Trampská osada

SARATOGA

Bratislava

1965

 

 
 
 
 

Počiatky histórie osady  sa strácajú v šere minulosti. Písomné záznamy boli vedené až od 18.3.1972, ale i v nich sú o dôležitých rozhodnutiach často iba neurčité zmienky. Udalosti pred týmto termínom možno rekonštruovať len podľa ústnej tradície.

            Zakladajúci členovia osady, Gevara a Marián, začali spolu trampovať na jeseň v roku 1965 s nejasným úmyslom založiť osadu a postaviť  búdu. V nasledujúcich rokoch tieto ich predstavy vykryštalizovali a po dlhých špekuláciách prijali pre osadu meno SARATOGA, podľa indiánskeho mena bojiska z americkej vojny za nezávislosť. Na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov sa uchádzal o členstvo Pavúk, ale členom sa nestal. 

          V začiatkoch osady v rokoch 1965 – 1968, podnikali Gevara a Marián takmer každý víkend výpravy do Malých Karpát, keď na svojom osadnom fleku začali stavať búdu, trávili väčšinu víkendov na stavbe. Osadný flek s búdou bol pod Pasekami v strmom svahu nad potokom, tečúcim vedľa zelenej značky, schádzajúcej k Medeným Hámrom. Osada ho užívala v rokoch 1968 – 1991. 

 
 
 

 

Prvá chatka - zrub trampskej osady SARATOGA...

 

 

 

Na jar v roku 1973 sa osada rozrástla o dvoch členov prichádzajúcich z trampskej osady SEQUOIA – DenyhoPedra, Kima z trampskej osady SRŠEŇ a Ferda , ktorý v tom čase chodil s trampskou osadou GROS VENTRE. Nakoniec v druhej polovici sedemdesiatych rokov pribudol kamarát Mirko, čím sa zvýšil počet osadníkov na sedem. Šerifom osady bol do roku 1975 Gevara, odvtedy Marián.

Začiatkom osemdesiatych rokov sa z Bratislavy odsťahoval do Modry kamarát GevaraFerdo do Banskej Bystrice a prestali sa zúčastňovať života osady i keď kontakt s ňou naďalej udržujú. Z osadníkov dodnes aktívne trampuje KimMarián, občas FerdoMirko, ostatní len príležitostne alebo vôbec.  

 

 
 

 

...zrub trampskej osady SARATOGA, 
tak ako ho videl a nakreslil kamarát Lexo...

 

 
 
 
 
 

 

...a takto vyzeral zrub naozaj...

 

 
 
 
 
 

...za zrubom stával  aj pekný osadný totem...

 

 
 

Osadná búda SARATOGY ľahla popolom z nedbalosti náhodných návštevníkov v roku 1991. A osadný flek je dnes spustnutý.

        Osadníci zo SARATOGY okrem toho v spolupráci s spriatelenými osadami poriadali rôzne jednorázové i pravidelné akcie a to najmä:

        Veľké vandre od roku 1967 dodnes, v niektorých rokoch i viac ako jeden, v tuzemsku i v zahraničí. 

         Z tuzemských to bol najmä Zádiel /1967,1981/, malý okruh po Slovensku /1969,1975/, Hřensko /1970/, Slovenský Raj /1970/, okruh po Čechách / 1972/, Jizerské Hory /1976/, Rudohorie /1978, 1981, 1987, 1988/, Šumava /1980/, Čierny Váh /1990/. 

        V zahraničí hodno spomenúť Okruh po Juhoslávii/1968,1969,1970/, Rumunsko /1973/, Okruh po Grécku /1977, 1993/, Okruh po Švajčiarsku /1979/, Julské Alpy /1983/, Okruh po DDR /1984,1986/, Pirín /1985/, Velebit /1988/, Altaj s pokusom o výstup na Beluchu /1989/, Švédsko – NP Sárek /1991, Okruh po západnej Európe s túrami v oblasti Jungfrau, Matterhornu a Mont Blancu /1992/, Malý okruh po Rakúsku /1994/, Okruh po Škótsku s výstupom na Lochanger a pokusom o výstup na Ben Nevis /1995/, Fínsko – NP Lemmenjoki a Oulanka, Nord Kapp /1996/, Kréta s pokusom o výstup na Psiloritis /1997/.

Predĺžené víkendy zvyčajne trávievali s výpravami po celom Československu. V Slovenskom Raji, Podyjí, Moravský Kras, Považský Inovec atď.

Silvestre od roku 1969/70 až do roku 1987/88 na svojom zrube, v ďalších rokoch na rôznych miestach sa podnes zíde aspoň niekoľko kamarátov.

Sleziny pomenované „Vítanie jari“ od roku 1979 do roku 1988 sa konali každý rok na lúčke pod Pasekami pomenovanej „Totem“, potom už len v niektorých rokoch.

Slezinu z príležitosti 20. výročia založenia osady spolu so Slávnostným ohňom pre svojich kamarátov usporiadali 2.11.1985 na Toteme.

 

 
 
 

 

...pozvánka na Slezinu pri príležitosti 20. výročia založenia osady  SARATOGA.

 
 

Sleziny nazvané MDD /“Medzinárodný deň detí“/ boli akcie s deťmi, od roku 1988 podnes na rôznych miestach, spočiatku hlavne na Karšaiovej lúke.

        Sleziny zvané „Cap Huff“ /podľa špeciálneho alkoholického nápoja, ktorý sa tu podával/ od roku1975, do roku 1979 a potom ešte v rokoch 1984, 1985, 1987, 1989. Posledná v roku 1991 sa musela zrušiť priamo na mieste  z dôvodov že skoro nik neprišiel a preto bola rozpustená.

       Rôzne ďalšie akcie ako lyžovačky a splavy, rôzne príležitostné oslavy ako narodeniny, svadby a podobné akcie neobchádzali ani ich osadu a boli časté.

Sleziny pri pive jedenkrát v týždni boli skôr spoločenským posedením a konali sa nepretržite od roku 1976 podnes, prevažne na Slamenej búde. V súčasnosti sú osadné sleziny v utorok asi od šiestej hodiny. 

      Možno tiež spomenúť  že členovia osady sa tiež nepravidelne zúčastňovali na rôznych cudzích akciách, slezinách, potlachoch, lesných brigádach, Portách, Svojšických Slunovratoch a pod.

 

 

 

      Kamaráti Deny, Ferdo a Kim tiež krátkodobo pôsobili v hudobnej skupine Harwestri a hovoria že správne sa píše Harvestri a vraj nejaký „aktivista“ im zmenil „v“ na „w“ z dôvodov že asi sa mu to zdalo málo západniarske.

 

 

 
 
 
 
 

  

Grafika a fotografie  Trampský archív - TRAMP NET

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD

Hudba v pozadí stránky

INŠTRUMENTÁLNA SKLADBA  SARATOGA orig.