DUNAJKLUB

Bratislava 1933

(klub  trampskej osady WAIKIKI, založenej v roku1928)

 

 
 

 
 

 

Na jeseň v roku 1932  v najstaršej slovenskej trampskej osade WAIKIKI, založenej v roku 1928 v Bratislave, vznikol  medzi osadníkmi nápad založiť akýsi vodácky spolok, či klub vodákov.

Čo sa týka plavieb po riekach tak Dunaj ich vo vodáckých trampských  začiatkoch ani tak nepriťahoval, jednoducho povedané mali k tejto veľkej rieke a k jeho vodám rešpekt a určite tiež ako každý vodák -  začiatočník aj málo vodáckých skúseností.

Objavili však vody Malého Dunaja a po prvý krát ho po celej jeho dĺžke splavili v roku 1931. No neboli to len vody Malého Dunaja, ale aj rieka Morava, vlastne jej časť pretekajúca Slovenskom a ústiaca pod staroslávnym Devínom do Dunaja. Tu vlastne získavali vodáckú zručnosť a skúsenosti ktoré čoskoro už za velmi krátku dobu uplatnili na vlnách veľkej rieky Dunaja.

 
 

 

 

...Johny, Božena, Milena, Manihiki a Zizek v roku 1931 pri splave Malého Dunaja...

 

 

A tak nápad založiť vodácky klub prišiel akosi spontánne a určite vznikol i z toho dôvodu, že kamaráti z WAIKIKI sa už viac prikláňali a svoj volný čas trávili na vodách našej veľrieky Dunaj, to vtedy keď už  mali za sebou viacnásobné splavy Malého Dunaja a rieky Moravy.

To už v letných mesiacoch svoj malokarpatský táborový camp na Železnej studienke viac - menej opustili a trampským domovom sa im stala rieka Dunaj a nádherné a romantické táboriská na ostrovoch rieky pod Bratislavou. Založenie vodáckého klubu v roku 1933 sa tak stáva skutočnosťou.

 
 

 

Vodácka vlajka trampskej osady WAIKIKI

 
 
 
 

 

Zápis o vzniku a založení DUNAJ KLUBU sme našli aj v trampskej kronike osady WAIKIKI. Tu si môžeme prečítať aj to, že  tento nápad vznikol v ich osade už na  jeseň v roku 1932  a za krátky čas hneď začiatkom roku 1933 ho zrealizovali a klub založili...  

 

 

 

Založenie klubu na tie časy bolo veľkou slávou a klub vodákov a kanoistov ktorému dali názov DUNAJ KLUB hneď v svojich začiatkoch mal už viac ako 30 členov, ale k svojej úspešnej svojej budúcej činnosti potrebovali to hlavne, lodenicu, teda miesto kde by mohli bezpečne ukladať svoje člny.

 
 
 

 

...kamaráti z osady WAIKIKI, zakladatelia bratislavského vodáckého a kanoistického DUNAJ KLUBU.

Zľava: Trader Horn, Miran, Zizek, Bócman, s gitarou šerif Hassan, v pozadí Ňamta a dolu vpravo Bibi ...

 

 

 

Prvým predsedom Dunaj klubu sa stal známy bratislavský vodák Viktor - Dr. Viktor Říčanek a tajomníkom Zizek - Dr. Zděnek Zizius. Členmi výboru  Dunaj klubu sa stali: Hassan - Bořivoj Šourek, Manihiki - Jaroslav Ferák, tiež vodák Fero - pplk. František Lipka. Všetci títo kamaráti Viktor, Zizek, Hasan a Manihiki boli členmi osady WAIKIKI. Hassan, ako dobre vieme, bol aj šerifom tejto prvej slovenskej trampskej osady.

