Trampská osada

HAY RIVER

Bratislava 1963

 

 
 
 
 
 

 
   

 

"Chodili sme už nejaký rok. Na tramp. Teda pár chlapcov z okolia Steinovho pivovaru. Po stretnutiach s inými trampmi na rôznych miestach v časti Malých Karpát nad Račou, Železnou studienkou, na Kamennom mlyne, pri Plaveckom Štvrtku a v neposlednom rade pri Dunaji v lodenici Dynamo Energia sme sa dozvedali ako to v trampingu chodí.

Mnoho starších trampských osád fungovalo pod rôznymi turistickými klubmi. Boli to časy, keď vtedajší režim nemal rád spolky, ktoré neboli oficiálne prihlásené. Boli považované za protištátne. Dnes s odstupom času by som povedal, že to bola  tou dobou značná odvaha založiť trampskú osadu. Ani tí starší z lodenice nám to nedoporučovali.

 Ale napriek tomu nie všetci boli ochotní sa báť. V tých rokoch som spoznal spolužiaka, známeho pod trampským pseudonymom Vlk. A po prázdninách v roku 1963, keď sme sa vrátili na jeseň do školy, mi Laco povedal, že založili osadu. To rozhodlo. Nečakali sme dlho a založili sme osadu aj my." 

/Toľko spomienky kamaráta Donalda,  jedného zo zakladateľov trampskej osady Hay River. /

 

 
 

 

Zápis o založení osady HAY RIVER
z Pekelníkovho cancáku z roku 1963...

 

 
 
 
 
 

 

Trampská osada HAY RIVER bola založená 28. októbra 1963 na jednom z campov v malokarpatskom Švédskom parku nad Svätým Jurom. Jej zakladajúcimi členmi boli kamaráti Donald, Paco, Orech a Gaštan.

V tejto zostave osadníci chodili cez zimu na chatu Cementár, ale aj k Pubovi Bezděkovi na jeho práve rozostavanú chatu na Košarisku. 

 
 

 

...chatka Puba a Kukyny Bezdekových bola vôbec jednou z prvých na Košariskách. Trampi si ich postavili najmä pre svoje zimné pobyty, totiž v lete ich trampským domovom bol Dunaj a jeho nádherné ostrovy a ramená. Chatka po pravej strane patrí kamarátovi Andymu z trampskej osady MANILA...

 

 

Puba poznali z lodenice. Bol to vynikajúci človek. Mnohému ich naučil. O trampingu, ale aj o živote. Poznal veľmi dobre históriu slovenského trampingu. Veď práve on patril medzi zakladateľov slovenského trampingu. Z jeho spomienok sa dozvedeli o legendárnych slovenských trampoch Johnovi Hawkinsovi, Obé Indošovi, ktorí v tej dobe už žili v zahraničí. Zoznámil ich aj s mnohými ďalšími legendami, ako boli Tedy Zálesák, Kekso a Johny Blonďák z osady UNCAS, Adam Skalický, Tyčka, Juki a mnohými ďalšími.

 

 

 
 

...osadníci z HAY RIVERU v Prepadlom údolí pred chatou  "Cementárka" v roku 1964...

 

 

 

Na chate Cementár v tých dobách bývalo veselo. Chatárom bol tramp a kamarát Jožo Škrovan zo Stupavy, s trampskou prezývkou Ahu - Yerba Buena, kde chatárčil spolu so svojou manželkou. Chodili tam trampské osady TRHANI z Petržalky, STO, mnohé Račanské osady, jaskyniarsky spolok pod vedením profesora Karola Silnického, známi Stupavskí trampi Bakšo, Pardál a mnoho iných trampov.

 
 
 
 

...chata Cementárka v Prepadlom na dobovej kresbičke z roku 1965...

 

 
 
 
 
 
 
 

Na jar v roku 1964 sa osadníci zúčastnili prvej „sleziny“ v campe Red River na Dunaji. Bola to vtedy veľká pocta, keď ich starší kamaráti pozvali.  Camp Red River bol nádherný. Ležal oproti ostrovu Kormoránov, kde bola vtedy snáď najstaršia, štátom chránená vtáčia rezervácia. Nebolo vzácnosťou vidieť tu stáda jeleňov do sedemdesiat zvierat. Kormoránov už bolo pomenej. Bola to opravdivá skutočná divočina a posledný raj na Dunaji. Na tejto „slezine“ sa zoznámili s ďalšími kamarátmi, dnes už legendami ako bol Mego, Biki, Pirát, Piri, Ati, Bibino, Pico a Šperhák.

 
 

 

...z campu Red River na Dunaji...

 

 
 
 

 
 
 
 

 

...bola to vtedy opravdivá skutočná divočina a posledný raj na Dunaji. ...

 

 

 

V roku 1964 osada dostala  pozvanie  k táborovému ohňu, ktorý pripravili trampské osady ASUNCION a DAKOTA pod vedením kamaráta Pijana. Boli to kamaráti,  ktorí sa neskoršie stali vlastníkmi chaty Savana a založili SPOJENÉ TRAMPSKÉ OSADY /STO SDA/.

 

   
 
 
 

 

...stretnutie trampov na malokarpatskej Deniske, ktoré pripravili osady ASUNCION a DAKOTA v roku 1964... Iba takto málo nás bolo vtedy v Bratislave a každý, každého z nás vlastne poznal. Na civilné mená sme jednoducho zabudli a nikoho sme sa na to ani nepýtali, nuž doba bola taká. Kamarátstvo v tom čase bola naozaj vec najvzácnejšia...

 

 
 
 
 

 

...kamaráti z osady HAY RIVER v roku 1964...

 

 

 

V roku 1964  prišli do osady nový členovia  Satan,  Faja a Schuli. V tom roku sa osadníci zúčastnili lesnej brigády, na ktorej bol vysadený celý les ihličnatých stromčekov blízko malokarpatskej Granady. Dnes je to už krásny ihličnatý les. Brigáda sa konala ako odškodné Štátnym lesom za opravu známej trampskej chaty Veľká Basa. Ale aj napriek tomu padla Veľká Basa za obeť vtedajšiemu režimu.

 

 
 

 

...trampský zrub "Veľká Basa"...

 

 

 

Napriek značnému tlaku zo strany vtedajšieho režimu sa v tých rokoch s potlachmi akoby roztrhlo vrece. Po dlhých rokoch keď sa potlachy nesmeli usporiadavať to bolo určité uvolnenie. Na jeseň sa osadníci zúčastnili prvého väčšieho potlachu, ktorý na campe Paseky organizovali osady NETOPIER a RODRIGO.

 

 
 
 
 
 
 

 

...osadníci HAY RIVERU na potlachu trampských osád NETOPIER a RODRIGO, v roku 1964 na Pasekách...

 

 
 
 

 
 
 
 

 

...stanovanie osadníkov z trampskej osady HAY RIVER na dunajskom campe RED RIVER. Dole na vode "parkuje" flotila osadných kanoe...

 

 
 
 
 
 

 

...a pekný večer pri malom ohníku si vychutnávajú kamaráti Satan s fajkou a Donald s gitarou...

 

 

 

V roku 1964 a nasledujúce roky chodili osadníci cez leto do campov na Dunaji, ako camp Red River, Lenoraj, Vysoký štrk, Päťdesiaty deviaty a Šesťdesiaty prvý dunajský kilometer a na jeseň tiež v zime v Malých Karpatoch na campy do Švédskeho parku, tiež na camp Muflón a Denisku.

 

 
 
 

 

...v zimných mesiacoch keď Dunaj býval neprístupný pre trampské loďstvo osadníci HAY RIVERU chodievali táboriť či "sahaganovať" do malokarpatských lesov...

