má v každom  klube vlastne byť, že "klubisti" sa tam prídu aktívne zabaviť, aj si zaspievať a zahrať na svoje vlastné hudobné nástroje. Veď preto sa to nazýva klub a nie tak ako to býva v iných podobných hudobných kluboch, že jedna kapela prehlušujúc svojou prinesenou hlasitou aparatúrou všetko navôkol má sólo po celý večer...

No čo poviete, pridali by ste sa  svojím spevom, či hrou na hudobný nástroj k takejto "pozbieranej", avšak vynikajúcej trampskej kapele, takej ako je na fotografii aj Vy ???

 

 

 

V skratke zo súčasného života osady ELDORADO

/napísané 22. februára v roku 2015/:

- v roku 1980 pribrali za členku Eriku - manželku Johna - šerifa trampskej osady KANSAS a v osade dostala osadné meno Borka.

- v roku 2012 sa preberá funkciu šerifa od Čárliho najmladší člen osady a  šerifom osady Stenley, brat kamarátky Kavky, ktorý síce nebol zakladajúcim členom osady, ale členom osady je od svojich 13 rokov, teda plných 48 rokov

- v roku 2014 prijali do osady Stenlyho spolužiaka z mladíckych školských časov, dnes dobrého trampského hudobníka Puba a tak sa ich trampská osada a hudobný zbor opäť  rozrástol o ďalšieho hudobníka

- žiaľ veľká a podstatná časť osady ich už navždy opustila a dvanásť osadníkov ELDORADA odišlo už na večný vander.

 

 
 
 
 
 
 

Zrejme "husársky" čin hodný zápisu do doposiaľ nejestvujúcej "trampskej knihy rekordov" vytvorila  vekovo vtedy najstaršia  trampská hudobná dvojica  majúca 162 rokov /81 + 81/. To bolo v roku 2011 keď Čárli s Kavkou v Berlíne nahrali  svoje trampské CD.

 

 
 
 
 

 

CD  vzniklo pri jednom letnom pobyte Čárliho a Kavky  u svojej dcérky Zuzany v Berlíne a navrhol ho vlastne spraviť Zuzkin partner Christian, povolaním zvukový inžinier.  A tak v Christiánovom domácom štúdiu v Berlíne prišlo aj k nahrávaniu zvukového záznamu...

 

 
 
 
 

...pred mikrofónom Kavka a Čárli v Christianovom domácom nahrávacom  štúdiu...

 

 
 
 
 

 

... a tu sú už zas opäť doma na chate. Lenže nahraním vlastného CD  to všetko dovtedy pekné naozaj našťastie neskončilo, akoby si to z nás niektorí vzhľadom k ich veku mysleli. Dvojica hraje úspešne ďalej a je prizývaná  na mnohé vystúpenia kde vystupujú i iné kapely. Aj keď spoločný vek mandolínového dua je už 172 rokov a vlastne sú šperkom každého  koncertu kde vystúpia. No a ak by ste si mysleli že na trampské stretnutia v prírode  a pri trampských a aj potlachových ohňoch  ich hrať  už nepočuť, tak sa strašne mýlite. A aj v ich chatke vždy vládne dobrá trampská pohoda...

 

 
 
 

 

V dnešných časoch Kavka a Čárli pri ich bežnom živote a putovaní po trampských chodníčkoch, plnom hudobných vystúpení pri táborových ohňoch a na trampských pódiách kultúrnych zariadení, či slezinách  majú však najväčšiu radosť s toho, keď ich príde domov, či na chatku   navštíviť z Nemecka dcérka Zuzana. Vlastne aj Zuzana v mladosti chodievala po trampských chodníčkoch a spolu so svojimi kamarátmi mali vlastnú trampskú osadu ESTACADO, kde mala trampské meno Šumienka.

 

 

Zuzkina osada ESTACADO bola známu tiež tým, že mala svoj vlastný spevácky súbor a zožala na pódiách trampských večerov i pri táborákoch nejeden trampský úspech...

 

 
 
 

 

...a Zuzana  často berie svojich rodičov Čárliho a Kavku na dlhšie výlety a aj letné lesné pobyty  k sebe do Nemecka.  Vtedy však ich miesto na malokarpatskej chatke /v tom čase vždy dobre stráženej kamarátmi/  akosi bez nich spustne a býva nám v tom čase za nimi naozaj  smutno.

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

KAMARÁTI Z TRAMPSKEJ OSADY ELDORÁDO Z BRATISLAVY,

KTORÍ OSADU I KAMARÁTOV UŽ NAVŽDY OPUSTILI:

  BABY Anka Lánčiová *1934  †2010  
  BILL Gustav Rendko *1922 †1989  
  ČIERNA KAVKA Joja Poláková  *1930 †2005  
  DAHOL  Anton Latkóczy  *1930  †1990  
  FRANC  František Živický *1929 †1999  
  JOHN   Jaro Opluštil *1928  †1975  
  KAVKA Zdenka Vallová *1929 †2016  
  KID Ján Mizner  *1927  †1949  
  LÁCEJ  Dano Ornyi   *1932 †1985  
  OLI Oliver Stankovanský *1930 †1999  
  PAVLA   Pavla Živická *1932  †2002  
  SLEEPY Eugen Šperlík  *1932 †1989  
  ZDENA Zdena Ornyová *1934  †2004  
 
 
 
 
 

Históriu trampskej osady  a jej najstaršiu časť  pre Pekelníkovu KRONIKU TRAMPSKÝCH OSÁD napísal v novembri 1997 zo súhlasom šerifa Franca kamarát Čárli. Staršiu aj novšiu históriu podľa osadnej kroniky, Čárliho trampských zápisníkov, rozprávania osadníkov i svojich vlastných spomienok doplnil a napísal Pekelník. Fotografie sú z trampského albumu osady ELDORÁDO, tiež od kamaráta Johnyho zo staručkej bratislavskej  trampskej osady HURIKÁN, Zuzany a Christiana z Berlína, Čochtana a Seznamky z TOSTO zo Zlína. Ďalej tiež z rodinného albumu Vallovcov a Halászovcov a tiež aj od Tomáša Pekelníka jun. a viaceré novšie, fotografované po roku 1960 fotografoval Pekelník. Použité boli tiež fotografie zo Slovenského trampského archívu TRAMP NET. Novšiu históriu doplnil v rokoch 2000, 2007, 2015 a 2016 Pekelník.

Pieseň "OHIO" v pozadí stránky spievajú kamaráti Kavka a Čárli z trampskej osady ELDORADO na potlachu trampskej osady GAME FARM 6.7.2002 na Žabáku v Malých Karpatoch.