Trampská osada

HLADUJÚCI ZUBRI

Nitra 1970  

 

 
 
 
 

OSADA HLADUJÚCICH bola založená 18.8.1970 na Táloch. Medzi prvých členov tejto osady patrili dievčatá zo Spišskej Belej Boškávačka a Maja, chlapci z Bratislavy Jano, Fúrik a Sisi. Zakladatelia kamaráti Hrobár a Boco jej sprvu dali názov OSADA HLADUJÚCICH. Prvý osadný totem, ktorý kamaráti spravili a vysekali, bol neskôr prenesený a postavený pred recepciou autocampingu Tále.

 Nitrianska časť novovzniknutej trampskej osady sa po príchode domov spojila s kamarátmi, ktorí hrali trampskú hudbu, no neboli v žiadnej osade. Po vzájomnom dohovore títo kamaráti prijali členstvo v osade. Boli to Masný, Dudroš, Brada a Píďo. K pôvodnému názvu osady pridali slovo zubri a tak po dohode so šerifom Sisim dostala osada názov HLADUJÚCI ZUBRI. Pod týmto menom ju potom poznávali kamaráti na vandroch a potlachoch.

Osadná kapela ktorá vznikla v januári v roku 1971 a vystupovala na hudobnej scéne pod názvom ZUBRI. Zúčastňovali sa veľa trampských podujatí.

            Obľúbeným miestom veľkých vandrov osady boli Nízke Tatry, kde sa konal aj prvý výročný potlach v dňoch  24.7. - 1.8. 1971 na Táloch.

 
 

 

 

Pozvánka na potlach trampskej osady HLADUJÚCU ZUBRI z roku 1972...

 

 
 

Dňa 8. - 9. októbra 1971 sa konal Večer trampskej piesne v Bratislave - v Dome kultúry v Rači a Stupave. Na týchto podujatiach sa zúčastnila aj skupina ZUBRI a zanechala u publika dobrý dojem.

            V roku 1972, 14. - 15. apríla sa konala prehliadka piesní k táborovým ohňom v Bratislave pod názvom LUNA SILVA 72. Z tohoto podujatia boli vybrané skupiny, ktoré mali reprezentovať slovenskú trampskú tvorbu na PORTE v Sokolove. Takto sa po ročnom účinkovaní pri táborových ohňoch skupina ZUBRI dostala na „VEĽKÉ PÓDIUM PORTY“, kde získala čestné uznanie za slovenskú trampskú pieseň. ZUBRI spievali  nové, v prevažnej väčšine slovenské a čo je podstatné - vlastné piesne. Tým pomohli utvoriť na Slovensku novú tradíciu piesní o prírode, do prírody a k táborovým, či osadným ohňom.

            Výročný osadný potlach, ktorý nazvali Oheň priateľstva zapálili 12.8.1972 v Betliari.

            Rok 1973 sa niesol v znamení PORTY v Litomyšli, na ktorú bola kapela ZUBRI opäť vybraná. Odniesla si uznanie poroty za vlastnú tvorbu.

            Výročný potlach v roku 1973 osada poriadala na Jedlinách pod Veľkým Tríbečom v dňoch 28. - 29. septembra. Na tomto fleku postavili kamaráti totem, ktorý tam potom stál ešte niekoľko rokov.  

 

 
 
 

Pieseň s názvom „Spomienka“, ktorú  trampská kapela ZUBRI hrala na Porte v Sokolove v roku 1972
Autor piesne Július Hečko - Píďo

 

 

 

Výročný potlach v roku 1974 usporiadali osadníci v zrúcaninách hradu Hrušov 26. - 27. októbra. Na tento veľmi vydarený potlach členovia osady najradšej spomínajú. Kapela ZUBRI sa v tomto roku opäť zúčastnila viacerých podujatí.

            V rokoch 1975 až 1979 sa výročné osadné potlachy konali opäť na Táloch.

            V roku 1979 sa rozpadla skupina ZUBRI čo takmer zapríčinilo aj zánik trampskej osady HLADUJÚCI ZUBRI. No nestalo sa tak a niekoľko členov osady sa 15. - 16. augusta 1981 opäť stretlo na Táloch a takéto každoročné stretnutia sa potom opakovali až do roku 1985, kedy osada oslávila 15. výročie svojho vzniku.  

