Trampská osada

JICARILLA

Bratislava 1963

 

 
 
 
 
 
 
 

"Zem, po ktorej chodia ľudia,
                nemôžete predávať"

/Tašunka Witko - Splašený kôň/

 
 
 
 
 

"Každý v živote má,

alebo mal by mať svojú veľkú lásku,

s ktorou by chcel prežiť svoj život.

My takú lásku máme v prírode.

Nech nám to vydrží!

/osadné motto trampskej osady JICARILLA/

 
 

Trampská osada JICARILLA bola založená začiatkom leta dňa 26.6.1963 v Bratislave. Založili ju kamaráti z Trenčianskej ulice a jej blízkeho okolia.

Vznik partie sa však datuje dávno pred založením osady, keď prvé kroky do prírody kamarátov doviedli k Veľkej rieke - Dunaju.  Tu chodievali spolu na čundre a časom sa dohodli, že si založia trampskú osadu. Na spoločnom stretnutí sa dohodli o názve osady JICARILLA, ku ktorému ich inšpiroval  názov domorodého kmeňa indiánov z kmeňa Apačov v Novom Mexiku a to zo sympatie k ich hrdinstvu a odvahe čeliť ťažkým časom bojov aj mieru, za prežitie svojho potomstva vo Vlastnej zemi predkov. Osada má stále žijúci vzor v New Mexico.

 

 

Prvá domovenka osady JICARILLA

 

 

Prvým šerifom osady bol Franzl, s ktorým osadníci začali spolu spoznávať okrem Veľkej rieky - Dunaja a jej lužných lesov, aj lesy, vrchy a údolia Malých Karpát.
Zakladajúcimi členmi osady sa stali: Franzl, Tulák, Dawson, Palco, Čiby,  Bača,  Noro a Lovec.

Neskoršie sa k osade pridali ďalší osadníci Pavúk, Sarka, Štyrka, Šugro, Laco, Pagáč, Pecúch, Dady, jeho syn benjamín osady Tomy a ďalší.

 

 

 

V dňoch 4. a 5. júna v roku 1966 kamaráti z osady JICARILLA usporiadali veľkú slezinu trampov na Veľkej rieke – Dunaji /1 859 km/ na svojom campe „Na jame“.

Tomuto starému campu „Na jame“ ostali dlhé roky verní a tu oslávili spolu s kamarátmi z iných osád, ktorých si pri tejto príležitosti pozvali, zapálením slávnostného táborového ohňa 17.9.1983 aj 20. výročie trvania svojej osady.

 

 
 

 
17.9.1983 - 20. výročie osady JICARILLA, Veľká rieka - DUNAJ, camp „Na jame“.  Pocta slávnostnému zapáleniu ohňa.
  Foto: Pekelník

 
 
 
 

 
 ...aj táto fotografia je z 20. Výročia osady JICARILLA, a nálada bola určite vynikajúca...
Foto: Pekelník

 
 
 

 

 
...trampské kapely sa striedali a bolo naozaj čo počúvať...
 
Foto: Pekelník

 
 
 
 

 
...20. výročie osady JICARILLA, žiaľ, po rokoch s mnohými tvárami, ktoré sú na fotografiách sa stretneme už iba vo večných lovištiach...

 

 
V Malých Karpatoch chodievali na viaceré fleky a campy. Zo začiatku najmä do spodnej časti "Samotárskeho údolia"  nad Mariankou. Neskoršie na flek "Muflón" pod kopcom Hviezda a časom si našli svoj terajší flek "Komár" pod Malým Javorníkom. Flek "Komár" zostal i po dlhej dobe ich obľúbeným miestom stanovania.

 
 


...kamaráti z trampskej osady JICARILLA na svojom campe "Komár", v Malých Karpatoch, v auguste  roku 1994...

 

 

Čas však plynul a ten aj menil ich spoločné chvíle na flekoch, okrem iného aj tým - že niektorí kamaráti už nechodia trampovať. Niektorí odišli veľmi ďaleko i za "more" zlákaní existenčnou vidinou a romantikou ďalekých krajín a niektorí odišli tam, odkiaľ niet návratu.

Tí, čo zostali, trampovať neprestali. Boli síce i také roky, keď sa tak často nestretávali, založili si rodiny, popri tom vznikli i iné povinnosti a mnohí na čas prerušili trampovanie. Zopár skalných jazdilo však ďalej.

Čo je však najdôležitejšie, že po rokoch sa opäť stmelili a každoročne vyrazia viackrát tak iba po starom - pod stany. Tiež je pre nich veľmi dôležité že nestratili kontakt i s inými kamarátmi - trampmi. Možno je to i zásluhou kamaráta Palca z ich osady, ktorý ma chatu v Malých Karpatoch na Košarisku nad Borinkou a ku ktorému občas i teraz všetci zablúdia, či stále chodiaceho mandolinistu Tonyho Lovca.