 

 

Členmi Dunaj klubu sa postupne stali aj ďalší osadníci z osady WAIKIKI. Boli to predovšetkým kamaráti: Kuna - Vladimír Vydra, Zrzavý Johny - Quido Liebman, Seňor Gentleman - Sedláček, Šakal - Vojtech Drsot, Ňamta - Karol Piterman a veľa ďalších…

   

Členovia DUNAJ KLUBU si postavili vlastnú drevenú lodenicu v Petržalke na Lide. Lodenica mala priestor pre uskladnenie  24 lodí a šatne pre  40 členov klubu.

 
 
 

 

...kamaráti z osady WAIKIKI pri stavbe prvej lodenice DUNAJ KLUBU v roku 1933...

 

 
 
 

 

 

...v DUNAJ KLUBE v roku 1933. V pozadí veľká klubová lodenica s prednou ubytovacou a klubovou časťou, vlajkový stožiar vodákov je síce ovešaný mnohými vlajkami, ale ani pri veľkom zväčšení sa nepodarilo niektorú z nich určiť a zaradiť k niektorým trampským osadám. Aj s tejto fotografie však vanie  iba akási dobrá dobová klubová pohoda a spokojnosť členov...

 

 
 
 
 

 

... pohľad na   klubovú a ubytovaciu  časť lodenice  DUNAJ KLUBU...

 

 

 

Všetky klubové lode dostali svoje vlastné mená a a väčšinou názvy voňajúce tichomorskou romantikou. Spomeniem aspoň niektoré, ktoré zostali zachované v starej kronike osady WAIKIKI. Boli to škuner MOU – WEE, ďalej YOOCA – REY, YOO – CALIN, AORAI a KEE – VADIN.

 
 
 
 
 
 
 

 

...kresby v osadnej kronike WAIKIKI od Zizka z roku 1930...

 

 
 
 
 

 

...podľa kresby kamaráta Zizka, asi takto dajako na svojich kanoe sa plavili v roku 1932 do Komárna...

 

 
 
 
 

 

...osadná vodácká flotila WAIKIKI z DUNAJ KLUBU Bratislava niekde v ramenách ostrova Kormoránov...

 

 
 
 

 

 

...Tulák Zizek v kanoe na vlnách Dunaja v roku 1935. Fotografia z osadnej kroniky trampskej osady WAIKIKI...

 

 
 
 
 

 

...obálka prvej kajakárskej a kanoistickej knihy - učebnice vydanej v roku 1947 v Prahe, ktorú napísal  a bohato ilustroval JUDR. Zděnek Zizius - Zizek z DUNAJ KLUBU a trampskej osady WAIKIKI. Fotografie v tejto knihe sú samozrejme z Dunaja...

 

 
 
 
 

 

...na obálke Zizkovej knihy sa nachádza práve táto loď.  Na lodi vlastnej konštrukcie ktorú Zizek postavil v roku 1929 je so svojou manželkou Máriou. Loď dostala meno škuner AORAI a na tejto lodi zažili v tom istom roku veľkú a romantickú výpravu, keď sa spoločne plavili po Dunaji z Bratislavy cez Železné vráta až do Čierneho mora...

 

 

Po postavení lodenice nastal pre členov DUNAJ KLUBU ten “pravý vodácky život“. Výjazdy a splavy do divočín dunajských ramien, ako aj účasť na rozličných pretekoch.

Dňa 13. mája v roku 1934 usporiadal Dunajklub v zátoke Dunaja previerku schopností v ovládaní lodí na trati dlhej 600 metrov so 16 bránkami. Boli to vlastne prvé preteky kánoistov, vo vodnom slalome v Československu.

Prvý raz preteky v českých krajoch sa v tomto športe uskutočnili neskôr. Najprv ako skušobné, pod Kiničskou priehradou v Brne. V Prahe pod Karlovým mostom až v roku 1937.

 
 

 

 

...kamaráti Tulák Zizek, Bócman a Veľký Viktor v roku 1934 na dunajskom ostrove Kormoránov...