 

 
 
 
 

 

...a zima na "Švéďaku" známom to zimnom táborisku trampov svatojúrských lesoch. Po trampskom chodníku kráčajú Donald a Pekelník...

 

 
 
 
 

 

...nočný mráz nás moc neprekvapil a cez deň zálesácke "kožušiny hrejú výborne...

 

 
 
 
 

 

...zimná výstroj v tých časoch bola váhovo "ťažká", vôbec sa nedá porovnávať s dnešnými super ľahkými spacími vakmi a podobne. Boli to však nezabudnuteľné zimné táborenia v prírode...

 

 

 

Podobné cestičky mali aj známe trampské osady DESPERADO a JICARILLA. V týchto osadách pôsobili známi trampi  Greenhorn,  Bleška, Šoc, Otto Mike,  Apač a Windisch v osade DESPERADO. Z osady JICARILLA   Davson, Tony, Palo, Palco,  Mráz, Tony Lovec a Vilo Šiška.

 

 

 

 

Osada na jar v roku 1964 vstúpila do ÚNIE TRAMPSKÝCH OSÁD BRATISLAVY, ktorá vznikla ako zoskupenie nezávislých osád ČIERNA LABUŤ, ČIERNY ŠÍP, HAY RIVER, NETOPIER, SIOUX, UTAH /1961/ a YUKON. Blízky vzťah k Ú.T.O.B. mali aj osady URAGÁN  a  RODRIGO.

 

 
 
 
 
 

 

 

Krásne zákutia veľkej rieky Dunaja boli vždy tým, čo kamarátov z osady HAY RIVER, tak ako pred nimi aj viaceré generácie trampov vábilo  na ich pravidelné plavby, cesty a táborenie pri tejto rieke...

 

 

 

V zime keď už Dunajská príroda bola drsná a pod snehom, vo vodach Dunaja plával lad, ramená boli zamrznuté a na ich obľúbené miesta sa nemohli dostať svojími canoe. Tak sa chodievalo do Malých Karpát väčšinou na chatu Cementár, ale aj do Švédskeho parku pod sahagán.

Prespať v zime pod sahagánom patrilo k vrcholu trampského spôsobu života. Pod vplyvom osady DESPERADO a Teda Zálesáka  a samozrejme s nimi, to osada HAY RIVER dokázala a dostala sa do širšieho povedomia tých, ktorí uznávali tento spôsob trampingu.

V tom čase prebiehala rozsiahla rekonštrukcia Tedovej chaty, ktorú inicioval Tedo s osadníkmi z DESPERADA. Chata stojí dodnes a možno povedať, že je to chata, na ktorej sa písali dejiny slovenského trampingu. S láskavým dovolením Teda a osadníkov z DESPERADA boli kamaráti z osady HAY RIVER hosťami na tejto legendárnej chate. Chatu navštívilo veľa známych trampov, napríklad nestor českého trampingu Bob Hurikán, sladateľ trampských piesní Long a známi český tramp z osady RIO, Kilián.

V nasledujúcom roku 1965 prišli do osady ďalší kamaráti Dodo Bodlák, Maki Gregor, Palo Pablo, Irena a kamarát Pekelník z trampskej osady NETOPIER, ktorému viac začalo vyhovovať prostredie "vodáckej dunajskej" osady HAY RIVER, ako svojej predchádzajúcej domovskej osady NETOPIER.

 

 
 

 

V roku 1965 bola skoro celá osada na potlachu v Čechách, v Brdoch na Plešivci, neďaleko Smaragdového jazierka, ktorý organizovala pražská osada POPOJEDEM...

 

 

 

POPOJEDEM bola vynikajúca česká osada, ktorú viedla kamarátka Rákoska. Neskôr po auguste roku 1968 všetci z osady POPOJEDEM odišli do Austrálie. Osada POPOJEDEM boli aj spoluorganizátorom svetového potlachu, v roku 2001 v Austrálii. Rákoska najkrajšia šerifka z brdskej trampskej osady tých čias, sa stala legendou  trampingu už za svojho života. Žiaľ na svoj posledný vander sa vybrala 12.5.2010, možno do určite nádherného campu v inom svete, z ktorého však cesta späť už nevedie.

Rákoska, nikdy na teba nezabudneme!

 

 
 
 

 

...kamaráti z trampskej osady HAY RIVER na svojich stanovacích potulkách Malými Karpatami v roku 1966...
Zľava hore: Schuli, Irena, Dodo, Šumienka, Baflík
Zľava dole: Pekelník a Pablo

 

 
 
 

 

 

...jarné táborenie osady HAY RIVER na Tomečkovom malokarpatskom campe, nad údolím rieky Vydrice /po račansky Bajzdrice/...

 

 
 
 
 

 

...jarné stanovanie po zimných mesiacoch bolo vždy takým malým významným sviatkom osady a konalo sa hneď vtedy keď z Malých Karpát zmizol posledný sneh. Niektoré roky to bolo už dokonca aj začiatkom marca, inokedy až v mesiaci apríli i keď noci boli studené.  V roku 1966 to bolo dokonca v prvú marcovú sobotu.  V sobotu preto že víkendy sa vlastne začínali až týmto dňom, preto že pracovný týždeň mal šesť dní...

Na fotografii zľava : Baflík, Šumienka, Schuli, Irena a Pekelník a vpredu otočený chrbtom sedí kamarát Tomeček...

 

 
 
 
 

 

...kamaráti z osady HAY RIVER dňa 5.3.1966, na návšteve v campe osady YUKON - "U 35 míle".
Zľava: Baflík, Šumienka, Pekelník, Slim, Irena a Bodliak...

 

 
 
 
 

 

... a ešte jedna fotografia z jarného táborenia v roku 1966. Na gitare hraje kamarát Baflík a Irena  s Pekelníkom sa venujú plným ešusom...

 

 
 

Potom prišli roky veľkého "trampu" v zelenom a zakladajúci starší členovia osady postupne narukovali na vojenskú službu, čo bolo v rokoch 1965 až 1969. Napriek tomu, že viacerí osadníci boli vo vojenskej službe, organizovala osada HAY RIVER pod vedením Orecha a Pekelníka svoj prvý potlach na Dunaji v campe Vysoký breh -  Štrk.

 

 
 
 
 

 

DUNAJSKÉ OSTROVY KORMORÁNOV

V spomienkach starších trampov to bola predovšetkým nádherná divoká lužná príroda nachádzajúca sa na viacerých ostrovoch na toku Dunaja a v jeho ramenách pod Bratislavou.

Tieto nádherné miesta prírody pre trampov našli a objavili kamaráti z najstaršej slovenskej trampskej osady WAIKIKI v roku 1928 keď  si založili svoju vodácku trampskú osadu.

O celých 45 rokov neskoršie do týchto čarovných zákutí prírody zablúdili na svojich canoe aj osadníci z HAY RIVERU a  stala sa z toho ich prvého stretnutia naozajstná a skutočná  láska hneď "na prvý pohľad".  Ten, kto mal možnosť poznať vtedajšiu nádhernú divokú lužnú prírodu dunajských ostrovov pod Bratislavou, na tento pozemský Raj už nikdy nezabudol a vždy sa vracal späť do tej nádhernej prírody, asi tak, ako bumerang austrálskeho domorodca. 

Presne takýmto domorodým bumerangom sa stali v svojej mladosti, aj osadníci HAY RIVERU odvtedy čo v roku 1963 objavili  krásy a spoznali divočinu tejto prírody.

Musím však pripomenúť a nesmieme zabudnúť, že to bolo ešte v dobách, veľmi dávno predtým, ako ostrovy a dunajské ramená zanikli a boli navždy zatopené vodami Gabčíkovskej priehrady.

