VIII. ČESKOSLOVENSKÝ POTLACH

 

 

 

 

Moravo, Moravo, 

Moravěnko milá,

kdo z tebe pochází,

chasa ušlechtilá...

(národní píseň)

 

 
 
 
   
 
 
 

 

Usporiadateľom v poradí už VIII. medzinárodného ČESKOSLOVENSKÉHO potlachu boli brnenské trampské osady OLD BOYS a TORNÁDO. 

Potlach sa uskutočnil v dňoch 1. a 2. VIII. 2001 v kraji brnenskóm u rieky Svratky na řece "Šárce".

 
 
 
 
 
 
 

 

Výpis z pamätnej knihy potlachu hovorí o tom, že na potlach  prišlo 978 trampov.

Zo Slovenska pricestovalo 270 kamarátiek a kamarátov.

Najpočetnejšou potlachovou výpravou zo Slovenska boli kamaráti z TRAMPSKÝCH OSÁD IVANSKÝCH z Ivanky pri Dunaji a kamaráti z TRAMP CLUBU BRATISLAVA. Títo dokonca pricestovali vlastnými objednanými autobusmi.

 Z Čiech na potlach prišlo 90 kamarátiek a kamarátov.

Z celej Moravy prišlo 611 kamarátiek a kamarátov.

Z tých hostí najvzácnejších spomeniem aspoň niektorých:

Najdlhšiu cestu na potlach mal kamarát Kuky z trampskej osady KARIBU, ten prišiel až z Austrálie, zo Sydney.

Z Britskej Kolumbie v Kanade prišiel kamarát Kurin, z trampskej osady KAMARÁTI OSTROVA.

Z Alberty v Kanade to boli Pepik Red a kamarátka Eva.

Z Kalifornie v USA cestu na potlach meral kamarát Eda. Nebol sám čo prišiel z USA, videli sme tu aj kamaráta Pupála z Colorada a tiež kamaráta Cigana.

Zo Švajčiarska prišla kamarátka Lilka....

Potlachu sa však určite zúčastnil väčší počet kamarátiek a kamarátov, ako sa ich zapísalo do pamätnej knihy potlachu.... 

V oficiálnej časti programu v speváckom maratóne trvajúcom šesť hodín vystúpili najznámejšie spevácke trampské súbory z Moravy. Boli to kamarátky a kamaráti z TORNÁDA, ROVĚŘI zo Zbýšova. TRAMP EVENGREENS BAND, OLD BOYS, BRNĚNŠTÍ KOCOUŘI, PŘÍSTAV  a   očakávané vystúpenie skupiny KAMELOT.

Jedinou kapelou ktorá nemala moravský pôvod a bola zo Slovenska v poslednej časti programu boli TRAMPSKÉ OSADY IVANSKÉ.

 

 

 
 
 

 

Potlachová vynikajúca kamarátska atmosféra hovorila o tom že trampov hranice nikdy nerozdelili a nerozdelia.  Silné putá priateľstva naďalej zostali a zotrvávajú. Uvedomujúc si vlastne že to všetko je len dočasné a hranice navždy zmiznú v spoločnom zjednotení sa do Európy, v čo veria že už dlho trvať nebude....

Tu sme si opäť spomenuli na slová priekopníka a legendy slovenského trampingu kamaráta Johna HAWKINSA zo starej bratislavskej trampskej osady CORMORAN DE LA TORTUGA, ktoré nám ešte za svojho života napísal  z ďalekej Venezuely:

"Nezabudnite kamaráti, že pravý tramp nepoznal národnosť druhého a ani jeho politické zmýšľanie, ani jeho bohatstvo, alebo chudobu !"

John HAWKINS, Caracas, 1997

 
 

 

 

Here it is. Gone fishing "John Hawkins style" '76
 picture of Corl "King of fishermen"
from Venezuela.

 

 

/fotografiu, s ktorou sa lúčime s Johnym Hawkinsom, nám poslal a text k nej napísal kamarát Mike Klondike z  Kanady/

Žiaľ práve na tomto potlachu nás zastihla i smutná správa o tom že kamarát John Hawkins vo veku 91 rokov, odišiel na  cestu z ktorej už niet návratu...

A tak pieseň spievaná pri zahájení potlachu "Odešel kamarád..." bola o to smutnejšou a spolu s našimi myšlienkami sa niesla až do ďalekého Caracasu s posledným AHOJ....

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ako bolo pri slávnostnom ohni a tiež o obnovených starých a aj nadviazaní nových kamarátstiev na potlachu ?.... 

 

 
 
 
 

 

Akože by už inak mohlo byť, ako iba dobre. Stretnutia po viac niekedy aj ako po tridsiatych rokoch, ... spomienky na pekné spoločné potulky prírodou  a krajinami v minulosti pri srdci zahrejú a vrátia  hlavne u tých starších peknú trampskú mladosť i keď vlastne niektoré detaily už dávno odniesol čas...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hrajú a spievajú TRAMPSKÉ OSADY IVANSKÉ. V svojom repertoári zaspievali aj dve slovenské piesne, ktoré do nekonečne dlhého "aplauzu" priniesli počúvajúcich kamarátov.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Do ticha večera zaznela z mnohých hrdiel opäť pieseň  "VLAJKA.." nám všetkým tak vzácna, v prednese kamarátov a kamarátiek z poriadajúcej trampskej osady TORNÁDO. Tu sme si spomenuli aj na kamarátov roztratených po celom svete , ktorí sa tohoto ohňa z rôznych príčin nemohli zúčastniť...

 

 
 
 
 
 

V  zmysle naozajstného nefalšovaného kamarátstva prebiehalo aj zahájenie potlachu s úvodnými slovami šerifov starých trampských osád
OLD BOYS A TORNÁDO

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hrá a spievá kapela OLD BOYS starších veteránov. Nádherné piesne ich mladosti sa opäť niesli údolím Šárky...

 

 
 
 

 

Bol som svedkom toho ako kamarátka Lilka z Brna, s kamarátom Donaldom spomínali na veľký spoločný vander osady HAY RIVER z Bratislavy, v roku 1968 v Juhoslávii.

Tu sa vlastne dozvedeli že ich domov práve obsadili okupanti Varšavskej zmluvy, že sa tam strieľa a bojuje... 

Nevedeli či sa vlastne majú vrátiť do vlasti,  alebo si ísť hľadať nový dočasný domov.

Nakoniec to dopadlo tak ... i tak.

Kamaráti z osady HAY RIVER sa rozhodli vrátiť domov a kamarátka Lilka si našla nový avšak trvalý domov vo Švajčiarsku... 

A práve tento potlach sa stal miestom tohoto stretnutia a  po dlhej dobe obnovenia, nie z vlastnej vôle strateného kamarátstva.

Pekelník

 

 
 
 
 
 
 

 

 

...hrá a spieva skupina KAMELOT, na ktorú sa všetci celý večer tešili a ktorá k ich táborovému ohňu prišla a kamarátov nesklamala...

 

 
 
 
 

 

...spievajú starší osadníci z trampskej osady OLD BOYS...

 

 
 
   
 
 
 
 

 

Stránku pripravil v roku 2001 a text napísal  Pekelník.

Fotografie: Lilka Švajčiarsko, Pekelník

Grafika:  Pekelník

 

 
 

Pieseň v pozadí stránky s názvom "Kdo mi to poví..." spievajú kamarátky Myška a Diblík
z Brnenskej trampskej osady TORNÁDO.
na "Večere trampských piesní"  v roku 1969 v Bratislave - Rači.