 

 

 

Pestrý a radostný život vodákov Dunaj klubu ukončila okupácia Petržalky Nemcami v októbri v roku 1938. Dajaký čas vodáci ešte „živorili“ na obytnej lodi v Zimnom prístave ktorú pre členov zapožičala Dunajplavba.

 
 
 

 

...osadníci z WAIKIKI na svojich potulkách po dunajských ostrovoch na ostrove KORMORÁNOV v roku 1933. Na gitare hraje šerif osady kamarát Hassan...

 

 

 

Zánik klubu nastal na jar v roku 1939, keď väčšina členov českej národnosti musela odísť do Čiech a chlapci slovenskej národnosti museli narukovať na vojnu.

Podľa záznamov Manihikiho - Jaroslava Feráka v kronike DUNAJ KLUBU  sú aj údaje o splavených kilometroch, členov DUNAJ KLUBU. Od roku 1933, do roku 1939 to bolo 98 080 km.

Po druhej svetovej vojne DUNAJ KLUB znovu založili. Iniciátorom bol Františkek Setnička, člen pôvodného DUNAJ KLUBU. Stalo sa tak dňa 26.6.1945.

Prvým povojnovým predsedom sa stal plk. Martin Kučera, vo výbore boli aj kamarát Jaroslav Horák a Milan Kellner z trampskej osady GRANADA a Michal Šebo.

DUNAJ KLUB si zachoval pôvodnú vlajku bývalého DUNAJ KLUBU a tiež odznak.

 
 
 

 

... lodenica bývalého maďarského klubu v Petržalke nad Starým bratislavským mostom cez Dunaj. Túto vojnovými udalosťami ťažko poškodenú stavbu v roku 1946 do svojej opatery od mesta získali následníci DUNAJ KLUBU. Mnohými odpracovanými hodinami sa im podarilo túto lodenicu dať do pôvodného lesku. No nie na dlho, táto romantická stavba im bola bez náhrady v roku 1971 odobraná pri výstavbe Nového mosta SNP. To všetko podľa projektu Doprastavu a projektantov Jozefa Lacku a Ladislava Kušníra.  Tak navždy "padlo"  mnoho viacerých historických stavieb na bratislavskom podhradí, tiež historické stavby bratislavskej Vydrice a medzi nimi aj židovská synagóga postavená v maurskom štýle...

 

 

DUNAJ KLUB získal lodenicu bývalého maďarského veslárskeho klubu v Petržalke nad starým mostom. V roku 1946 však museli začať doslova „od piky“ obnovovať túto lodenicu z vlastných prostriedkov a dobrovoľnou prácou vodáckých nadšencov. Práce bolo stále dosť, lebo lodenica bola v úbohom stave po vojne.

Členmi Dunaj klubu sa stalo postupne aj viacero trampov z rôznych trampských osád. Z osady GRANADA - jej šerif Otto Hezký, Ing. Dalimír Sitár s manželkou Miladou, Augustín Ižo, Milan Kellner, Jaroslav Horák s manželkou Betkou, a Zdeno Strihal.

Jaroslav Horák a Milan Kellner sa stali v tom čase aj majstrami Slovenska v kanoistike. Prvý šerif osady GRANADA Karel Hezký, býval už v Prahe, no často ich navštevoval v lodenici a spolu si zahrali a zaspievali trampské piesne s kamarátmi zo svojej osady a ďalšími kamarátmi z DUNAJ KLUBU..

Z osady TULÁKOV do DUNAJ KLUBU vstúpili Ján Kratinoha - Pirát, a Zdeno Tomo s manželkou Eliškou. Z osady MODRÁ HVIEZDA to boli pretekári Alojz Vyskoč - Zíček, a Ľudovít Šebo - Johny vicemajster Slovenska v kanoistike.

Z osady FLORIDA ing. Zdeno Trochta - Bonzo, Ing. Jozef Červeň - Jokes, Chovanec - Bob, Jozef Berný - Bob.

 
 

Vlajka DUNAJ KLUBU

 
 


Ako si ešte za svojho života v roku 1997 spomínal kamarát 
Johny z trampskej osady MODRÁ HVIEZDA na tieto pre nich pekné dni:

 

 
 
 

 

 

...Johny - Ľudovít Šebo, jeden z najmladších pôvodných členov bratislavského DUNAJ KLUBU, trampským pôvodom z osady MODRÁ HVIEZDA na fotografii z roku 2000...

 

 


„Často krát v sobotu po obede sme pádlovali proti prúdu až po Devín, kde sme potom táborili na Sedláčkovom ostrove. Ja ako najmladší vodák som zostal u táboráku aj s Miladou Rajdlovou, ktorá vyhrávala na gitare, dokiaľ naši starší kamaráti vychutnávali ríbezľové víno „u Srnčíka“, táborievali sme často na ostrove „Tahiti“, kde bolo blízko na pivo „u Tante - Anny“, na ostrove Käsmacher pri Rusovciach kde bola romantická čárda „u Horvátha“
.

No najčastejšie sme táborili na ostrove Kormoránov, odkiaľ sme sa v nedeľu vracali proti prúdu Rusovským ramenom cez „Niagaru“ vedľa Micherovej zátoky do lodenice. Bola to celkom slušná šichta po ktorej sme po umytí a uložení člnov v lodenici mali ešte chuť ísť na pivo a zatancovať si v „Au - café“, alebo v Umeleckej záhrade.

Ďalšie táboriská sme mali v krásnych dunajských ramenách pri Hrušove, tiež v Gabčíkove a tu sme sa občas zastavili aj na pivo „u Leloviča“ ktorí mal čárdu pri Dunaji. Ďalšie táboriská sme mali v Kližskej Nemej a pri Zlatnej na Ostrove. Cez dlhšie sviatky alebo dovolenky sme splavovali Dunaj do Novej Stráže, Komárna, Štúrova a ďalej k maďarským hraniciam do Hronskej Kamenice /154 km /, kde sme člny naložili na stanici do vagónov a späť sme sa vrátili vlakom.

Splavili sme aj kratší úsek Moravy, Váh, úsek Belej /vodný slalom/, Hron, úsek Malého Dunaja, a spolu sme dovolenkovali na Vranovskej priehrade.

Okrem vodáckej činnosti sme v lodenici hrávali volejbal a stolný tenis. V neskorej jeseni a v zime keď sa už na Dunaj nedalo ísť chodievali sme do lesov Malých Karpát na trampské chaty GRANADU, MOHYKÁNKU a iné miesta. Okrem toho sme sa ako kamaráti vodáci pozývali medzi lodenicami na zahájenie a ukončenie sezóny. Niektorí kamaráti sme končili vodácku sezónu na Silvestra a začali na Nový rok aj splavbou medzi ľadmi. Taktiež sme sa navzájom pozývali na rôzné spoločenské zábavy Mikuláša, Silvestra, maškarné plesy a podobne“

/zápis z rozhovoru Johnyho s Pekelníkom z roku 1997/

 

Po vynútenom tzv. zjednotení telovýchovy v apríli v roku 1948 DUNAJ KLUB "vstúpil" do Sokola - spolu s Klubom bratislavských kajakárov /KBK/, ktorý mali lodenicu v Karloveskej zátoke.

V tejto lodenici bol členom aj František Keim s manželkou Božkou - Gandy a Božka z trampskej osady SAVANA.


Prestúpením DUNAJ KLUBU do Sokola N.V. Bratislava od 3.3.1949 sa končí vodácka činnosť pod názvom DUNAJ KLUB, nie však presvedčenie členov DUNAJ KLUBU o politickej nesprávnosti tohoto rozhodnutia a tak dunajskí trampi  nespravili zo seba žiadnych Sokolov režimu, ale ďalej zostali verný svojmu "D" na trampskej vlajke i nášivkách i keď meno SOKOL ako vodáckeho spolku zostalo pre nich záväzné. Za tento čas od roku 1945 do roku 1952 spolu splavili 69.439 kilometrov. Ďalej v nasledujúcom období pre nezrovnalosti v Sokole však niektorí z nich pokračujú vo vodáckej činnosti už v iných bratislavských vodáckých kluboch.

 
 

 

 

...kamaráti Manihiki a Hassan na rozvodnených vodách Dunaja v kanoe s romantickým názvom z tichomoria Kee - Vadin v roku 1933 na Veľkej rieke - Dunaj...

 

 
 
 
 

 

...na vodách Dunaja v roku 1948 kamaráti z trampského DUNAJ KLUBU alias "SOKOLA". V popredí na kanoe Johny z trampskej osady MODRÁ HVIEZDA, za ním Otto šerif  trampskej osady GRANADA...

 

 
 
 
 

 

... na vodách Dunaja vpredu na kanoe s gitarou kamarát Jim z trampskej osady GRANADA, v strede Eliška a vzadu Zdeno z trampskej osady TULÁK v roku 1948...

 

 
 
 

 

 

...v svojom motorovom člne na vlnách Dunaja je Tulák Zizek a bola uverejnená v časopise Krásy Slovenska v roku 1953...

 

 
 
 

 

 

...bývalí najmladší členovia DUNAJ KLUBU  bratia Michal a Ľudo Šebo - Johny z osady MODRÁ HVIEZDA v roku 2000 na Dunaji...

 

 

Dnes už  bývalí  zakladatelia  a členovia pôvodného trampského DUNAJ KLUBU, sa plavia v svojich kánoe v úplne iných vodách, ktoré sú pre nás neznáme. Poslednými z nich boli bývalí najmladší členovia DUNAJ KLUBU  bratia Michal a Ľudo Šebo - Johny z osady MODRÁ HVIEZDA. Z Michalom sme sa navždy rozlúčili v roku 2009 a s Johnym v roku 2013. Takto  sa teda uzavrela najstaršia kapitola prvého trampského vodáckeho a kanoistického DUNAJ KLUBU ktorý založili trampi z najstaršej trampskej osady na Slovensku v roku 1933 v Bratislave.

 
 

 

 

...obálka knihy JUDR. Zděnka Ziziusa - Zizka vydanej v roku 1978 v Prahe...

 

 
 
 
 

 

...obálka knihy JUDR. Zděnka Ziziusa - Zizka vydanej v roku 1980 v Prahe...

 

 
 
 

 

 

...obálka knihy JUDR. Zděnka Ziziusa - Zizka vydanej  v roku 1991 v Prahe...

 

 
 
 
 

 

Text o trampskom  DUNAJ KLUBE
napísal a stránku zostavil Pekelník.

 Fotografie
 Kronika trampskej osady WAIKIKI, zápisy z rokov 1929 - 1932
 Pekelník z trampskej osady HAY RIVER
Trampský archív - TRAMP NET
 súkromný archív J. Zelnera

Grafika:
Pekelník z trampskej osady HAY RIVER
Zizek z trampskej osady WAIKIKI
Johny z trampskej osady MODRÁ HVIEZDA
Trampský archív - TRAMP NET Pekelník

Použitá a odporúčaná literatúra:
 Kronika trampskej osady WAIKIKI -  zápisy z rokov 1929 - 1932
Kniha Dejiny trampingu, Josef Peterka /Bob Hurikán/, Praha, 1940
História DUNAJKLUBU Bratislava, z textových a grafických  dobových zápisov a podkladov kamaráta Johnyho z trampskej osady MODRÁ HVIEZDA.

Ďalšie zdroje použitých písomných spomienok a fotografii:Rodinný a  fotografický archív rodín Chromkových a Sochorových z Břeclavi, Heleny a Stanislava Horných, žijúcich v súčasnosti v Štěpanově neďaleko Olomouca a Petra Horného žijúceho v Rakúsku

Pekelníkov Slovenský trampský archív z rokov  1963 - 2016

Iné zdroje:

Osobné spomienky kamarátov z trampskej osady WAIKIKI  a z ich z rozprávania o DUNAJ KLUBE, ktorú v rokoch šesťdesiatych a sedemdesiatych, posledného storočia v minulom tisícročí pozorne počúval a zaznamenal Pekelník. Tiež  rozsiahla listová korenšpodencia Pekelníka z členmi osady WAIKIKI, ktorá je súčasťou Slovenského trampského archívu.

Žiaľ, dnes už všetci tí, ktorí by mohli tento text zo života DUNAJ KLUBU doplniť, či možno aj opraviť,  s ohľadom k svojmu veku sa už túlajú po  nebeských chodníkoch a tak zrejme to, čo je na tejto stránke je úplne všetko, čo sa nám zachovalo zo života niekedy slávneho vodáckeho a kanoistického bratislavského DUNAJ KLUBU.

Je však i v čase budúcom možné, že tento text a fotografie budú doplnené z údajov získaných zo starých trampských kroník trampských osád a trampského archívu.

O trampskej osade WAIKIKI a aj DUNAJ KLUBE sa môžete dočítať na stránke TRAMP NETU v našej rubrike OSADY a tiež na stránkach TRAMPSKÁ TVORIVOSŤ - TULÁK ZIZEK v Pekelníkovom článku s názvom Virtuálne putovanie po trampských stopách Tuláka Zizka, spisovateľa, novinára, maliara, konštruktéra malých lodných plavidiel a propagátora jachtingu JUDR. Zdenka Ziziusa.

Stránku pripravil
Pekelník LP 2016

 

 
 
 
 
 
  LEGENDY TRAMPINGU
trampská osada WAIKIKI
zal. 1928 Bratislava
 
 
 
 
 
 
 
 
  LEGENDY TRAMPINGU
Tulák Zizek
JUDr.Zděnek Zizius
Trampská osada WAIKIKI
DUNAJ KLUB Bratislava
 
 
 
 
 
 
 
 
  LEGENDY TRAMPINGU
PRVÝ POTLACH SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH TRAMPOV NA SLOVENSKU.
trampská osada WAIKIKI
4.9.1930 DUNAJ Bratislava
 
 
 
 
 
 
 
.
 

 KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD©Pekelník 2016

 
 

Pieseň v pozadí stránky s názvom " HAWAI ADIOS" 
spievajú a hrajú kamaráti Dia a Čuga z trampskej osady NIPIGON z Bratislavy. Amatérska nahrávka piesne je z roku 2000

 

 


/slova piesne zo spevníka kamaráta Myšinu z trampskej osady MANILA z roku 1951./

 
 
 

HAWAI ADIOS

Havaj keď usína...

1. Havaj keď usína, len ukulele zneje,
    do tichej noci jasnej len tichý vetrík veje.
    Na pobreží stojí, dcéra južných morí,
    spieva pieseň lásky, ktorá bolesť hojí

Refrén:

Adios , krásna čarovná Hawai,
v diaľke zakvitol máj,
spomínať môžem len
na ten Havajský sen.
Už viac nikdy neuvidím,
jak z brehu stúpa dym,
spomínať môžem len,
na ten havajský sen.
Spomínať môžem len
zostal my žitia sen,

2. Na striebornom mori loď biela sa kymáca,
   ďaleko na obzore pomaly sa stráca.
   Dievča šatkou máva so slzami v očiach
   ozvena sa nesie po stíchlých úbočiach.
  
Refrén:

Adios , krásna čarovná Hawai,

 
 
 
 
 
 
 

©Pekelník 2016