"...Po vtáčích cestách chodím
                                      a nie som sám.

      
         Keď  kŕdle letia k Slnku,
                          z diaľky im zamávam.
..."


    
/zo slovenskej trampskej piesne/

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Vlajkový stožiar táboriska "U RUSA" opäť zaplnili vlajky trampských osád, ktoré prijali pozvanie na "JARNÉ TÁBORENIE 2006"...

 

 
 
 

 

... v sobotu sa tu stretlo okolo 200 trampov a pri večernom ohni ich privítal kamarát Špricek, oldšerif T.O.I. ...

 

 
 
 

 

...do kruhu vstúpili traja kamaráti a jedna kamarátka s fakľami a zapálili táborový oheň...

 

 
 
 

 

...malý jarný oheň sa rozhorel vysokým plameňom...

 

 
 
 

 

...potom prišli na rad gitary a spev. Pri ohni sa striedali partie hudobníkov a spevákov so svojim trampským repertoárom. Vynikala najmä kapela trampskej osady Diamond so svojim dobrystom...

 
 
 

 

... nedeľu keď jarný vetrík odvial posledný dým z táboráku, oldšerif  T.O.I. Špricek "Jarné táborenie " ukončil a pozval kamarátov ešte na jedno pivo do Ivanskej hospody "Britva"...

 

 
 
 

 

Pre TRAMPNET fotografoval a napísal kamarát Mono, z trampskej osady Zlatá líška, Bratislava - Rača