Boli to vtedy ešte skutočne "neporušená" divoká panenská príroda.  Predovšetkým desiatky, ba skorej stovky ostrovov, ostrovčekov, v ramenách veľkej rieky Dunaja, po ktorých sa dalo na malých lodiach plaviť dlhé kilometre a aj celé hodiny. Rieku a ostrovy v ramenách lemovali staré storočné vysokánske topole a tiež malé košaté vŕby. Na ostrovoch sa nachádzalo aj viacero miest, ktoré boli skoro úplne nepriechodné a zo stromov tu viseli hrubé popínavé liany, presne tak ako je to niekde v tropických dažďových lesoch Afriky...

Večerné pozorovanie pastvísk zveri na lúčnych priestoroch ostrovov by určite bolo pre dnešných poľovníkov, ktorí sa starajú o lesnú zver iba vysnívanou fatamorgánou a aj v jesenných poľovných mesiacoch, snáď pre blízkosť rezervácie ani streľbu tu nebolo počuť a najkrajším "poľovným" zvukom nebol výstrel z guľovnice, ale jesenné ručanie naozaj mnohých jeleňov a často dunivé zvuky parožia ich predmanželských háremových súbojov.

 

 

Lúky na ostrovoch boli plné sviežej trávy s nádherou kvitnúcich rastlín a ozdobou tejto prírody boli predovšetkým lesné zvieratá, ktorých bolo toľko, že pri putovaní tunajšou prírodou mal človek pocit, že je v akejsi obrovskej zoologickej záhrade. Nie, nebolo tam žiadnou zvláštnosťou stretávať početné stáda vysokej zveri, aj jelenej, ktorej celé stáda presahovali svojou početnosťou číslo viac ako päťdesiat a často ste mali možnosť vidieť túto zver plávať aj v ramenách, ako sa premiestňujú za svojou trávnatou potravou plávajúc s veľkým šplechotom z ostrova na ostrov.

   

O vtákoch najrôznejších druhov,  ktoré obývali vysoké stromy, pieskové a hlinené brehy i nízke, starobou bútľavé vŕby a mali tu stovky hniezd - ak budeme dnes niekomu rozprávať, tak určite povie, že to nemohlo byť na zemi, ale že to rozprávanie sme si celkom určite  pomýlili z dajakou vymyslenou rozprávkovou krajinou.

   

Hniezdili tu obrovské kolónie havranov, kaviek, volaviek, kormoránov... v tíšinách ramien našli svoje útočište divoké husi a kačice, no vlastne na to, by sme jednotlivé druhy vtákov len vymenovali, potrebovali by sme možno ešte ďalšej celej pol stránky a nemožno ani zabudnúť na to,  že nebolo žiadnou veľkou zvláštnosťou to, že sa tu dosť často objavil  a  aj hniezdil orliak morský.

   

Takto Dunaj a dunajské ramená, ostrovy  a príroda zotrvávali, dalo by sa povedať, ako akýsi prírodný skanzen ešte v sedemdesiatich rokoch minulého storočia v predchádzajúcom tisícročí.

Tento opis dunajskej divokej prírody nenapísali kamaráti z trampskej osady WAIKIKI, ale takto to prežívala v "zázračnej trampskej krajine" trampská osada HAY RIVER, ešte dlho aj po roku 1963, kým táto príroda a krajina nebola úplne zničená necitlivou výstavbou dunajskej priehrady s jej novodobými technickými a urbanistickými prvkami "modernej civilizácie".

 

 

Foto: Kekso T.O.UNCAS

  

Camp osady HAY RIVER  s názvom "ŠTRK"

...väčšina trampských campov na Dunaji mala svoj vzhľad skoro úplne rovnaký, skoro taký ako je to na tejto fotografi z campu trampskej osady HAY RIVER z roku 1965. Trampské campy sa nachádzali zvyčajne v ramenách Dunaja, pri vode,  mali aj malú pieskovú pláž slúžiacu na kúpanie a pristavanie lodí, nad ňou bol vysoký breh, ktorý mával výšku zvyčajne okolo troch metrov a za tým bola skoro vždy nádherná zelená lúka, ako stvorená pre táborenie. Lode na noc sa skoro vždy vynášali na lúku k stanom, preto že Dunaj býval občas veľmi vrtošivý i v letnom období, keď voda s topiacich sa Alpských vrcholov zasiahla táboriská  a to zvyčajne v noci, stav vody sa náhle zvýšil často skoro o dva metre.

 

 

 

 

 

 

Trampská osada HAY RIVER bola v tých dobách vodáckou stanovou osadou,  ktorá často zavítala na svojich kanojkách do dunajských ramien a zátok. V dunajskom ramene ostrova Kormoránov mala dlhšie obdobie aj svoj dunajský camp s názvom "Vysoký breh" alebo aj veľmi jednoducho,  camp "Štrk" nachádzajúci sa na  Veľkom ostrove, oproti rezervácii KORMORÁN, smerom k hlavnému toku Dunaja a na tomto mieste v roku 1965 zapálila aj svoj prvý osadný potlachový oheň.

 

   
 
 

 

  

...Dunaj, v pozadí camp osady HAY RIVER "Vysoký štrk", kde osada zapálila svoj prvý táborový oheň v roku 1966...

 

 

 

Tento camp Štrk bol na dunajskom ostrove a všetkých účastníkov, ktorí prišli po súši bolo treba previesť cez rameno Dunaja. Bol to na svojú dobu velký potlach a  pozvanie prijalo i vela kamarátov z Čiech a Moravy. I keď osada HAY RIVER vlastnila veľkú lodnú flotilu kanoek, veľmi aktívne pri prevoze cez rameno na ostrov vtedy pomohli kamaráti z lodeníc Dynamo energia, neskoršie známi ako KAMARÁTI OD VEĽKEJ RIEKY a tiež trampi z lodenice Figaro – trampská osada RED RIVER. Cez noc totiž v Dunaji stúpla voda a prevoz cez inokedy kľudne tečúce rameno sa stal malým dobrodružstvom, prúd rieky v ramene sa stal prudkým a tento prevoz veľmi sťažil.

Veľa kamarátov, aj z Čiech a Moravy si na tento potlach dobre pamätá a spomína ho do dnešných dní, preto že väčšina kamarátov tam putovala skutočne peši, bez aut a na malebný Veľký ostrov sa chvalabohu nemohli "mastňáci" a ani iní "fotografovia" čo boli zvyčajne vlastne preoblečení "špicli" nemohli dostať, preto že trampov prevážali na ostrov v kanojkach trampi "domorodci" z viacerých trampských vodáckých osád a trampi sa medzi sebou naozaj dobre poznali a aj prípadných podozrivých cudzích hneď poznali.

Našťastie, nemohla sa tam dostať ani vtedy predlžená vojenská ruka ŠTB, tzv. Pohraničná stráž, preto že vlastnila príliš moc veľké  a výkonné člny, ktoré sa do plytkejších dunajských ramien vôbec nedostali a peši po ostrovnom pralese od hlavného toku Dunaja sa im akosi nechcelo..

A to  našťastie, bolo veľkým šťastím pre trampov i preto, že potlach by boli títo politickí zbrojnoši v tom pre trampov veľmi zlom politickom období určite rozbili, alebo rozohnali...

A tak trampskú pohodu rušili len komáre, ktorých tam naozaj bolo a vždy bývavalo neúrekom, tí však tiež mali svoj vlastný určitý časový harmonogram a štípali v presne časovo nimi vymedzenom dennom období a občas neštípali vôbec...

Najkrajšie chvíle na Dunaji sme pri táborení zažívali cez babie  - či indiánske leto, na neskorú jeseň, keď síce pri vode bolo už pomerne chladno, ale komáre skončili svojú letnú upírskú krvožíznivú púť a príroda sa stala svojimi jesennými farbami naozaj nádhernou.

I zima tu bývala krásna, samozrejme že bez kanoi. Tie vlastne ani nebolo treba, lebo po zamrznutých ramenách a  po lade sa dalo putovať a prejsť skoro všade peši. Človek tu i pri celodennom putovaní nikoho nestretol, okrem domácich zvieracích lesných obyvateľov a večne krákajúcich vrán. Chýbali aj lodné sirény, ktoré v lete bolo počuť z hlavného toku, lode sa v zime väčšinou hlavne pre ladochody neplavili, nebola tu ani žiadna krčma, či hospoda a tak práve tu si pravoverný tramp našiel to svoje pravé a vytúžené "Klondyke".

 
 
 
 
 

 

...najkrajšia zátoka a rameno Dunaja v miestach do ktorých sme chodievali sa nachádzala pri rezervácii Kormoránov /tá je po pravej strane fotografie/. Úplne v pozadí je hlavný tok Dunaja a fotografia je zo starého diapozitívu ORWO. Ten diapozitív to moc šťastne neprežil, veď je tomu už 50 rokov, farby sa akosi rozliali, ale pre starých  pamätníkov určite bude tento pohľad, ktorýuž dávno pohltila dunajská priehrada Gabčíkovo potešením, tak ako i ďalšie tri fotografie z tohoto obdobia...

 

 
 
 
 

 

...ostrov Kormoránov a jeho prírodné skvosty boli diamantovým klenotom slovenskej prírody a pôvodne tiež najstaršou prírodnou rezerváciou na území Slovenska. Ale tou nádherou už iba bol...  Bohužiaľ po tej kráse už v nás zostal len pocit, že našej generácii sa ešte podarilo na týchto miestach prežiť najkrajšie roky svojho trampského života. Potom prišli bagre, ťažkotonážne autá a nastal koniec pozemského Raja. Žiaľ presne takýto a kormoránskemu veľmi podobný osud sa práve pripravuje na čarokrásnom Slovenskom Hrone, na ktorý sa vrhli stavitelia minipriehrad s konečným pre občianskú spoločnosť moc neprinášajúcim komerčným plánom natrvalo zmeniť raz tejto krajiny a životného prostredia...

 

 
 
 
 

 

... v okolí ostrova Kormoránov nebolo žiadnej stavby a na mnohých ostrovoch, ktoré sa ťahali celé kilometre okolo hlavného toku Dunaja sa stavať akosi našťastie nedalo. Ostrovy boli pravidelne zaplavované povodňovými vodami a aj preto tu bola naozaj panenská príroda. Jedinou stavbou na Veľkom "TAHITSKOM" ostrove  bola táto trochu podivná a pekná zrubová chatička postavená na stĺpoch, to preto aby ju nesplavili povodňové vody Dunaja. Chatka pravdepodobne patrila poľovníkom, ale za dlhé roky čo sme sem chodievali, nikdy sme nikoho bývať na tejto chatke nestretli...

 

 
 
 
 

 

... a toto je skutočný pohľad do "kormoránskej" zátoky, ktorú sme nazývali "akvárium". Bola tu neskutočne čistá voda a do veľkej hĺbky vo vode bolo vidieť veľké množstvá  menších, väčších i veľkých rýb, ktoré sa vôbec plávajúceho kanoe nebáli a pokojne si vo vode vegetili na svojom mieste ďalej...

 

 
 
 
 
 
 

V roku 1967, keď sa vrátili z vojenčiny Donald sa Satanom, boli ostatní mladší kamaráti ešte stále vojakmi a tak veľmi dobre im padlo kamarátstvo z chlapcami z osady JICARILLA, ktorí ich prichýlili cez zimu na horárni Holint.

 

 
 

 

...osadníci z HAY RIVERU /Donald a Satan, spolu s kamarátmi z osady JICARILLA na  horárni Holint, v roku 1967...

 

 
 
 
 

 

... na  horárni Holint, v roku 1967...

 

 

 

Horáreň Holint ležala na pozemku, ktorí je dnes známy ako Častá - Papiernička. Už v tej dobe patril pozemok Slovenskej národnej rade. Horárov z tohto dôvodu zrušili a horáreň zostala opustená. Horáreň tvorili vlastne dva byty. Jeden okupovala naša kamarátska osada JICARILLA a druhý  osada PARDALI z Trnavy.

PARDALI boli tiež významnou osadou. Balvan so Zavináčom a s krásnou učiteľkou Zuzkou osadu viedli. Bola to vtedy značná odvaha okupovať horáreň v ohradenom pozemku SNR. Ale pozemok bol veľký a všemohúcich pánov asi nenapadlo, aby sa išli pozrieť, čo sa v zime deje v ich opustenej horárni. Neskôr, ale už po rokoch, vtedy keď na to prišli, tak ju jednoducho zbúrali. Silvester na tejto horárni bol vždy nezabudnuteľný. Asi by sa dal len o tomto Silvestri napísať zaujímavý článok.

Neskôr sa osadníci z osady HAY RIVER s touto Trnavskou osadou zúčastnili na viacerých nezabudnuteľných trampoch. Zúčastnil sa ich aj Jerry z trampskej osady URAGÁN,  známi slovenský tramp, dnes žijúci v Kanade. S PARDÁLMI chodil aj ten krát veľmi mladý chlapec Lupino, dnes žijúci v Spojených štátoch v Oregone, účastník viacerých pravých indiánskych a hobo potlachov v USA, dopisovateľ slovenskej internetovej stránky Tramp net..

 

 
 

 

...prišlo leto a tak sa ide na "veľký vander"...

 

 
 
 
 

 

...kamaráti z osady HAY RIVER na svojom veľkom vandri v Malej Fatre...

 

 
 
 

 

 

...a ešte trampské zamávanie spod Šútovského vodopádu...

 

 

 

V roku 1968 prišiel do osady kamarát Karol. Boli to časy, keď sa Dubček pokúšal o socializmus s ľudskou tvárou a bolo cítiť uvolnenejšie vzťahy. Osadníci Donald, Satan a Karol sa stretli na potlachu osady UTAH s kamarátmi z českých osád s Bublinom a so Šolimom – vynikajúcim gitaristom  zo Sokolova, dnes žijúcím vo Vancouveri v Kanade, Kiliánom z Litvínova - z osady RIO a Lilkou z Brna a dohodli sa na spoločnom veľkom vandri v Juhoslávii.

 

 
 

 

...kamarát Donald   pri mori v Juhoslávii...

 

 

 

Vlakom prišli do Belehradu a autostopom pokračovali cez Tuzlu a Sarajevo do Metkoviča a Dubrovníka. V Dubrovníku ich zastihla zlá správa o napadnutí a okupácii Československa. Smutní sa vracali cez Split, Senj a Plitvické jazerá domov. Pokračovali do rakúskeho Grazu a Viedne. Ťažké bolo rozhodnúť sa čo spraviť. Lákavé bolo odísť do Kanady, ale aj strach o príbuzných a túžba po domove bola veľká. Nakoniec zvíťazilo to druhé. Neskôr v časoch normalizácie ľutovali, že nezostali vonku. Ale bolo neskoro. Život išiel ďalej.

 

 
 

 

...fotografia z Veľkého vandru osady HAY RIVER v Pieninách...
 

 

 
 
 
 

 


...vtedy tu ešte na Dunajci splavovali drevo skutoční pltnici na pltiach a plavba po Dunajci ešte nebola komerčnou turistickou atrakciou. Tou sa stala až vtedy keď miesto dreva po rokoch neskoršie začali splavovať po rieke ľudí tužiacich po "kúpenej" romantike a dobrodružstve...

 

 
 
 
 
 

 

...na svoje piate výročie založenia osady v roku 1968 si spolu so svojimi kamarátmi zo spriatelených trampských osád spomenuli zapálením malého osadného ohňa na malokarpatskej Sahare. Nebola to žiadna veľká oslava, lebo len nedávno obsadili republiku vojska Varšavskej zmluvy a boli ich plné lesy aj v Malých Karpatoch...

 

 

 

Mnoho kamarátov poutekalo do celého sveta. Osady prišli o svojich najlepších členov. Asi aj to prispelo k tomu, že mnohé osady sa po roku 1968 spojili s inými. Po Táboráku spomienkového večera na 5. výročie založenia osady konaného 26. 10. 1968 sa stalo to isté aj osade HAY RIVER, z ktorej emigroval iba Gaštan, ktorý žije v New Yorku ako úspešný podnikateľ. Trochu neskoršie tiež odišiel do vtedajšieho Západného Nemecka aj kamarát Schuli.

Asi aj tieto odchody prispeli k tomu, že mnohé osady sa po roku 1968 spojili s inými a vytvárali rôzne reťazce Spojených trampských osád.

Aj osada HAY RIVER si našla svojich spojencov, ale napriek tomu naďalej fungovala samostatne. Toto spojenie bolo vlastne /bez uzavretia manželstva/ s kamarátmi z S.T.O. SLEPIČKA DAKOTA, ASUNCION. Spojené Trampské Osady disponovali chatou na Savane a HAY RIVER sa stala dominantnou v lodenici Dynamo energia. Bolo to rozumné spojenie, ktoré vytvorilo nové kvalitatívne lepšie vzťahy a kamarátstva.

 Na jeseň nasledujúceho roku 1970 osada usporiadala svoj tretí potlach s osadou TRHANI. Aj zostávajúci členovia osady TRHANI sa pridali a chodili spolu s osadami HAY RIVER a STO.

 

 
 

 

... potlach v roku 1970 už bol veľkolepejší, ako ten v roku 1968...

 

 
 
 
 

 

...fotografia z potlachu trampských osád HAY RIVER a TRHANI v roku 1970 na Mariatalskej Savane...

 

 
 
 
 

 

Slávnostný "Londonovský" prípitok osady HAY RIVER 
na "PF´ 1971"...

 

 
 
 
 

 

...a ešte jeden silvestrovský osadný kanadský žartík...
...no a ešte než vstúpite do lesa /a ste fajčiari/, využite poslednú možnosť si zapáliť cigaretu a pofajčiť si. Totiž vzadu za touto tabulou je už v lese fajčenie zakázané...

 

 

 

Prišli manželstvá, deti a boj o prežitie. Časy sa znovu priostrili a prenasledovanie trampov naberalo iné otáčky. Potlachy, hlavne tie na Dunaji boli rozháňané príslušníkmi verejnej bezpečnosti.  Na Dunaji sa začalo stavať vodné dielo Gabčíkovo a celú nádhernú prírodu nenávratne zničili stroje. Hovorilo sa, že na Dunaji „skapal pes“.

 

 
 

 

Výstavba priehrady na Dunaji bola vlastne hlavnou príčinou prenasledovania trampov majúcich svoje osadné campy na Dunaji. Jej výstavba oficiálne začala podpisom medzinárodnej zmluvy s Maďarskom v roku 1974, ale v skutočnosti sa tak stalo už v roku 1972. A tak trampov - vodákov v roku 1972 doslovne vyhnali z tohoto obrovského územia Dunaja pre výstavbu priehrady s použitím dopredu pripravených totalitných "ochranárskych zákonov". Tie zákony nikdy neboli zmenené a keď už - tak iba veľmi jemne, ale časom, najmä v poslednom období boli dokonca ešte viac zostrené a sprísnené, tie   platia až doteraz/. 

Keď to s tým vodným dielom vlastne všetko začalo a aj tých čo i len peši prechádzali krajom, na základe paragrafov zákona, bez pardonu slávna vtedajšia totalitná vojenská pohraničná stráž  vyháňala a nezriedkavo i "mastne pokutovala" dokonca i mnohokrát zatkla.

A  tak presne na začiatok tohoto  nešťastného obdobia nám  vo filmových krabiciach zostala, už len ako spomienka na našu osadu a miest kde osadníci strávili podstatnú časť trampskej mladosti  niekoľko pre nás naozaj vzácnych  a cenných diapozitívov.

Aj tento jesenný diapozitív je ešte "neporušeným pohľadom" z Ostrova Kormoránov  do ramena Dunaja smerom na Veľký ostrov, kde sa nachádzala podstatná časť vtedajších campov bratislavských trampských osád. Trampi a ich trampské osady tu chodievali na campy ktoré mali svoje vlastné pomenovania ako "Štrk", "Vysoký breh", "Lenoraj", "Red river" a ďalšie...  A asi o dva týždne neskoršie ako bola sfotená táto fotografia sa tu na týchto miestach uskutočnil holorub, taký dokonalý, že už cítenie trampa nebolo schopné takýto stav skazy odfotografovať a založiť do osadných albumov.

 

 
 
 
 

 

Tieto tabule CHRÁNENÉ ÚZEMIE v rezervácii a na miestach kde nesmela na základe totalitných zákonov dlhé roky ľudská noha ani len vkročiť, zrazu sa stali pre prírodu prebytočné a zmizli pod kolesami niekoľkotonových bagrov. Na vnútrozemskej delte Dunaja a ostrovoch v stovkách štvorcových kilometrov v okolí Kormorána začala naozajstná  plánovaná  prírodná katastrofa, hoľorub stromov. Panenská príroda, lužný les, staré i dvestoročné stromy, museli zmiznúť. Streľbu na zvieratá bolo počuť celé dni a noci, teda strieľalo sa aj v noci, za svitu hviezd a hlavne reflektorov aut lovcov... a tak v tejto "dunajskej sahare" pobehovali bezcieľne už len riadne zdevastované a zriedené splašené stáda zvierat prichádzajúce o svoje prirodzené stanovištia. Na tomto obrovskom nepredstaviteľne veľkom lesnom území sa pridali k splašeným lesným "bezdomovcom", teda k zvieratám obrovské lesné ťažobné stroje, ktoré po holorube čoskoro vymenili mega bágre a obrovské autá  rozvážajúce štrk a zeminu, rýchlo meniace celý  ráz krajiny a prírody. Nezostal tu ani "na kameni kameň a bolo všetkému Amen".

Len veľmi slabou útechou zostali prázdne reči niektorých tzv. ochrancov prírody, že krajina sa časom opäť dostane do pôvodného stavu. Možno jej miniatúrna časť bude opäť prírodou, ale už nikdy sa nevráti pôvodná príroda, ktorá tu určite panovala od "stvorenia sveta" a bola človekom nenávratne zničená..

 

 
 
 
 
 

 

A tu v popredí je už pôvodný les "na zemi", je to tiež pamätný záber z výstavby priehrady. Ten padnutý les je prírodná rezervácia dunajský OSTROV KORMORÁNOV. Kmene stromov sú už odvezené a na zemi zostala len "haluzovina". Tak tu už naozaj nebol nikdy návrat možný a je to pohľad na "zomierajúceho". V strede fotografie sú vody dunajskej zátoky Kormoránov a na druhej strane tohoto ramena vo vyššom lese sa nachádzal vtedy ešte neporušený camp trampskej osady HAY RIVER. Aj ten však už o niekoľko dní bol zrovnaný s terénom a les vyrúbaný...

