Kamarát ENDY

z trampskej osady
 

COLORADO RIVER

a jeho nádych indiánskej romantiky

 

 
 

 

Kamarát Endy /vľavo/ a jeho mladí priatelia, na letnom "indiánskom" tábore...

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Endy
T.O. COLORADO RIVER

 

 

Domovskou trampskou osadou kamaráta Endyho je trampská osada COLORADO RIVER, založená v roku 1966 a Endy, i keď už vlastne nie je žiadnym zelenáčom, je z druhej  trampskej generácie v tejto osade. Obdivuhodným je aj  jeho vzťah k indiánskej romantike, realizujúci sa v "domácom indiánskom kmeni" SHIHASHAPA.

 

 

Jeden z výrobkov  Endyho indiánskych amuletov, ktorý skrášľuje väčšinou niektoré z tee - pee na letných detských indiánskych táboroch.

 

 

Je všeobecne známe z minulosti trampskej osady COLORADO RIVER, že od samého svojho vzniku mala blízko k  americkým a kanadským indiánom, vyhľadávala všetko to, čo bolo dostupné, v období keď u nás boli knihy s touto tématikou vydávané len občas, alebo vôbec a o rôznych dnešných "eurokmeňoch indiánov" ešte vtedy nebolo ani potuchy.

Osadníci z Colorada si v svojích začiatkoch vysekali nádherný totem a tak dali všetkým najavo, že vlastne kam smeruje aj jedna z ich ciest v trampskej osade.

 

 

Prívesky z Endyho dielne, ktoré končia väčšinou ako ozdoba na prsiach kamarátiek a kamarátov.

 

 

Iste že množstvo týchto maličkostí s indianskou tematikou, ktoré bolo možné vidieť v osade COLORADO RIVER a  ktoré mali indiánsky nádych, sa nalepilo i na deti zakladajúcich členov osady.

Endy tento dar vzťahu k indiánskym veciam zdedil v otcovej trampskej osade a neopustil ho do dnešných čias.

 

 

Nožík je jeden z veľmi potrebných nástrojov v táboroch a keď ho ešte oblečieme do indiánskeho puzdra, neviem či je viac ozdobou, alebo praktickou pomôckou...
Takéto krásne puzdra a aj nože sú tiež z dielne kamaráta Endyho

 

 

 

Sú to predovšetkým napodobneniny indiánskych maličkosti, ktoré možno pokladať kľudne za trampské šperky a až po oblečenie, výstroj a domy indiánov,  ktorými sú  indianské stany   tee -pee.

 

 

 

Endyho klobúk s indiánským amuletom

 

 

 

Nie, to nie sú bezcieľne zručne  vyrábané veci. Endy vie tieto veci výhodne predať. Jeho predávanie nie je síce za peniaze, ale je to predovšetkým predávanie a odovzdanie týchto skúseností a zručností naším najmladším pokračovateľom.

 

 

 

"Indianské všeličo" z Endyho trampskej tvorivej dielne.

 

 

 

Dostatočným dôkazom je organizovanie /spolu s kamarátmi z COLORADA RIVER, ale i iných trampských osád/,  v roku 2007 už šiesteho letného "indiánskeho" tábora pre našu najmladšiu generáciu.

 

 

 

Aj túto vestu vyrobil a vyšíval Endy...

 

 

Mal som možnosť do jedného z ich táborov v roku 2005 nazrieť a hlavne pozrieť, ako to s deťmi vedia. I skúsení pedagógovia by im mohli závidieť a nevedeli by pripraviť lepší tábor, ako je ten ich. /...to však nehovorím o tom, že cestu k ním, do táborov si našli i skúsení pedagógovia... /. Deti spávajú v indianských stanoch. Môžu si tu spraviť i indiánsky ohník ako je to v stanoch u indiánov zvykom. Naučia sa i to ako oheň spraviť tak aby ich zo stanu nevyhnal dym a nekonečné množstvo i iných praktických vecí.

 

 

Malá indiánska čelenka zo zručnej  dielne kamaráta Endyho

 

 

Nechcel som však rozprávať o deťoch, táboroch  a veciach, ktoré majú zo šikovnosťou a zručnosťou Endyho určite súvis, ale chcel som vám predstaviť aspoň niekoľko výrobkov z Endyho indiánskej či trampskej dielne. Zrejme, celkom sa my rozprávať len o trampskej tvorivosti nepodarilo...

Pekelník

 

 

I tieto mokasíny zhotovil svojimi vlastnými rukami kamarát Endy. Naším prianím je, aby si ich častokrát obúval a svojím putovaním v nich hľadal vždy nové a krajšie obzory s indiánskou romantikou...

 

 
 
 

 
 

Fotografie: Endy a Pekelník

 
 
 

LP 2007

Pieseň v pozadí stránky s názvom "INDIÁN"

v slovenskej predvojnovej verzii nahral a naspieval v septembri 2013
kamarát Brnkaj z trampskej osady GRANADA/

Text a hudba

Rosler - Ořovský 1919

 

 


 

©Pekelník TRAMP NET