   

 

Aj keď im vlasy začali už šedivieť, láska k prírode a trampingu v nich stále zostala. Veď v roku sedemdesiateho výročia založenia Slovenského trampingu ich osada JICARILLA, oslávila tridsiate piate výročie svojho trvania, stretnutím kamarátov z osady a v úzkom kruhu najbližších priateľov z iných osád 26.9.1998 na Košariskách pri malom ohníku na chate u kamaráta Palca.

 

Štyridsať rokov svojho trvania osada JICARILLA oslávila veľkým potlachom na campe „Žabák“, spoločne s trampskou osadou HAY RIVER, s ktorou udržiavala kamarátske vzťahy od svojho založenia. Na potlach prišlo pozvaných asi šesťsto kamarátov a kamarátiek.

Nezabudli sme tiež, že najväčšia vďaka patrí kamarátovi Šárkovi za výraznú pomoc pri organizovaní tohoto potlachu.

 
 

 
...spomienka na chvíle pred zahájením potlachu...

 

 

 
 

 
...zátišie z potlachu...
Históriu trampských osád Jicarilla a Hay river symbolizovali dva staré celtové stany a indiánsku romantiku osadníkov pripomínalo tee-pee. Vlajkosláva pripomenula trampské osady, s ktorými sa na svojej trampskej ceste osadníci stretávali a ktoré boli prítomné aj na potlachu.

 
 
 
 

 
...výročný oheň zapaľovala kamarátka Alena z trampskej osady SAN DIEGO, kamarát Boris ako jeden zo šerifov začínajúcej JICARILLI - ktorý na potlach prišiel až z ďalekej Austrálie, kamarát Ločky terajší šerif osady JICARILLA a kamarát Donald šerif trampskej osady HAY RIVER...

 
 
 
 

 
...spoločná fotografia poriadateľov potlachu...

 

Kamaráti z osady JICARILLA nezabúdajú ani na staré dlhoročné a dobré tradície svojej osady - najvýznamnejšou z akcii osady bol "Trojkráľový zimný pochod"  ktorý má  viac ako dvadsaťročnú históriu a zašliapať si spolu  s nimi,  z bratislavskej Rače na Košariská prichádzalo vždy viac ako 100 trampov /a to nie len z Bratislavy/.

 

 
 
 
 

 
..zimnou cestou na hrebeň Malých Karpát...

 
 
 

 

 
...zastavenie sa na trampskej osade GAME FARM...

 
 
 

 

 
...a bývalo nás vždy hojne, to sme sa však na fotografiu ani všetci nezmestili...

 

Osada JICARILLA poriada každoročne ešte viacero iných akcii. Spomeniem aspoň tradičné vlastné sleziny alebo stretnutia u kamaráta Čibyho, či striedavo u iných osadníkov.

Staré tradície osady a jej zimných vandrov  a aj zimného táborenia osady  /sahaganovanie/, plánujú zase obnoviť, ktoré už začal kamarát Pavúk spolu so svojím synom .

 Šerifom osady po kamarátovi Lovcovi od roku 1991 bol kamarát Ločky, ktorý plánoval osadné stretnutia svojich členov a iné aktivity. Od roku 2006 sa stal šerifom kamarát Dawson, ktorý kráčál v Ločkyho šľapajach, ale len krátko.  V súčasnosti je šerifom kamarát Palco a určite možno povedať, že osada JICARILLA pod jeho vedením znovu výrazne ožila.

Trampský pozdrav Ahoj všetkým kamarátom zasiela šerif Palco a osadníci z JICARILLY...

 
 
 
 

  

Fotografie:

 Kronika trampskej osady JICARILLA, Pekelník, Svorad a Maki Gregor z T.O. HAY RIVER

Grafika: Pekelník a Trampský archív - TRAMP NET

Hudba v pozadí stránky:
Pieseň "Mám rád krásné děvče za řekou", text a hudba Jiři Voldán
Spieva a hrajú skupina PEKARINGO v roku 2004, v Ivanke pri Dunaji

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD

/História trampskej osady JICARILLA je výrazne krátená.
o fotoalbumy z potlachov a aj stretnutí na Admirálskej kotve.
Plnú verziu nájdete na Pekelníkovom multimediálnom CD
"KRONIKA SLOVENSKÝCH TRAMPSKÝCH OSÁD" ,
ktoré sa nachádza na väčšine Slovenských trampských osád/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Pekelník 2011