A to sme už na Žabáckom campe, kde sa práve schádzajú kamaráti na potlach trampskej osady STARÝ KAMARÁT...

 

 
 
 
 

 

...kamaráti naladili gitary a už začína  potlachový  koncert nádherných a obľúbených  trampských songov...

 

 
 
 

 

 

...nechýbal ani chutný kotlíkový  guláš a množstvo iných trampských kuchárskych špecialít i dobre schladené pivo a to v tento horúci letný deň padlo dvojnásobne dobre...

 

 
 
 
 

 

...lesný stôl je prestretý /peň zo stromu/, nechýba na ňom čajík, kávička, pivečko ba ani cigarety, ale to všetko počká a má čas, kým znie pekná trampská pieseň...

 

 
 
 

 

 

...bolo čas si i pospomínať a porozprávať sa s kamarátmi o pekných zážitkoch zo spoločných vandrov z minulosti, veď stretnutie pri príležitosti štyridsaťpäť rokov trvania osady je na to dobrá a vhodná príležitosť...

 

 
 
 
 

 

...Žabacká lúka  má také zvláštne pohodové fluidum, ale len vtedy, keď nás tu ako zvyčajne neprekvapí tradičná potlachová búrka zo žiarivými bleskami a tá ako to tu už býva pravidelným zvykom väčšinou spojená s padajúcimi ľadovými krúpami. Výnimkou zostal dnešný deň, keď trampská osada STARÝ KAMARÁT si tam hore objednala netradične dobré počasie a tak tu vládne mimoriadne dobrá pohoda...

 

 
 
 

 

 

...dnes je tiež mimoriadne teplý letný deň a tak po dlhom pešom pochode nezaškodí aj chvíľka zdriemnutia...

 

 
 
 
 

 

...kamarátovi  si spomenuli aj na kamaráta Žabáka, ktorý nás navždy opustil 8.4.2010 a pri jeho symbolickom pomníčku zapálili spomienkové sviečky...

 

 
 

 
 
 

 

...už sú pripravené a vystavené aj pekné spomienkové ceny, pre tých ktorí sa zapoja do denných, či večerných trampských súťaží...

 

 

 

 
 
 

 

 

...pomaly prichádza večer a tak pri táborovom kruhu sa začínajú schádzať kamaráti, očakávajúc zahájenie potlachového večera a zapálenie Slávnostného ohňa...

 

 
 
 

 

 

...tu sú naši kamaráti, ktorí nám zapália v dnešný večer Slávnostný táborový oheň. Trampský samotár Túlavý Pes zo Stupavy, Miška z Prievidze, Silver zo Stupavskej  STÁLENKY a kamarát Motýľ z trampskej osady BIELY BIZÓN zo Stupavy...

 

 
 
 
 

 

... a už nastala tá slávnostná chvíľa zapálenie ohňa...

 

 
 
 

 

 

...pre trampa je  to tá najkrajšia spomienka, na chvíľky zapálenia ohňa. Je to obrad, ktorý je skoro vždy rovnaký, ako na každom inom potlachu, ale napriek tomu v duši trampa zostáva práve táto chvíľa jedinečná a nezabudnuteľná...

 

 
 
 
 

 

...a tu sú osadníci z trampskej osady STARÝ KAMARÁT, pri zahájení slávnostného ceremoniálu zapaľovania ohňa...

 

 
 
 

 

 

...žiara ohňa osvetľuje naše tváre, k oblohe stúpa modrý dym a my spievame našu najvzácnejšiu pieseň, trampskú hymnu "vlajku" ...

 

 
 
 
 

 

...trampskú hymnu nám tento krát zahrali a aj zaspievali kamaráti z trampskej osady NIPIGON /a hudobnej skupiny BELASÍ/...

 

 
 
 
 

 

...osadníci z trampskej osady STARÝ KAMARÁT nezabudli ani na tých, ktorí už nemôžu byť medzi nami a odišli na večný vander, ten vander z ktorého už niet k nám návratu a to položením spomienkového venca do žiary slávnostného táborového ohňa...

 

 
 
 

 

 

...to už však nastal čas trampskej zábavy a tu je tá chvíľa trampskej muziky pred večernými súťažami v speve a trampskom rozprávaní...

 

 

 

 
 

 

...celý sobotňajší deň bol venovaný trampskému súťaženiu, pre tých starších najmä hod sekerkou i nožíkom, streľbe z luku a mladším zas súťaže nazvané frňáčik, či skákanie vo vreci, hod loptičkou a pre šikovnejších chodenie s chodúlami. A tak večer pri ohni sa nezabudlo na tých, ktorí cez deň súťažili /najmä tých najmenších/. Teraz si od  šerifa trampskej osady STARÝ KAMARÁT práve preberajú za svoje víťazstvá sladké odmeny mladí kamaráti Branko a Oliver...

 

 
 
 
 

 

...ja som Eliška a v svojej trampskej kategórii najmenších, v ktorej som súťažila som bola najlepšia, no pozrite sa na tú nádhernú placku ktorú som vyhrala...

 

 
 
 
 

 

... a ja Oliver, zas mám na placke nakreslenú sovičku, to  je  tá čo v noci tak húkala v našom lese. Ale ja sa jej predsa nebojím, som už veľký chlap...

 

 
 
 
 

 

...Ahoj osadníci z trampskej osady STARÝ KAMARÁT. Váš výročný potlach sa vám naozaj vydaril a bol jeden z tých najlepších, na ktorých sme v posledných rokoch boli, ďakujeme za pozvanie.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografie a grafika z histórie trampskej osady z Pekelníkovho Archívu trampských osád, Kroniky trampských osád BIELY BIZÓN , ŽABÁK, STS STÁLENKA, Lackie zo ŠTVORLÍSTKA.

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD

Autor fotografii, grafiky a textu z Potlachu pri príležitosti 45. výročia založenia osady Pekelník

Hudba v pozadí stránky Lojzko Kecál