 

 
 
 
 

 

Pri našich posledných potulkách dunajskou krajinou kormoránov sme stretli posledných trampov ktorí sa prišli s týmito nádhernými miestami navždy rozlúčiť. Len si dobre pozrite tú nádhernú krajinu v pozadí, tá ťahajúca sa v dlžke asi 100 kilometrov navždy padla tejto socialistickej industrializácii.  Na diapozitíve - fotografii je kamarát Johny Blonďák z osady UNCAS a jeho mladší syn Otto. Fotografia je naozaj jednou z posledných z tohoto bývalého čarokrásneho kútika sveta.

 

 
 
 
 

 

Posledná plavba okolo zakrátko zničených ostrovov Kormoránov a Veľkého Kormoránskeho ostrova v roku 1972...

 

 

 

Že dunajskému kormoránu  už bol pre trampov v tom čase naozaj definitívny koniec, hovorí i to že v roku 1974, keď osadníci z osady HAY RIVERu chodili na tramp spolu s kamarátmi z S.T.O, ich zatklo /i s loďami/ komando pohraničnej stráže a  maríny na Dunaji, na kilometri 51. Došlo k vyšetrovaniu a problémom. Vďaka nechceným tzv. "známostiam" na verejnej bezpečnosti a komisiách verejného poriadku sa z „maléru“ dostali pomerne dobre. Ale ospravedlnenia sa od štátnej moci už nikdy nedočkali.

 

Každý hľadal spôsob ako prežiť a môcť chodiť do prírody ďalej. Niektorí začali chatárčiť a chalupárčiť. Jedni jaskyniarčili, alebo sa stali poľovníkmi. Iní začali závodiť s člnmi. Viacerí žiaľ medzi nás prestali chodiť úplne.

 

 
 
 
 

Trampské hnutie osád z Bratislavy  po dunajskej odysee v roku 1974 sa v tom čase akosi najviac sústredilo do okolia malokarpatského údolia Košarisko, všeobecne trampami vtedy prezývaného ako "Severné kovbojsko" alebo tiež pre tých čo nerozumia, alebo nechcú rozumieť po slovenský aj "NORTH CAWBOYLAND". Tu mali v rekreačnej  zrubovej chatovej osade nachádzajúcej sa v strede tohoto väčšieho územia svoje chatky mnohí  starší trampi, ktorí si tieto miesta zamilovali a chceli tu prežiť aj svoj dôchodok a starobu.

Spomeniem aspoň niektorých. Traduje sa že najstarším trampským staviteľom a obyvateľom boli trampi manželia Kukyna a Pubo Bezdekovci a na Košariskách si pre chatku vyhliadli miesto v roku 1962. Kukyna bola zakladajúcou členkou staručkej trampskej osady POLNOČNÝ MESIAC založenej v roku 1937, neskoršie známa aj s pôsobenia v trampskej osade UTAH. Pubo bol takým akýmsi trampským samotárom, vraví sa že bol istý čas v osade ZÁLESAK, ale často chodieval i s trampskými osadami UTAH, UNCAS, MANILA, FLORIDA a nakoniec bol členom veľkej vodáckej trampskej partie ktorá dostala názov KAMARÁT OD VEĽKEJ RIEKY. Možno stejnako starými obyvatelmi tohoto severného kovbojska boli aj kamaráti Andy z osady MNILA a Musil tak isto patriaci k vodáckej partia na Dunaji. Potom tu chát trampov pribúdalo. Pekné zruby si postavili Bill a Jerry z osady Rodrigo, Fero a Bob z osady UTAH, Johny Blonďák a Mancika z osady UNCAS, Palco z osady JICARILLA, Pekelníkovci, Čárli a Kafka z osady ELDORÁDO...

Ich chaty však v letných mesiacoch bývali väčšinou prázdne a okenice pozatvárané. Túto chybu možno hľadať iba v tom, že skoro  /nie skoro to by bolo zle povedané/, ale všetci menovaní mali boty túlavé a cez letné mesiace dávali väčšiu prednosť pešiemu putovaniu po vandráckych chodníkoch, či vodáckym splavom riek v bývalom Československu  a veľakrát aj  v zahraničí.

Možno však smelo povedať že ich cesty v tých dobách neviedli s autami z potlachu - na potlach, ale s ueskami a teľacinami na chrbtoch a peši - busom, po miestach kde nohy mastňákov málokedy zablúdili i keď aj potlachu sa občas nevyhli a prijali pozvanie zvyčajne jubilujúcich trampských osád k slávnostnému ohňu.

 

 
 

 

...prezývku NORTH COWBOYLAND od trampov dostalo malokarpatské krasové  údolie a chatová oblasť  Košariská nad Lozornom v časoch, ktoré trampingu neboli zrovna akosi moc priaznivé...

 

 
 
 

 

 

Po nežnej revolúcii v roku 1989 sme všetci očakávali isté uvoľnenie. Prišlo. Ale nie som si istý, že všetkým vyhovuje. Prišla totiž éra mnohých i nevýročných potlachov. S potlachmi sa síce roztrhlo vrece, ale na skutočný tramp sa žiaľ začalo chodiť akosi menej.

Po rozdelení Československa sa ukázalo, že trampi sa rozdeliť nepotrebovali a príliš aktívnym nacionálnym politikom sa ich nikdy ani rozdeliť nepodarilo. Dôkazom sú veľké Československé a Slovenskočeské potlachy, ktoré sú dobre organizované a konajú sa každoročne striedavo v Čechách a na Slovensku. Na týchto potlachoch sa osadníci HAY RIVER-u pravidelne zúčastňujú,  bývajú to úžasné stretnutia trampov, ktorí prichádzajú z celého sveta.

 
 
 
 
   

 

V roku 2003 oslávila trampská osada HAY RIVER 40. výročie trvania osady. Spolu s osadou JICARILLA sme zorganizovali potlach na campe „Žabák“. Na potlach prišlo pozvaných asi šesťsto kamarátov a kamarátiek.

 

 
 

 

Zátišie z potlachu... Históriu trampských osád JICARILLA a HAY RIVER symbolizovali dva staré celtové stany a indiánsku romantiku osadníkov pripomínalo tee-pee. Vlajkosláva pripomenula trampské osady s ktorými sa na svojej trampskej ceste osadníci stretávali a ktoré boli prítomné aj na potlachu.

 

 
 
 
 

 

...výročný oheň zapaľovala kamarátka Ala z trampskej osady SAN DIEGO, kamarát Boris ako jeden zo šerifov začínajúcej JICARILLI - ktorý na potlach prišiel až z ďalekej Austrálie, kamarát Ločky vtedajší šerif osady JICARILLA a kamarát Donald šerif trampskej osady HAY RIVER.

 

 
 
 
 

 

...ako vidieť i z fotografie pozvanie osád HAY RIVER a JICARILLA prijalo vela kamarátov a kamarátiek...

 

 
 
 
 
 

 

... a ešte rýchlo nafotiť dajaké fotografie do trampských albumov...

Zľava: Bíny, Svorad a Pekelník

 

 
 
 
 

 

...spomienková fotografia na zahájenie potlachu, s gitarami v strede kamarát Palco z osady JICARILLA a Maky z osady HAY RIVER....

 

 
 
 
 
 
 
 

 

V roku 2003 v období 40. výročia založenia svojej osady,  osadníkov HAY RIVERu pozýva k natáčaniu filmu a ich hostiteľom vo filme sa stáva hudobník, textár a skladateľ Igor Pavelica z hudobnej kapely BELASÍ a nezabudnuteľný herec Michal Dočolomanský. Tento film vtedy  patril k mnohodielnemu televíznemu seriálu s názvom Chalupárium v produkcii hudobnej a filmovej agentúry Martin Sarvaš Productions a  jeho trampská časť bol vlastne iba jeden diel o trampoch, z tohoto mnohodielneho  chalupárskeho seriálu s názvom Chalupárium XIX. PRACHALUPÁRI – LESNÍ MUŽI .