Po päťročnej odmlke sa členovia osady opäť stretli na Táloch, kde si pri jubilejnom ohni pripomenuli 20 rokov trvania osady. Od tohoto roku sa však stretáva už iba nitrianska časť osady, ktorá sa počas celého trvania osady zúčastňovala aj potlachov iných trampských osád na Slovensku a v Čechách. Osada v súčasnej dobe pozostáva z týchto členov: šerif Píďo, Bety, Boco, Vierka, Masný a 5 ročná Kika, ktorá sa zúčastnila už dvoch potlachov a zažila veľa nocí pod širákom. Členovia osady sa zúčastňujú akcií nitrianskej trampskej obce, ako sú Vítanie jari, Májové ohne, Trampské Vianoce a pod. Občas sa s kamarátmi stretávajú na koncertoch kapely PENGAGI a jej hostí a na Country baloch.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Rok 2001

Prečítali sme si o trampskej hudobnej skupine ZUBRI:

ZUBRI


Vznik trampskej skupiny ZUBRI sa spája s rokom 1970, keď štyria kamaráti hrali na podujatí pri príležitosti MDŽ v jednom Nitrianskom podniku. Po tejto akcii, na ktorej ich repertoár tvorili piesne Plavcov, Zelenáčov a hlavne trampské piesne, začali sa tomuto žánru venovať trochu vážnejšie.

Keď na Táloch, v tom istom roku vznikla trampská osada z názvom Hladujúci, v ktorej pri jej vzniku bol aj jeden člen tejto skupiny, spojili tieto dva názvy a tak vznikla T.O. Hladujúci Zubri, ktorej odvtedy bol nedeliteľnou časťou aj jej trampský zbor, ktorý vystupoval pod menom Zubri. Jej základ tvorili kamaráti Dušan Paučír - Boco; Fero Vykoukal - Masný, Fero Polčík - Brada a Július Hečko - Píd'o. Neskôr sa k nim pridal Juraj Magyari - Mrož. V tomto zložení sa skupina zúčastnila niekoľkých úspešných podujatí, ako napr. Večer trampskej piesne v Bratislave - Rači, v Stupave.

   

Usporiadali sme aj niekoľko trampských večerov v Nitre na VŠP spolu za skupinou Country express. No naďalej medzi najhlavnejšie aktivity a pôsobenia skupiny patrili Potlachy trampských osád na Slovensku a Čechách. V tom čase v skupine vzhľadom na požiadavky okolia začala vznikať vlastná tvorba trampských piesní. Vďaka týmto piesňam sa Zubri v roku 1972 na súťaži "LUNA 72" dostali na celoštátnu súťaž "Porta" do Sokolova, kde reprezentovali slovenskú trampskú pieseň, za ktorú dostali ocenenie poroty za "Tvorbu trampských piesní".

   

 

Po tomto, pre nás úspechu sme sa s ešte väčšou vervou pustili do tvorenia vlastných skladieb. Zmenili sa i podmienky na skúšanie a prišli k nám i nový členovia, ako Juro Uhlárik- Szambo; Mišo Bilic - Číro a Juro Hrabko - Berta. Po usilovnom nacvičovaní:, tvorbe nových piesní a absolvovaní niekoľkých Potlachov prišla súťaž v Hlohovci, na ktorej mala porota vybrať reprezentantov Slovenska, ktorý budú obhajovať farby Slovenských trampov na Porte v Litomyšli. Na veľkú radosť našej osady, ktorá nám držala palce sme sa opäť prebojovali na toto najväčšie stretnutie trampov. Tu opäť získala skupina ocenenie poroty, no najväčším zadosťučinením a ocenením na Porte boli vystúpenia nie na pódiu, ale vonku na námestí, pri priamom styku s trampami z celej republiky, kde sa nadviazali nové priateľstvá.

Takto sa dostala skupina Zubry do povedomia trampov a dostávala pozvánky na potlachy hlavne do Čiech. Na Slovensku to boli v tom čase Výstupy mládeže na Rysy; Stretnutie mládeže na vrchu Roh a.i.. Niekoľko krát hrala skupina na Agrokomplexe.

V tom čase zo skupiny odišlo niekoľko jej členov a namiesto nich prišli ďalší a to Jaro Oprala - Fidler, Milan Zaujec - Milec a Jano Vajda - Feferón. Aktivita skupiny pokračovala naďalej a zamerala sa hlavne na trampské podujatia.

Medzi najúspešnejšie aktivity v tom čase patrila akcia Brontosaurus, ktorá bola zameraná na ochranu prírody a životného prostredia v rámci ktorej sa celá naša osada zúčastnila na čistení našich najkrajších hôr - Tatier.

No medzi nezabudnuteľné zážitky nesporne patria potlachy na Večerníčku, Manitoba, T.O. Liberty a mnoho ďalších.

Skupina Zubri ako trampský zbor prestala pôsobiť verejne v roku 1979, nakoľko tvorbu piesni začalo riadiť niečo, čo nepatrilo k cíteniu trampov. No napriek tomu piesne z tohoto obdobia boli vždy len a len o prírode a priateľstve. Verím, že tieto piesne sa nám podarí zakomponovať do ďalšieho spevníku, ktorý sa Vám snažíme pripraviť.
 

