TRAMPSKÁ SYMBOLIKA

NAJSTARŠEJ  GENERÁCIE TRAMPOV

PRVÉ TRAMPSKÉ VLAJKY A DOMOVENKY

V TRAMPSKÝCH OSADÁCH

V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU

 

  Kde niet poznania minulosti,
      nemôže byť vízia budúcnosti.

                                       L. A. Sabatier

 

Trampské vlajky a domovenky trampi poznali a používali už od vzniku prvých trampských osád, hneď v samých začiatkoch trampského hnutia.

 

Je však známe i to, že veľmi malo trampských vlajok a domoveniek sa zachovalo v svojej pôvodine a tak tie čo zostali a neodvial ich čas, sa stali dokladmi a pokladmi z minulosti najstarších trampských osád.

Najstaršie a pôvodné prvé vlajky a domovenky máme možnosť vidieť v origináli na niektorých súčasných  trampských výstavách, alebo v doterajších známych trampských múzeách. Často sú tam však vystavované len kópie týchto vlajok podobné tým originálnym, možno zo zlých skúseností trampov v minulosti, keď vystavované trampské artefakty po skončení výstavy boli odcudzené a nenávratné  pre tramping a trampov navždy stratené.

Napriek tomu že je všeobecne nie len medzi trampmi známe to, že už prvé trampské osady mali a používali svojú vlastnú symboliku - vlajky a domovenky, stále sa nájdu okolo trampov neprajníci, ktorí túto skutočnosť zamietajú, či už z nepoznania trampskej histórie a veľmi často aj zo zlomyseľnosti neprajníkov trampského hnutia.

A tak sa aj nedávno na internete sa začala šíriť fáma, že trampská symbolika sa začala používať  až niekedy v 60. rokoch, teda až v dobách povojnovej generácie trampov, tiež s vymysleným  nezmyselným tvrdením,  že sa vlastne jednalo o napodobňovanie armádnej symboliky z čias II. svetovej vojny, konkrétne z výrazných označení a príslušnosti k svojím jednotkám, kde ako príklad bolo uvedené vraj podobné používanie u vojakov americkej armády, ktoré vraj trampi následne  prevzali.

Ďalším často šíreným nezmyslom sú i tvrdenia prichádzajúce so svojím pôvodom väčšinou od našich skautov a woodcrafterov, tvrdením že najstaršie trampské vlajky a symbolika boli prebrané zo symboliky vtedajšieho predvojnového skautingu či woodcraftu.

Tu treba otvorene povedať, že žiadne vlajky či domovenky trampských osád z najstaršieho obdobia trampingu ani náznakovo nemožno zaradiť medzi skautské, woodcrafterské, či nebodaj vojenské a  túto možnosť s poznávania trampskej histórie možno pri spoznávaní histórie úplne vylučiť.

Dejinne či historický správnu odpoveď na tieto "vojensko -  skautské pseudo - fámy" netreba hľadať v poviedkach rôznych  takýchto "tiež (taky) dopisateľov" trampských stránok (v politike im hovoria trollovia), ale predovšetkým v zachovaných trampských artefaktoch, v trampských dobových dokumentoch, kronikách a foto albumoch a aj v trampských archívoch.

 

V snahe priblížiť  najmä mladším kamarátom skutočnú históriu trampskej symboliky sme siahli do trampského archívu, kde sa nachádza dostatok materiálov z trampskej histórie v podobe kresieb a fotografii,  kde prevažne aj na presne datovaných starých fotografiách (niekedy aj pri použití lupy) tieto vlajky a domovenky bez problémov nájdeme a dokážeme ich aj spoľahlivo zaradiť k jednotlivým najstarším trampským osadám a určiť ich vek.

Tiež treba povedať to, že pri podrobnom štúdiu starých fotografii je presvedčivo a neodškriepiteľne vidieť používanie vlastnej trampmi navrhnutej osadnej symboliky, ktorá rozhodne nekopírovala symboliku žiadnych iných vtedajších organizácii, či vojenských zoskupení a vychádzala zo svojich vlastných trampských návrhov.

napísal Pekelník 7.5.2018

 
 
 

 
 
 

 

Symbolika trampskej osady

ZTRACENÁ NÁDĚJE

  Trampská osada založená v roku 1918 v Prahe

 

 
   
   

 

   
 

fotoarchív Blanka a Honza Reichardtovi, Svatojánské proudy, Praha

 
 

 

Spoločná fotografia pod trampskou vlajkou osady ZTRACENÁ NÁDĚJE v roku 1925 na starom osadnom táborisku, ktoré v roku 1945 zaplavili vody Štěchovickej priehrady.
 

 
 

Úradný zápis k žiadosti o povolení používania osadného znaku osady sa zachoval  aj z čias, keď osada ZTRACENÁ NÁDĚJE požiadala vtedajší Zemský úrad v Prahe o nosenie a používanie svojho "spolkového" praporu (vlajky) a odznaku (domovenky).

Zemský úrad svojím listom zo dňa 6.12. 1928 používanie praporu a odznaku trampskej osade povolil a povolenie podpísal vtedajší zemský prezident menom Eyselt. Ako to bolo v tom čase zvykom toto povolenie Zemský úrad zaslal na vedomie aj Policajnému riaditeľstvu v Prahe.

 

Zaujímavý je i popis vlajky, ktorý hovorí o tom že sa jedná o rovnoramenný trojuholník, svetlomodrý, rozdelený tmavomodrým pruhom na ktorom v jednej tretine spočíva základný odznak, oranžový kruh znázorňujúci slnko na ktorého v dolnej časti nachádza sa tmavomodrý štvorec postavený na koso opatrený bielou geometrickou značkou písmena tvoriací pri pohlade z pravej strany veľké písmeno Z a z lavej strany písmeno N. (písmená Z a N sú začiatočnými písmenami názvu trampskej osady ZTRACENÁ NÁDĚJE.).

Veľkosť vlajky je udaná v rozmeroch  30 a 60 cm, šírka tmavomodrého kruhu na vlajke je 5 cm, priemer kruhu je 11 cm, strana štvorca 6 cm, šírka značky a vzdialenosť od okraja je 1 cm.

 

 

Nákres vlajky ZTRACENÁ NÁDĚJE  priložený k žiadosti pre Zemský úrad v Prahe v roku 1928.

 
     

Povolenie o používaní vlajky dostalo platnosť až do odvolania a tak odznak zostal v legálnom používaní ZTRACENKY dlhé roky,  vlastne až do dnešných dní a dožilo sa tak svojho 90. ročného jubilea (aj keď vlajku osada používala už niekoľko rokov predtým).

 

 

foto Pekelník

 

 

Najstarší kamaráti na potlachu osady  ZTRACENÁ NÁDĚJE aj v roku 2008 za zvukov trampskej hymny "vlajka" vztýčili osadnú vlajku ZTRACENKY...

 

 
 
   
 

fotografie Romča ,čili Romana Tesařová

 
 

 

Dobrá správa ze ZTRACENÁ NÁDĚJE  - ZTRACENKY

v roku 2013.

"Máme  novou vlajku ! Všichni jsme se s ní fotili..."

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Symbolika trampskej osady

TULÁK

 Trampská osada založená v roku 1930 v Bratislave

 

   
 

 

 
   
     
 
 

Na fotografi z trampského archívu je táborenie osady TULÁK v roku 1935 v malokarpatských lesoch, je vidieť dve vlajky osady.

Vpravo tá staršia vlajka ktorú používali od vzniku osady v roku 1930. Na tejto čiernej vlajke v hornej časti bol nápis osady TULÁK a pod tým bola lebka zo skríženými kosťami. Vlajka dostala názov podľa kresby  ktorá mala znázorňovať svojím symbolom "dobrodružný" či "romantický" život námorníkov na mori a volali ju "pirátska" vlajka.

Vľavo je nová vlajka osady, keď osada z podobnej romantiky svojím vekom vyrástla a zvolila si inú, jednoduchšiu, pre seba vlastnú symboliku na ktorej je písmeno T - začiatočné písmeno osady TULÁK keď vymenili starú osadnú vlajku za novú  a začali ju používať v roku 1935.

 

 
 
   
     
 

 

Fotografia z  foto albumu osady TULÁK je datovaná do roku 1935. V tomto roku  osada začala používať svoj nový veľmi jednoduchý grafický návrh novej osadnej vlajky a premietla ho aj do osadnej domovenky ktorý presne kopíroval svojím tvarom veľkú vlajku osady znázorňujúcej rovnoramennú vlajku v strede s veľkým písmenom T.

Tieto nášivky v tom čase nevolali domovenky, ale boli to pre nich odznaky osady.

 

 
 
   
     
 
   

Spevácky zbor z trampskej osady TULÁK v roku 1940.  ktorý šíril dobré svojím spevom a piesnami dobré meno trampskej osady na mnohých trampských podujatiach a speváckych trampských súťažiach, či závodoch ako vtedy súťaže volali. Fotografia je dôkazom toho že aj mnohé trampské spevácke zbory pri svojich vystúpeniach používali symboliku svojej osady - domovenku -  z ktorej pochádzali.

 

 
 
   
     
 
 

Na spoločnej fotografii osadníkov z osady TULÁK z roku 1943 je u viacerých členov osady vidieť domovenku svojej  trampskej osady, ktorú osadníci v tom čase už  bežne používali.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Symbolika trampskej osady

WAIKIKI

 Trampská osada založená v roku 1928 v Bratislave

 

     
 
   
     
 

 

Prvé grafické znázornenie domovenky trampskej osady sme našli v osadnej kronike z roku 1928...

 

 
 
   
     
 

 

Osada WAIKIKI zrejme svoju domovenku používala zo začiatku len veľmi malo, avšak ich ich symbolom osady sa stalo a  bolo dvojite W - začiatočné písmeno z pomenovania osady WAIKIKI. Takto to nakreslil v roku 1930 na viacerých obrázkoch do osadnej kroniky kamarát Zizek.

 

 
 
   
     
 

 

Vodácká vlajka trampskej osady WAIKIKI z roku 1930

 

 
 
   
     
 

 

Na tejto kresbe kamaráta Zizka z roku 1930 v osadnej kronike WAIKIKI sa nachádza  aj kresba vodáckej vlajky osady a tiež symbol osady dvojité W - symbol osady, ako jednoduchá domovenka umiestnená na prsiach trampa.

 

 
 
 
 

 
     
 

 

Osadníci z trampskej osady WAIKIKI založili v roku 1933 trampský Vodácky klub s názvom DUNAJKLUB. Logo, či symbolika tohoto klubu má svoj pôvod v  trampskej osade WAIKIKI  kde si na novej vlajke vodákov v lodenici  vymenili začiatočné písmeno osady  za písmeno D - DUNAJKLUB.

 

 
 
   
     
 

Klubový odznak - nášivka DUNAJKLUBU bola jednoduchá a nachádza sa aj na klubovej vlajke DUNAJKLUBU

 
 
   
     
 

 

Osadníci WAIKIKI pri táborení na Dunajskom ostrove Kormorán, kde vidieť na ich športových tielkach použitie znaku DUNAJKLUBU.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Symbolika trampskej osady

ZÁLESÁK

  Trampská osada založená v roku 1940 v Bratislave

 

 

 

V TRAMPSKOM ARCHÍVE TRAMP NET (Pekelníkov archív), sa nachádza v digitálnej podobe spracovaný fotoalbum  osady ZÁLESÁK z roku 1940. Hneď na prvej strane tohoto albumu sme našli kresbu domovenky trampskej osady, ktorej vek takto s istotou datujeme do roku 1940.

Že sa jednalo aj o skutočne používanú domovenku osady možno vidieť na mnohých fotografiách nachádzajúcich sa v tomto albume, kde domovenku mali osadníci našitú na prsnej časti svojho trampského oblečenia.  

Z trampského archívu sme vybrali k nahliadnutiu dve stránky z tohoto albumu, kde je vidieť osadnú domovenku a jej použitie vo vtedajšom období, čo zostáva neodškriepiteľným faktom o používaní tejto osadnej symboliky v osade ZÁLESÁK podobne ako tomu bolo aj v starých trampských osadách.

Použitie Javorového listu v symbolike domovenky osady ZÁLESÁK bolo dané  predstavami osadníkov o živote a smerovaní činnosti v ich trampskej osade, podľa vzoru vysnívaných  traperov a zálesákov v kanadskej divočine.

Rovnaký symbol ako na svojej domovenke použili aj na osadnej vlajke, ktorá je jedna z tých, ktoré sa ako artefakt z predvojnového obdobia zachovala do dnešných čias.

     
 

Pôvodná vlajka trampskej osady "ZÁLESÁK" z roku 1940

 

Vlajka osady "ZÁLESÁK" z nedávneho súčastného obdobia

 
         
 
 
 
 
 

 

Symbolika trampskej osady

YUCATAN

  Trampská osada založená v roku 1941 v Bratislave

 

   
 
   
     
 
 

Aj kamaráti a kamarátky z osady YUCATAN  mali svoju vlastnú osadnú symboliku, ako to vidieť i na tejto fotografii z osadnej kroniky YUCATANU z roku 1942.

 

 
 
 
   
     
 
 

Mladí trampskí športovci z osady YUCATAN  s osadnou domovenkou v tvare vlajky v roku 1942. 

 

 
 
 

 
     
 

 

Na zaručene pravdivých internetových "trampských" stránkach sme si prečítali aj to, že dievčatá  neboli prijímané ako členky v najstarších trampských osadách. Pravdou je však to že dievčatá boli rovnocennými členmi svojej osady podobne ako chlapci a nebolo dôvodu aby bolo odopierané ich členstvo v trampskej osade. Fotografia je z osadného albumu osady YUCATAN z roku 1942 a je ďalším dôkazom toho, že osada mala aj svoje vlastné trampské domovenky.

 

 
 
 

 
     
 
 

Áno, chybičky sa stavali od nepamäti a tak na športovej vlajke osady YUCATAN, z roku 1942 je nesprávne uvedené meno osady ako YUKATAN . 

 

 
 
   
     
 

 

Osadníci YUCATANU so svojou "športovou" osadnou vlajkou, na fotografii z roku 1942.

 

 
 
   
     
 
 

Fotografia volejbalového družstva osady YUCATAN je zo športových trampských hier v Dúbravke v roku 1942.

 

 
 
   
     
 
 

Aj táto fotografia je zo športových trampských hier v Dúbravke, v roku 1942, kde osada YUCATAN vyhrala volejbalový turnaj trampských osád. A tak s určitosťou možno povedať že osada používala symboliku už od svojho založenia v roku 1941.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Symbolika trampskej osady

GRANADA

  Trampská osada založená v roku 1933 v Bratislave

 

 

 
 
   
     
 

 

Osadníci z trampskej osady GRANADA pri svojich malokarpatských potulkách niekedy okolo roku 1940.

V pozadí mladý smrekový les GRANADY, 

Ako vidieť na fotografii osadníci domovenky svojej osady nosili na rukáve trampského oblečenia.

 

 
 
   
     
 

 

Zväčšený záber predošlej fotografie z roku 1940,  so zameraním sa na trampskú domovenku osady GRANADA.

 

 
 
   
     
 
 

Víťazné mužstvo GRANADY na trampskom volejbalovom turnaji v Dúbravke usporiadaného osadou TULÁK v roku 1940.

 

 
 
   
     
 

 

Športový pohár pre víťazov volejbalového trampského turnaja v roku 1940, ktorý získala osada GRANADA, v pozadí z veľkou osadnou vlajkou GRANADY.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Symbolika trampskej osady

SAVANA

  Trampská osada založená v roku 1937 v Bratislave

 

 
 
   
     
 
 

Fotografia z osadnej kroniky osady SAVANA z roku 1939, na ktorej vidieť to, že osada SAVANA už v tých rokoch  používala svojú symboliku aj na trampských domovenkách.

 

 
 
   
     
 

 

A športovci - osadníci SAVANY so znakom svojej osady,  písmenom S, na prsiach svojich športových odevov v roku 1940.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Symbolika trampskej osady

DAKOTA

  Trampská osada založená v roku 1936 v Bratislave

 

   

 
 
 

 
     
 

 

Trampský tábor osady DAKOTA na malokarpatskej GRANADE  v roku 1937.

Ako vidieť na fotografii trampská osada už od svojho vzniku používala vlastnú trampskú symboliku a na vlajke mala kresbu hlavy s rohami,  symbolu sily, čo si však rozhodne nemožno mýliť so Setonovými rohmi Lesnej múdrosti.

 

 
 
 

 
     
 

 

Táborenie osady DAKOTA v roku 1941 v Ivanke pri Dunaji na obvyklom táborisku trampov, ktoré Ivanské trampské osady používajú do dnešných dní. V pozadí po pravej strane vlajka osady DAKOTA.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Symbolika trampskej osady

BEDUÍN

"ÚDOLIE BEDUÍNOV"

  Trampská osada založená v roku 1938 v Bratislave

 

 

 

 
 
   
     
 

 

Na fotografii si možno všimnúť bielu vlajku BEDUÍNOV a pri jej väčšom zväčšení, tejto inak miniatúrnej dobovej fotografie sme si všimli, že na svojej bielej veľkej osadnej vlajke mali BEDUINI o jedno písmeno v svojom monograme viac, ako na svojom vyšívanom osadnom odznaku ktorý nosili na svojich karovaných flanelových košeliach.

Vlajka však je o niekoľko rokov vekove staršia ako ich jednoduchá domovenka  a používala ju chlapčenská trampská partia z ÚDOLIA BEDUÍNOV, ktorá v roku 1938 založila osadu BEDUÍNOV.

 

 
 
 
 
 

 
A vlastne pokračovať by sa dalo ďalej.... veď v trampskom archíve je vedených a  v trampských dokumentoch založených vyše 500  trampských osád najstaršej predvojnovej generácie, z nich väčšina  mala už od svojho vzniku svoju vlastnú osadnú symboliku - vlajku a domovenku...

Nechceme a nemienime však oddeľovať osadnú symboliku od vlastnej histórie trampských osád (ako to dnes komerčne robí viacero trampov, vydávaním samostatných kníh o trampských symboloch, vlajkach a domovenkach) a tak viac osadných vlajok a domoveniek, či osadných odznakov, spojených spoločne s históriou trampských osád dávno minulých i tých dnešných súčasných, nájdete na stránke TRAMP NETU v našej rubrike OSADY.

 

 
 
 
 

 

Grafika a fotografie

TRAMPSKÝ ARCHÍV TRAMP NET

Text: Pekelník

Pieseň v pozadí stránky s názvom

"Osado krásná"

(-)

interpret kamarát Brnkaj z T.O. GRANADA

Stránku pripravil  Pekelník z T.O. HAY RIVER v roku 2018

 

 
 
 
 

 
 
 

©Pekelník 2018