 
   
 
 
 
 

 

Hudobník, textár a skladateľ trampských piesní  Igor Pavelica z hudobnej kapely BELASÍ a nezabudnuteľný herec Michal Dočolomanský, všeobecne medzi priateľmi z filmu a divadla prezývaný ako "Jánošík", ale medzi trampami len tak jednoducho "Dočko"

 

 

 

Pre osadu a osadníkov to bola veľká pocta a film pre nich zostal ako pamiatka aj na DVD a je trvalou spomienkou na toto obdobie. Pri tvorbe tohoto filmu sa zúčastnili aj kamaráti z trampských osád BOJOVÍ VLCI, NIPIGON, GAME FARM, MALÍ BOBRI, COLORADO RIVER, URAGÁN, hudobné skupiny Belasí a Kalumet a Plamene aj ďalší kamaráti. Jednotlivé časti filmu boli natáčané v trampskom klube Zapadnutý kút na Košariskách /Borinka pri Lozorne/ a aj pri starodávnom zrube ZÁLESÁK na malokarpatských Volhoviskách a tiež na trampských osadách BOJOVÍ VLCI a  GAME FARM.
 

 
 

 

...jeden z televíznych záberov Chalupária. Nad trampskou kronikou ktorú si prezerá Michal Dočolomanský /v strede fotografie spomínajú, zľava Pekelník z osady HAY RIVER, Čika z osady GAME FARM, a s pravej strany Donald z HAY RIVERu a Kýblik z kapely Belasích a osady NIPIGON.

 

 
 
 
 

 

Najmladší osadník HAY RIVER-u spolu s hercom Michalom Dočolomanským /mimochodom Michal bol veľkým obdivovateľom a milovníkom prírody/ práve žartujú v Zapadnutom kúte  spoločne o tom čo je to "šuflík"....

 

 
 
 
 

 

...no áno, viaceré televízne kamery a ich kameramani boli naozaj skoro všade, aj na terase pred zrubom trampského klubu Zapadnutý kút...

 

 
 
 
 

 

...pri zrube ZÁLESAK - Kýblik z osady NIPIGON...

 

 
 
 
 

 

...herec Michal Dočolomanský v súvislosti s natáčaním filmu vtedy povedal, že je rád v tom, že k natáčaniu si mohol prizvať známych trampov, ktorých poznal aj v minulosti a verí že aj vďaka tomu film v ktorom sú kapitolky a aj spomienky zo života trampov bude vraj výborný. A teraz už po desiatich rokoch, ktoré uplynuli od natáčania možno povedať že mal pravdu, veď tento film odvtedy už bol vysielaný v nespočetných reprízach  na prvom televíznom programe.......

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Osadníci z HAY RIVERU pri svojich potulkách prešli mnoho krásnych miest spätých aj z históriou trampského hnutia, pri jednej z ich ciest sa im naskytol takýto krásny pohľad  na najstaršiu našu trampskú osadu ZTRACENKA.

 

 

 

Je treba priznať že aj osadníci HAY RIVERU istý čas podľahli novému možno nie celkom dobrému "potlachovému" trendu v trampingu a zúčastnili  sa viacerých potlachov, ale... a to zdôrazňujú, že časom to boli už len výročné potlachy ich spriatelených osád, ktoré poznali na svojich vandroch v minulosti.

Totiž, žiaľ na škodu trampingu niektoré potlachy začali aj svojou komerčnosťou pripomínať turistické a moto  zrazy, čo s trampingom mali a i dnes majú príliš málo spoločného a sú  iba plné motoristického ruchu, hluku a benzínových výparov.

I keď vieme, že v trampingu a aj trampom je potlach vlastne ich sviatkom a zapálenie potlachového ohňa vecou posvätnou, vravia že nemožno chodiť každý víkend na potlachy, to predsa nie je ciel a podstata trampingu.

A tak na tie tri, či štyri potlachy každoročne, od trampských osád ktoré osadníci poznajú,  radi príjmu pozvanie a považujú to za dostačujúce.

Spomenieme niektoré potlachy, aspoň tie, možno z ich pohľadu významnejšie, na ktoré osadníci HAY RIVERU prijali pozvanie.

Rok 2006

Prijali sme pozvanie na potlach pri príležitosti 85. výročia založenia Pražskej osady Utah.

 

 

 

 
 
 
 

 

Na trampskej osade UTAH... Nezvyčajný ruch v okolí zrubu šerifa trampskej osady UTAH - kamaráta Maťáka a jeho squav Zuzany, nasvedčoval tomu že sa chystá veľká udalosť v živote trampskej osady -  potlach k 85 výročiu "U tahu".

 

 
 
 
 

 

Na trampskej osade UTAH... Slávnostný táborový oheň pri príležitosti 80. výročia založenia osady zapaľoval aj kamarát Pekelník z našej trampskej osady HAY RIVER, spolu s kamarátmi Ďoďom z Austrálie, Lapom z trampskej osady MODRÝ OREL z Nemecka a Láďom z trampskej osady MIKFEL z Moravy.

 

 

 

 

V tejto dobe, či snáď určite ešte trochu skorej, prichádzajú po mnohých rokoch do osady noví členovia. Náš dlhoročný kamarát Svorad a Pekelníkov syn Tomáš.

 

 
 

 

Svorad, viackrát  potešil osadníkov prekladmi z historického trampingu v USA, tiež preložil viacero pre nás doposiaľ neznámych citátov amerických spisovatelov ako Jack London, Bret Harte a ďalší. Svorad píše i trampské poviedky a určite niektoré z nich ste už čítali. A ešte fotoaparát a fotografovanie... na to nesmieme zabudnúť...

 

 
 
 
 

 

Túto fotografiu nefotografoval Svorad, ale sa na nej iba nachádza pod tým mohutným totemom trampskej osady ČIERNA LABUŤ. Nemyslite si že to je fotografia typu "to som ja a totem", ale fotograf poprosil Svorada aby sa postavil pod totem kvôli porovnávaniu veľkosti. Nebol to však asi dobrý typ pre porovnávanie, preto že Svorad je poriadne /nadpriemerne/ vysoký a tak totem sa teraz zdá žiaľ hodne menší ako je v skutočnosti....

 

 
 
 
 

 

Najmladší člen trampskej osady HAY RIVER Tomáš

 

 

Rok 2007

Prijali sme pozvanie na potlach pri príležitosti 85. výročia založenia Pražskej osady SVATOJANSKÉ  PROUDY.

Svatojánské proudy
                krásno dali všem,
                          nikdy nezapomenem.
.."

                               / z trampskej piesne/

 
 
 

 

Zruby na osade SVATOJÁNSKÉ PROUDY

 

 
 
 
 

 

Vstup na osadné táborisko...

 

 
 
 
 
 

 

...na osade SVATOJˇANSKÉ PROUDY tesne pred zapálením Výročného slávnostného ohňa...

 

 
 

Rok 2008

 

   

V  roku 2008 osada obdržala pozvanie k slávnostnému táborovému ohňu pri príležitosti  90. výročia ČS trampingu a  matky všetkých trampských osád ZTRACENKY - ZTRACENEJ NÁDEJE.

Nie, nebola to cesta do neznáma, veď osadníci HAY RIVERU spolu s osadou TRHANI, so ZTRACENKOU udržiavali už styky od roku 1971 a osobne poznali mnohých najstarších osadníkov ZTRACENKY, ako skladateľa trampských piesní Jarka Mottla (†), herca Jardu Štercla (†1996), drevorezbára Čendu Kopáčka, ktorý sa viac krát stal hostiteľom osadníkov HAY RIVERU v osemdesiatich rokoch a poskytol im viacnásobne pri ich návštevách nocľah. Nezabudnuteľné pre osadníkov HAY RIVERU zostali aj výročné potlachy na ZTRACENKE, ako napríklad 60. výročie osady v roku 1978, 65. výročie osady v roku 1983 a ďalšie. Tieto stretnutia sú dôkazom toho že ZTRACENKA žila rušným trampským životom aj v časoch keď iné osady úplne prerušili svojú činnosť a zdôvodňovali to neprijateľným politickým a policajným prostredím toho časového obdobia, ktoré bolo naozaj zlé, ale nie až tak zlé, aby úplne zamedzovalo trampovaniu.  Našťastie, i nešťastie pre trampské hnutie, to boli to poväčšinou len mladšie trampské osady, takže podstatu nášho trampingu a zdravé jadro trampského hnutia to nezasiahlo, ochudobňovalo to však tramping o prílev mladšej generácie, ale to bol vlastne ciel boja proti trampingu vtedajšej bábkovej vládnucej garnitúry.

 

 
 

 
 

 

 

Áno, zostali pekné spomienky na roky osemdesiate i deväťdesiate a aj viaceré fotografie v albumoch osadníkov pripomínajúce zlaté časy našej najstaršej trampskej osady ZTRACENKY a to bol aj jeden z dôvod že osadníci HAY RIVERU s potešením prijali pozvanie na veľký sviatok Č.S. trampingu, oslavu 90. výročia založenia našej prvej trampskej osady ZTRACENKA, bola to príležitosť vybrať sa opäť do miest ktoré voľakedy z viacerých vandrov už dobre poznali a vrátiť sa na tieto posvätné trampské miesta v dnešných časoch.

Spolu s nimi sa v reportáži písanej osadníkmi HAY RIVERU na stránkach TRAMP NETu máte možnosť virtuálne vybrať aj vy, kliknutím na zelené tlačítko umiestnené nižšie.

   

Smutné chvíle neobišli ani osadu HAY RIVER. V  roku 2009 odišiel na svoj posledný vander náš kamarát z osady

Satan -  Miroslav  Brada.

   

 

 
 

 

...jedným z tých kamarátov, ktorý zostali verný svojej osade je i kamarát Pablo. Ten nosí domovenku svojej osady HAY RIVER už od roku 1965...

 

 

 

Dnes po mnohých rokoch, vďaka internetovému spojeniu prichádza k nadviazaniu neskutočne stratených kontaktov. Po rokoch sa stretávame so starými kamarátmi z mladosti žijúcimi v Kanade, USA, Austrálii, Nemecka, Francúzka, Juhoafrickej republike, či niekde inde vo svete. Ukázalo sa, že tramping je mimoriadne silné hnutie, ktoré prežilo mnohé úskalia a zostalo na základoch, ktoré položili predchádzajúce generácie trampov.

Viacerí z nás prestali chodiť s osadou úplne. Napriek tomu, že dnes keď sa už v plnom počte ako pôvodná osada nestretajú zostali dobrými kamarátmi a dokážu si pomáhať aj v občianskom živote. Stretnutie ich dokáže potešiť, či je to na potlachu, na trampských chodníkoch, alebo hoci iba náhodne.

 

 

 

Kamaráti z osady HAY RIVER ďakujú touto cestou starším kamarátom, ktorí im ukázali „CESTU“ a naučili ich LESNEJ MÚDROSTI a neraz poskytli pri zimných vandroch aj prístrešie na svojich chatkách.

Ďakujú aj priateľom a kamarátom zo spriatelených trampských osád:

- trampskej osade DESPERADO

- SPOJENÝM TRAMPSKÝM OSADÁM  SLEPIČKA, DAKOTA, ASUNCION

- trampskej osade JICARILLA

- trampskej osade YUKON

 

 
 
 
 

 

Ďakujeme a spomíname aj na kamarátov, ktorí nám boli najbližší a žiaľ už nie sú medzi nami a odišli na svoju poslednú veľkú cestu z ktorej niet návratu:

 

 

 

Kamarátovi Pubovi z divokej vodáckej trampskej partie s jej  neskorším názvom KAMARÁTI OD VEĽKEJ RIEKY.

 

Pubo už v svojej trampskej mladosti bol nerozlučným kamarátom Johna Hawkinsa a kamarátky Boby, sprevádzajúc Hawkinsa  a Bobu pri ich spoločných horolezeckých začiatkoch vo Vysokých Tatrách.

Vďaka členov osady HAY RIVER patrí Pubovi najmä za spoznávanie a  ich časté spoločné cesty do voľakedajšej divočiny Dunaja,  jeho nespočetných ostrovov a ramien ešte vtedy miesta a okolie rezervácie ostrova Kormoránov a za ich poznanie pri spoločných i viacdenných vodáckých výpravách a táborení.

Rezervácia Kormoránov a dunajská divočina dávno zanikla postavením priehrady Gabčíkovo a nádherné územia navždy zmizli pod vodami a kanálmi priehrady. Nezabudnuteľné spomienky na tento voľakedajší  RAJ na zemi a kamarátov však v mysliach tých čo toto územie kedysi poznali zostali už navždy...

Pubo ešte raz, ďakujeme...

 

 
 
 
 

 

 

Kamarátovi Tedovi  Zálesákovi z trampskej osady ZÁLESÁK, za mnohé stretnutia spojené s náukou o LESNEJ MÚDROSTI a viacerým zimným prichýleniam osadníkov HAY RIVERu na zrube ZÁLESAK...

 

 

 
     
   

 

Johnymu Blonďakovi a Mancike, z trampskej osady UNCAS, za ich nádherné piesne pri mnohých posedeniach u táborových ohňov v Dunajských trampských zákutiach a v campoch ....i tiež na ich chatke v Malých Karpatoch...

 

 
 
 

 
 
 
 

 

...šerif trampskej osady HAY RIVER kamarát Donald, ktorý šerifuje osade od jej založenia v roku 1963. O tom že úlohu šerifa si plní zodpovedne svedčí i to, že osada oslávila v roku 2013 päťdesiat  rokov svojho trvania...

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Pieseň v pozadí stránky s názvom

"Nezapomínejte kamarádi..." 

spievajú a hrajú Mancika a Džono Blonďák z trampskej osady UNCAS z Bratislavy. Pieseň bola amatérsky nahraná dňa 4.12. 1970 na Večere trampských piesní v Nemeckom kultúrnom dome v Rači. Nahrávku archivoval na magnetofónovej páske a poskytol kamarát Mono z trampskej osady ZLATÁ LÍŠKA z Rače.

História trampskej osady HAY RIVER  bola doplnená o pár viet z novšej histórie osady 21.júna 2010 a 20. októbra 2014.

Na spracovaní histórie trampskej osady HAY RIVER sa podieľali kamaráti Donald a Pekelník.

Fotografie: Baflík,  Donald, Maki, Pekelník, Svorad, Šumienka...

Kresby zvierat a vtákov sú z knihy s názvom - Pytliaci na Dunaji, Dr. Jozef Mikeš /Peter Bobrík/, Turčianský Svätý Martin, 1940
 

Viaceré histórie trampských osád uverejnené na TRAMP NETe sú krátené. Viac z histórie osady,  fotografické albumy, krátke filmy a aj fotografie a fotoalbumy z potlachov, nájdete na Pekelníkovom multimediálnom CD

"KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD"

 

© Pekelník 2010 - 2014

KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Pekelník