Literatúra: ZUBRI Trampské piesne skupiny Zubri Vydal GARMOND Jaroslav Oprala Nitra 2001
 

 
 
 
 
 
 

Rok 2004

Prečítali sme si
o trampskej hudobnej skupine ZUBRI:

ZUBRI

Od vydania prvého spevníka, ktorý mal názov „Trampské piesne skupiny Zubri" prešli už dva roky. Ako sme sľúbili je tu druhý, ktorý dostal názov „Opäť na osade" a verím, že Vás upúta svojim obsahom. Nájdete v ňom piesne staršie i celkom nové.

Vráťme sa však k skupine Zubri, ktorá sa od roku 2002 zúčastnila rôznych akcií, kde mohla prezentovať svoju tvorbu. Takým najväčším zlomom bolo „Regionálne kolo Lodenica" v Leviciach, odkiaľ sme postúpili na festival „Stupavský širák" a na samotnú „Country lodenicu".

Tento rok však začal pre nás už na prvom trampskom podujatí, ktoré sa už tradične koná na Zobore na Slnečnej lúke. Májové ohne patria tiež medzi známe stretnutia trampov, ktoré sa konajú na Malej zemi. Naša skupina venovala týmto podujatiam piesne, ktoré sa myslím kamarátom páčili.

V roku 2002 naša T.O. i kapela zažila aj smutnú udalosť. Navždy sme sa rozlúčili s kamarátom Bradom. Česť jeho pamiatke.

 

Druhá tráva - siedma v poradí a zároveň Výročný oheň osady bol ďalším miestom na prezentovanie našich piesní. Skupina ešte účinkovala na Pribinových slávnostiach v Nitre, vo Zvolene na „Country zámku" kde nás pozvala skupina Grassland, no a na záver roka sme účinkovali vo Vrábloch na podujatí, ktoré zorganizovala skupina Kotva.

Na začiatku roku 2003 sme vydali CD pod názvom „Zubri 2002" nakoľko bolo nahrávané ešte v tomto roku.

Na oblastnom kole v Solčanoch našu skupinu vybrali na festival: Country mlyn Malacky, Stupavský širák a Country lodenica. Neskôr sme dostali ešte pozvanie na Lúčnický rebrinák. 51. ohňu T.O. Čierny trojuholník, ktorý bol na Gýmešskom hrade bola venovaná ďalšia pieseň.

Z našich akcií spomeniem aspoň dve. Náš 33. výročný oheň pre ktorý bola na písaná pieseň Opäť na osade.

K najvýznamnejšej akcii, ktorú zorganizovala naša kapela a veľa jej fanúšikov z Dudiniec nesporne patrí I. ročník Tramp, Folk, Country a Bluegrass festival „Dudinská stopa". Na tejto zatiaľ jednodňovej prehliadke žánrov, ktoré s trampingom majú veľa spoločné hrali kapely, ktoré pre zviditeľnenie skupiny Zubri spravili veľmi veľa. Sú to Pengagi, Kotva, Grassland, Jazdci, kamarád I. Dugovič a jeho Bukasový masív.

Nesmiem však zabudnúť ani na moderátora tohoto podujatia Pukyho -Wágnera. Verím, že takých podujatí bude ešte veľa, pribudnú nové a nové piesne, ktoré trampom niečo povedia.

 

 
 

 

Nitrianska skupina Zubri - zľava hore Ján Vajda, František Vykoukal, Július Hečko, Dušan Paučír, dolu Jaroslav Oprala.
 

Foto: ARCHÍV SZ

 Čo dodať na záver?

Piesne z tohoto spevníku majú rôzny dátum vzniku a preto i ich obsah tomu nasvedčuje. Tak napr. Tvoj domov bola venovaná narodeniu dcéry, tak isto aj Úsmev cez slzy. Jarná je pieseň k Vítaniu jari, Malá zem Májovým ohňom, Opäť na osade 33- výročnému ohňu našej T.O. atď. Dúfam, že Vám niečo povedia a možno aj pripomenú, lebo aj tramp starne a občas si zaspomína na mladosť a udalosti s ňou spojené. Tak prajeme Vám a trampskej piesni ešte veľa rokov, krásnych chvíľ pri táborových ohňoch, na potulkách po prírode. Veď tam vznikajú tie najkrajšie texty k piesňam čo tak radi hráme.

Július Hečko - Píd'o.

Literatúra: ZUBRI Trampské piesne skupiny Zubri

Vydal GARMOND Jaroslav Oprala Nitra 2004

 

   
 
   
 
 
 
 
 
 

  

 

Pieseň v pozadí stránky s názvom  "V kraji ďalekom..." hrajú a spievajú kamaráti z  trampskej kapely HLADUJÚCI ZUBRI z Nitry.
Živá náhravka Z Porty 1972.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

©TRAMP NET 2014