Bobina z trampskej osady

UNCAS

Bratislava

založenej v roku 1947

TRAMPSKÁ NOVINÁRKA  FILMÁRKA PUBLICISTKA

 

 
 
 
 

 Bobina  - Eva Pichlerova

Kamarátka Bobina sa stala zakladajúcou členkou svojej prvej trampskej osady CARACAS v roku 1965.

Trampská osada CARACAS bola malou trojčlennou rodinnou trampskou osadou, v ktorej boli manželia Kitty a Laban, spolu s Kittyninou dcérou Bobinou.

Osada mala svoj camp v lesoch Malých Karpát na trampskej Granade a dala mu názov  Winnetou, avšak často chodievali táboriť aj na svoj druhý camp Cíp v mariatálskom Samotárskom údolí.

Prvý žial osadu navždy opustil kamarát Laban a vydal sa na nebeský vander z ktorého už niet návratu.

Zakrátko za Labanom v roku 1996 osadu CARACAS  navždy opustila aj kamarátka Kitty a tak  Bobina vlastne  z osady zostala len sama.

Takto osada CARACAS vlastne navždy zanikla a zostala len v trampských spomienkach kamarátov s ktorými sa na trampských chodníkoch stretávali.

V  tom istom roku Bobina začala častejšie chodievať na trampské víkendy s kamarátmi zo staršej osady UNCAS.  

Z  osady UNCAS bol i starší kamarát  Kekso a ten si našiel svoju squav najprv v kamarátstve a neskoršie i v spoločnej manželskej ceste životom s Bobinou.

Trampská dvojica osadníkov  Kekso a Bobina si svoj nový trampský camp našli na Záhorí v starom trampskom teritóriu, tam kde bola založená a svoj prvý camp mala aj trampská osada UTAH a aj viaceré najstaršie bratislavské trampské osady,  na Devínskom jazere.

Tu si postavili i trampský zrub, ktorému dali meno  "EVKENO"  (Eva - Bobina, Kekso a  Norička - psík).

 
 

Keksova a Bobinina chata  na Devínskom jazere

trampský zrub  "EVKENO"  

(Eva - Bobina, Kekso a  Norička - psík).

 

 
 

V roku 1996 sa Kekso s Bobinou snažili o plné oživenie voľakedajšieho slávneho života osady UNCAS. V Devínskom jazere na chate EvKeNo za účasti jeho squav Bobiny, Kuka a Zuzky omladzujú osadu o týchto mladších členov. 

Prítomným a posväcujúcim im bol osobne svojou účasťou i kamarát Apač z Kanady.

Stalo sa to, čo osadníci UNCSU neočakávali,  no osud je už niekedy taký, že poslední dvaja po dvoch rokoch z osady odchádzajú. Bobina sa tak stala jedinou   a poslednou najmladšou členkou osady UNCAS založenej v roku 1947.  

V roku 2000 kamaráti z Kanady zasielajú kamarátovi Keksovi a jeho squav Bobine, legendárnu pamätnú placku - Legendy trampingu Johna Hawkinsa - zo slávnej trampskej osady El Cormorane del Tortuga.

 

 

Žiaľ , Kekso  sa s osadou ako posledný jej zakladajúci člen navždy rozlúčil 15.februára 2012 vo veku 83 rokov a odišiel za svojimi kamarátmi z osady UNCAS na trampské chodníky z ktorých niet návratu.

 

 
 

 

kamarát Kekso

 

 

Kekso sa stal  zo zakladajúcich členov časom posledným mohykánom osady UNCAS a jeho odchodom sa naplnil nielen jeho život, ale aj život pôvodnej, tej staršej časti slávnej malokarpatskej a dunajskej trampskej osady UNCAS.

 Kamarátka Bobina, ktorá bola prijatá do osady UNCAS medzi poslednými, pred osemnástimi rokmi, už iba sama udržuje tradície osady aj poriadaním stretnutí trampských kamarátov a k osadnej vlajke UNCASU a tradíciám osady sa naďalej hrdo hlasí.

Trampská tvorivosť kamarátky Bobiny spočívala už od jej mladosti v novinárskej činnosti a uverejňovaním trampských článkov z jej pera v trampských občasníkoch a samizdatoch.

Po skončení školy jej zamestnaním sa stáva novinárstvo a získava prácu ako redaktorka postupne vo viacerých vtedajších celoslovenských denníkoch ako Roľnícke noviny, Práca atď.

V týchto denníkoch vyšli aj jej viaceré články s trampskou tematikou. To bolo v dobách, keď ešte internet nebol bežnou záležitosťou a bol ako malé dieťatko iba v plienkach, kde  trampi nemali vtedy žiadny priestor a ani vlastné trampské stránky, tak ako je tomu dnes.

 

 

Jeden z mnohých jej novinových článkov uverejnený vo vtedajšom celoslovenskom denníku PRÁCA, avšak v novšom našom prepise z hlbín trampského archívu a plnom pôvodnom znení nájdete na stránke TRAMP NET tu:

 
 
   
 
 

Trampská osada

UNCAS

založená v roku 1947

Bratislava

 
 
 
 
 
 

 

Pieseň v pozadí stránky je s názvom

LABÁNEK

 spieva  kamarát Brnkaj z trampskej osady GRANADA
z Bratislavy v roku 2016

 

 
 

 

LABÁNEK

(-)

 

     D                 A7       D

     Loro sto to labá, laba loredy,

                 A7              D

     diverzianta dania, expresio mí,

                 G               D

     kompa ze na medré, expresio migó,

                A7              D

     diverziata dania, laba loredy.

 

     Spi labánek malý, nemusíš se bát,

     zítra slunce vyjde, budeme si hrát,

     řeka píseň zpívá a ty musíš spát,

     spi labánek malý, nemusíš se bát.

  /text fonetický bez záruky/

 
 
 Foto archív internet
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Stránku pripravil a grafický spracoval
Pekelník

 

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD