Trampská osada

 ARKANSAS

 KARPATSKÍ SLIMÁCI
 

Bratislava   1985

 

 
 
 
 

 

V roku 1984 v Bratislavskej štvrti Štrkovec, sa priatelia z mestskej partie Charlie, Pavúk a Bready prostredníctvom kamaráta Charlieho zoznámili na strednej škole s kamarátom  Filipom  z vtedajšej  trampskej osady TULÁCI z Karlovej Vsi. Filip im vyprával o trampoch a trampingu.

Po krátkom čase prvé kroky mestskej partie smerovali na Košarisko nad Borinkou, na opustený zrub trampskej osady  ONDATRY. Po  prvom vandri, ktorý sa partii zapáčil, sa  uskutočnila prvá slezina, na ktorej prišlo rozhodnutie  podľa vzoru trampskej osady TULÁCI, založiť si svoju trampskú osadu.

 

 
 
 

 
Opustený zrub trampskej osady  ONDATRY tak ako ho objavili v roku 1984 mladí kamaráti z Bratislavskej štvrti Štrkovec...

 

 

Na ďalšej slezine, na ktorú bol pozvaný aj kamarát Bobby - Breadyho spolužiak zo základnej školy, zo Starého mesta  boli stanovené prvé pravidlá a zákony osady. Partia chcela, aby v názve osady figurovalo miesto, kam plánovali väčšinou chodiť na svoje výpravy do prírody, teda Malé Karpaty, a tiež názov živočícha ktorého si vybrali - slimáka.

 

 

 

 

 

Autorom  osadnej domovenky bol kamarát Bobby. Na domovenke je v hlavnom poli praktická a pekná tmavá modrá farba. Symbolický čierny slimák je umiestnený na nenápadnom trojvrší, ktorým sa osada prihlásila k slovenskému trampingu. Dole v poli je ešte zelený trs trávy. Farba písmen je kvôli výraznosti tmavo červená. Horný štítok vyjadruje príslušnosť osady k Bratislave. Tak vznikli a neformálne bola založená  trampská osada KARPATSKÍ SLIMÁCI.

 

 

Domovenka trampskej osady KARPATSKÍ SLIMÁCI

 

 
 

V osade si Bready zakladá cancák a Bobby Tyčkins niečo medzi cancákom a kronikou, tieto zápisky neskoršie poslúžili na písanie týchto riadkov. Osadná hymna, či skôr nápev s názvom „Džipapaléro“ vznikol až v neskorších rokoch. Na vandre sa začalo chodiť pravidelne, približne dva krát za mesiac a to prevažne na zrub trampskej osady ONDATRY. Na týchto vandroch osada spoznáva aj ďalších kamarátov. Okrem už spomínaných kamarátov z trampskej osady TULÁCI, ktorí v tom čase považovali opustený zrub  ONDATIER za domovský a aj  kamarátov z trampskej osady DIXON – Gompreho a Pištu.

Na zrub chodievali aj kamaráti  Zvonkár , Cali , Dubák, Túlavý Mirko, Jozi a Račko.

Po vzniku osady sa začína písať aj jej nová história osady. Dochádza  k veľkým zmenám najmä v zložení osady. Postupne z osady odchádzajú kamarát  Charlie  a o niekoľko mesiacov aj kamarát  Pavúk . K zmenám  dochádza aj v ostatných osadách navštevujúcich zrub. Trampská osada TULÁCI sa postupne rozpadajú a rozpad završuje odchod Pištu z trampskej osady DIXON do Kanady. Naproti tomu si partia Zvonkár, Cali, Dubák a Túlavý Mirko zakladajú trampskú osadu KIOWA. Na zrub Ondatier v tom čase chodia najmä Bready a Bobby z trampskej osady KARPATSKÍ SLIMÁCI  a kamaráti z trampskej osady KIOWA.

Nastáva nové obdobie v ktorom tieto osady spoznávajú ďalších kamarátov. Hlavne kamarátov Pekelníka, Napoleona a neskôr aj Čiku,  ktorí im otvárajú nové smery a možnosti v trampingu. Spoznávajú aj kamarátov z trampskej osady MAUNA LOA a iných.

Na zrube ONDATIER  sa objavujú nové tváre. Samotári  Granko a Píter, trampská osada NETOPIERR a TULÁCI z Dúbravky, kamaráti  Džemby, Saby, Viki, Samby, Vreco a Kadlec zo Stupavy,  Ďuriho partia zo Svätého  Jura,  kamaráti Taky, Mildo, a iní. Veľa kamarátov prichádza aj na častejšie návštevy. Z mnohých najmä kamarátka Kaja, Bosorka, Slépka, kamaráti, Glufo, Endy, Sančo, Blanco, Kelly, Jerry, Mike, Filus, Keči, Hlobko a ďalší. Osadníci Bobby a Bready s kamarátom Sulom vyrážajú v lete na svoj prvý veľký vander do Plzne a Karlštejna. 

V roku 1987 osada žije už rušným „ trampským „ životom. Chodí prevažne na zrub ONDATIER. Udržiava dobré kontakty so susednými osadami najmä s trampskou osadou GAME FARM a  BOJOVÍ VLCI, navštevuje aj kamaráta Pekelníka na jeho chate na Košiarisku. Často navštevuje spolu s  kamarátmi  z trampskej osady KIOWA kamarátov na  Grófskom jarku kde v tom čase chodia trampské osady MAUNA LOA, SOVY a  CANIDAE.  Zúčastňuje sa mnohých trampských akcií a v meste sa stretávajú na pravidelných slezinách v hospode na Jáskovom rade u „Matúša“. Leto bolo opäť v znamení veľkého vandru do Čiech. Osadníci Bready a Bobby s kamarátom Glufom z osady COLORADO RIVER spoznávajú okolie Karlštejna a Moravsko – Sliezske Beskydy. Na potulkách spoznali okrem iných aj Billa z trampskej osady MEDVĚD.

Dňa 23.10.1987 vzniká však trampská osada ARKANSAS ako nástupnícka osada KARPATSKÝCH SLIMÁKOV , ktorej členmi sa stávajú kamaráti Bobby a Bready. Trampská osada KARPATSKÍ SLIMÁCI zanikla 14.4.1987. Názov osady bol pôvodne určený pre spoločný projekt s trampskou osadou KIOWA v snahe založiť spojené trampské osady, k dohode však nedošlo. Podľa vzoru starších osád  si potom kamaráti vybrali názov zo severoamerického prostredia. Na domovenke dominuje osamelý jazdec pri horiacom ohni. V pozadí je západ slnka nad domnelou arkansaskou krajinou. Ústredný motív je opäť čierny, v písme prevláda tiež čierna .Zaujímavosťou domovenky je to, že sú len dva exempláre, pričom na jednom je vyšitý nápis Bready, na druhom Bobby. Autorom  domovenky je Bobby. Vlajkou osady sa stala originálna zástava amerického štátu Arkansas. Členom osady bol formálne aj Kelly.

Rok 1988 sa nesie v starej osade z novým menom v znamení mnohých akcií. V lete  osada organizuje dvojtýždňový vander po Karpatoch, v auguste do Slovenského raja. Koncom augusta, presnejšie 26.8. 1988 osada zapaľuje svoj prvý potlachový oheň k tretiemu výročiu jej založenia. Potlach bol zorganizovaný na novom fleku v „ Údolí smrti „. 

 

 

 

 
   

Pozvanie na potlach prijali - okrem iných aj trampská osada TULÁCI z Ivanky pri Dunaji a budúca trampská osada SEDM STATEČNÍCH z Moravy. Na jeseň navštevuje osada potlach trampských osád ZLATÝ SKARABEUS a WHITE RIVER  na Morave, zúčastňuje sa trampského „ Dobíjania čachtického hradu „a vandru na Pulčínske skály. Nový rok vítajú osadníci na pravidelných silvestrovských vandroch na zrube ONDATRÁCH.

Novembrové udalosti v roku 1989 otvárajú nové možnosti , ktoré osada využíva a odchádzajú na vander do Rakúska.

 

   
 

Z rokom 1990 prichádza aj ďalšie obdobie výrazných zmien. Osada začína uvažovať o stavbe vlastnej búdy. Spočiatku spolu s trampskou osadou KIOWA. Po nedohodnutí medzi osadami, však trampská osada KIOWA začína stavať búdu na vlastnom fleku. Stavba búdy sa odkladá a osada sa v lete vydáva na veľký vander do Veľkej Fatry. Zúčastňuje sa potlachu trampskej osady URAGÁN, nadväzuje kontakty s S.T.O. TAMBORA na Kačíne a spolu s trampskou osadou KIOWA organizujú potlach k 5.výročiu založenia osád. Potlachu sa zúčastňujú aj trampské osady NETOPIERR a TULÁCI.

 

   
 
 
 

   

...trampská partia z malokarpatského Volhoviska, osadníci z trampskej osady  ARKANSAS a KIOWA na svojom spoločnom potlachu.
Hore: Melón, Bready, Calimero, Tyčkins, Zvonec
V strede:Silvo, Račko, Granko, Chrobák, Potkan, Dubák
Dole: Klinec

 
 

Silvester 1991 oslavuje osada ARKANSAS aj s kamarátmi na novej búde. Potlach so slávnostným otvorením búdy sa uskutočňuje 19.9.1992. Búda dostáva meno "Posledná zastávka" a jej krstnými rodičmi sa stávajú Charlie a Kavka zo starej  trampskej osady ELDORÁDO.

 
 

 

Zrub "Posledná zástavka"

 

 
 
     
 
 
 

 
...pozvanie na spoločný potlach trampov z Volhoviska z roku 1995...

 
 
 
 

 
 

...kamaráti z ARKANSASU každoročne pre svoje spriatelené trampské osady a trampských samotárov poriadali taký - akýsi slávnostnejší táborový oheň. Ten však nenazývali trampský potlach, ani slezina - ale dávali mu zvyčajne meno POKEC, teda skrátene slovo vo význame stretnúť sa, porozprávať sa, zaspievať si...

/poznámka: prosím nemýľte sa, slovo Pokec určite neni odvodené od českého slova tláchať - potláchať -  syn. vraj potlach, ale je pravdepodobne že je to od slova kecať/...

 

 
 
 
 

 
...je len samozrejme že ich "pokecy" sa konali pri pôvodnom táborovom kruhu trampskej osady "ONDATRY" nachádzajúcom sa neďaleko zrubu "Posledná zastávka",  kde sa od nepamäti konávali takéto trampské stretnutia...

 
 
 
 

 
...interiér trampského zrubu "Posledná zastávka".

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
História trampskej osady ARKANSAS bola zaradená do Kroniky

dňa 3.2.1999

 
 
 

Pieseň v pozadí stránky s názvom "Šťastný deň" hrajú a spievajú kamaráti z  trampskej kapely KALUMET z Bratislavy. Text a hudba: Tomáš Gluvňa - Glufo

 

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

©TRAMP NET Pekelník