Potlach trampskej osady PARDALI na Suchánke

26. júna 2004

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kamaráti z poriadajúcej trampskej osady PARDALI.
Potlach Suchánka 2004
foto: Pekelník

 

V sobotu 26. júna trampská osada Pardali z Trnavy, spolu s členom PARDALOV, šerifom ich osady, portlandským kamarátom Lupinom /USA/ zorganizovala potlach na Suchánke.

Suchánka je veľmi pekné miesto v Malých Karpatoch v Dobrovodskom krase, asi 60km od Bratislavy. Zišlo sa tu hodne viac ako 100 kamarátov, o ktorých sa PARDALI starali chladeným čapovaným pivom, pečenou divočinou a k večeri dobrým guľášom. Hudobníci na oplátku hrali celé poobedie známe aj neznáme, nové aj staré, ale stále krásne trampské piesne.

Pozdnejšie, keď už slnko tak nehrialo, začali súťaže Súťažilo sa v hode na pascu, triafaním kameňom do drevených kolíkov a v hode sekerou. V súťažiach asistovali kamaráti oblečení v traperskych kožených oblekoch, premiešaných s dobovým oblečením amerických vojakov s pred asi 200 rokov.

Tí istí kamaráti potom zapaľovali oheň. Pred zapálením ohňa, podľa indiánskych zvykov, každý prítomný vdychol posvätný dym, ktorý roznášal skoro 100 percentný americký traper. Tesne pred zotmením, slávnostný oheň zapálili štyria kamaráti kresadlami, bez použitia zápaliek. PARDALI zahrali a zaspievali trampskú hymnu "Vlajka vzhůru letí" a početná skupina kamarátov z Kanady, pod vedením kamaráta Lampu hrala pieseň "Do osady přišla dívka..." ako spomienku na kamarátov, ktorí sú už nad nami, na trampských nebeských chodníkoch...

 
 

 
...v
 prostriedku skupiny kamarát Lampa, víťaz potlachovej súťaže v speve jednotlivcov...
foto: Pekelník

 

 
Medzi početnými kanadskými kamarátmi bol, aj kamarát Lampa, ktorý  vyhral súťaž v speve jednotlivcov. Súťaž skupín vyhrali tiež Kanaďania. Po súťažiach v speve sa hudobníci rozohrali a hralo a spievalo sa až do rána.

Nálada bola výborná, mnoho starých kamarátov sa tam po rokoch odlúčenia stretlo a mnoho nových priateľstiev sa tam opäť utvorilo.

 
 

 
...Ivo z trampskej osady KAMARÁDI OSTROVA z Kanady, vedľa vpravo Láďa z Oregonu v USA...
foto: Pekelník

 
 
 

FOTOALBUM

Z POTLACHU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stalo sa po potlachu...

"Když kamaráda máš,
tak dobře si ho važ,
přijde doba, kdy ho postrádáš..."

Krátko po potlachu na časti svojej zbývajúcej  dovolenky v Čechách - pri autonehode - sa smrteľne zranil  kamarát - tramp - bezva chlap ... LAMPA z kanadského Vancouveru.
Zároveň s nim - pri autonehode odišiel k nebeskému baru ďalší z našich kamarátov "KULDA".

Je nám za nimi smutno, spomienka na ich kamarátske povahy a  pekné trampské piesne, ktoré sme mali v Lampovom podaní tak radi, však stále pri srdci hreje...

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Grafika Pekelník a Trampský archív - TRAMP NET

Fotografie a text: Pekelník

Pieseň v pozadí stránky "TAK AHOJ", spieva  kamarát Lampa
BC, Vancouver, Kanada. Text a hudba piesne: Wabi Ryvola

2004

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD