Trampská osada ZTRACENKA

Praha 1918

 

 
 
   
 
 
 

 "... Osada stará je naše máma,
       osada zlatá neumře s náma,
       ta musí za sto let vyprávět
       až my budem spát,
       kterak jí měl každý rád
...."
     

/Jarka Mottl, z piesne "Osada stará"/

V KRONICE PRVNÍ TRAMPSKÉ OSADY

   je úvodní  záznam vlastně již z roku 1914. Tehdy několik kamarádů, větší dílem někdejších skautů, se vydalo na velký "tah" proti proudu Velké Řeky: "Bylo to v první půli druhého desetiletí našeho století, kdy naše stará, tehdy slavná 'Santa Anna', přistála u pustého a neznámého pobřeží ve Svatojánských Proudech proti Kletecku. Tam, v klinu rozervaných skal, na prudkém ohybu divoce proudící řeky, objevili jsme překrásný kout: mohutný les sestupující v úzkém hlubokém údolí na dno úžlabiny a zakončený pobřežní loučkou - na protější straně masivní stěna strmých skál svažujících se do vody - středem útvaru pak pospíchající, divoch burácející řeka. Místo nad jiné kouzelné a hlavně jiným nepřístupné, bez cest - učiněný boží kraj."

Objevitelé tábořiště, k nimž se pak přidali i další starší příslušníci tohoto tehdy ještě nepočetného společenství prvních trampů u nás, dali svým campem nazvaným "Vydří tábořiště" pevný základ pozdější osady.

 

 

Po skončení první světové války, která rozehnala mnohé kamarády do všech koutů světa, vzplál opět táborový oheň na starém tábořišti poblíž "Mravenčí Skály". Zazněly tu první osadní písně  Jardy Mottla. Četly se zde tehdy nám nové knihy; Thompson Seton, Bret Harte (podle jehož povídky byl pak převzat název "Tábor Řvavých")

s 

 
 

Zlatokopecká poviedka amerického spisovateľa BRET HARTA
  s názvom "ZDAR TÁBORA ŘVAVÝCH",  v slovenskom preklade
"ŠŤASTIE HLUČNÉHO TÁBORA"  a jej súvis pred rokom  1918

s budúcou trampskou osadou ZTRACENKA

 
 

 Jack London, Zane Gray, J.O.Curwood a jiní nás učili poznávat kouzlo Divočiny. Tábořiště se rozrůstalo.

Stávali jsme se Osadou v pravém slova smyslu toho slova. Byli jsem uchváceni filmovými seriály plnými dobrodružství a romantiky, z nichž jméno malé osady z "Červeného esa" nás inspirovalo k zvolení definitivního názvu pro naši Osadu. "Ztracená Naděje!" - Proč ne? Vždyť mnozí z nás se vrátili z války zbaveni ilusí, tak mnohý ztratil co miloval a každý kdo byl tehdy mlád, vlastně tápal.

 

 

 
     
 

 

/Perokresba Tomsíka, z knihy Jaroslava Mottla s názvom:

"Písničky ze Ztracené náděje"

vydanej  v roku 1928.

Na dobovej kresbe z roku 1928 je "Tábor Řvavých - Vydří tábořiště" - pevný základ neskoršej osady ZTRACENKA. Na perokresbe je nakreslený i stanový tábor, ktorý vidíte pri pozornejšom prehliadaní obrázku. Jednoznačne to hovorí o tom, že osadníci zo ZTRACENKY boli v svojich začiatkoch stanárskou osadou.

 

 

 

V každé naší volné chvíli jsme vždy znovu putovali na toto naše krásné místo. Zde naše mladé dny dostaly novou náplň života; zde vznikla ta kamarádství, která pro nás znamenají více než si nezasvěceni mohou jen představit. Tam vyvstaly ty krásné vztahy mezi jednotlivci i celkem - zde byla vždy skutečná rovnost srdcí i citů.

         Kouzelnou krásu "Proudů" a starou naši "Ztracenou Naději" s památečnou "Poradní Skálou" zalehly těžké přehradní vody. Zmlkla nádhera šeptajících peřejí Velké Řeky - osadní život nové "Ztracenky", nepřerušený ani okupací, které i Osada odvedla svou bolestivou daň, pokračuje však dalšími generacemi, dětmi našich dětí, dál.  

Pět desítek let plá naše zanícení pro volný pobyt v přírodě pod jehličnatým hvozdem "Ztracenky" a naše milá Osada, která má svou dlouhou a všeobecně užitečnou tradici, nám tento život umožnila.

Láska k ní je láskou naší největší, láskou věrnou a trvalou - až do našeho pozdního stáří. Vděčně  vzpomínáme,  že  zádumčivá  "Ztracená Naděje"  vlastně  vždy  byla  a  stále  je  naše 

š ť a s t n á  n a d ě j e.

                / Podle zápisků starých pamětníků Ztracenky  z roku 1968 / 

 

 
 
 

 

ZTRACENKA 1925
fotoarchív
Blanka a Honza Reichardtovi, Praha

 

 
 
 

SPRÁVA O PRVOM TRAMPSKOM POTLACHU NA ZTRACENKE 

V ROKU 1929

 
     
 
 
 
 
 

 

ZTRACENKA 1963 Mravenčí skála.

Kamaráti zo Slovenska, Rocky, Johny, Brnkaj, Škohlík, Vlk... Trampskí samotári, ale aj  osadníci z trampských osád YUKON z Bratislavy - Rače a MLADÍ TULÁCI z Modry, na potlachu pri príležitosti 45. výročia založenia osady ZTRACENKA  v roku 1963. 

fotoarchív TRAMP NET
 

 
 
 

 

LISTY Z BRNKAJOVHO CANCAKU,  Z POTLACHU ZTRACENKY

VCANCANÉ KAMARÁTMI V ROKU 1963, KTORÉ DODNES NEODVIAL ČAS...

 
 

 
 
   
   

ZTRACENKA V LUCERNE

1969

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Obraz venovaný trampskou osadou ZTRACENKA pri príležitosti 60. výročia založenia svojej osady   slovenským trampom...

60. výročie založenia osady ZTRACENKA v roku 1978.

 

 
 
 

 

 

...placka venovaná pri príležitosti 60. výročia ZTRACENKY  trampskej osade UTAH z Bratislavy...

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slávnostne vyzdobené táborisko osady ZTRACENKA "U Mravenčí skály", pri príležitosti 65. výročia založenia osady v roku 1983.

65. výročie založenia osady ZTRACENKA v roku 1983.
Foto: Pekelník

 

 
 

KAMARÁTI ZO ZTRACENKY NA POTLACHU

V ROKU 1983

 

 
 

 
 

stretnutia na potlachu

Šerif zo ZTRACENKY

65. výročie založenia osady ZTRACENKA v roku 1983.
Foto: Pekelník

 
 
 
 
 

stretnutia na potlachu

Jarka Mottl zo ZTRACENKY

Významný trampský muzikant

trampským menom  Butterfly

65. výročie založenia osady ZTRACENKA v roku 1983.
Foto: Pekelník

Jarka Mottl *2.2.1900 †31.3.1986

Autor stoviek piesní a skladateľ prvých trampských piesní v našom trampingu. Založil spevácky súbor  ZTRACENKAŘI s ktorým v  roku 1929 v Berlíne vo firme Porlophon nahral desiatky vlastných piesní. Spolupracoval s pražským Osvobozeným divadlem a orchestrom Jaroslava Ježka ktorý ako hosť chodieval na ZTRACENKU. Jeho skladby vo filmoch spieval aj známy herec Vlasta Burian. Zamestnaný bol vo filmovom štúdiu Barandov. V roku 1969 vo firme SUPRAPHON mu vyšla dlhohrajúca platňa ZTRACENKA SI SPÍVÁ v interpretácii jeho piesní skupinami Setleři, K.T.O. a ďalších.

 

 
 
 

 
 

stretnutia na potlachu

Jarda Štercl herec

65. výročie založenia osady ZTRACENKA v roku 1983.
Foto: Pekelník

Jaroslav Štercl *18.11.1919 †4.4.1996

český herec, komik, ľudový zabávač, muzikálový a operetný spevák.

Často chodieval na osadu ZTRACENKA avšak i na iné trampské kúzelné miesta akými boli Divoká Šárka, Obora Hviezda, Brdské lesy a pod. Obľúbenou literatúrou a spisovalelom mu bol Jack London a jeho dobrodružné poviedky z ciest, najme dobrodružstvá zlatokopov v štýle zlatej horúčky. Tento sen sa Jardovi naplnil v roku 1992 a na vlastné oči potom uvidel zlatokopecký Yukon, Klondike a nedotknutú aljašskú prírodu.

 

 
 
 
 
 

Najmladšia generácia osadníkov zo  ZTRACENKY pred svojím potlachovým vigvamom.

65. výročie založenia osady ZTRACENKA v roku 1983.
Foto: Pekelník

 

 
 
 
 

 
 

Najmladšia generácia osadníkov zo  ZTRACENKY pred svojím potlachovým vigvamom.

65. výročie založenia osady ZTRACENKA v roku 1983.
Foto: Pekelník

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pohľad z "Mravenčej skály" do priehradného jazera Štěchovickej priehrady na Vltave.
Foto: Pekelník

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Panoramatický pohľad na osadu ZTRACENKA z kopca Kletecko - zo Smetanovej vyhliadky.
Foto: Pekelník

 
 

Foto: Pekelník

 
 
 

ZTRACENKA

POTLACH

28.6.2008

 
 
 
 

 

Totem trampskej osady ZTRACENKA
Foto: Svorad

 

 
 
 
 
 

...Šerif  najstaršej trampskej osady ZTRACENKY, kamarát Franta Hacker, je častým hosťom na viacerých trampských osadách. Tento krát prišiel s gitarou a piesňou pozdraviť kamarátov z trampskej osady SVATOJANSKÉ PROUDY...
Foto: Pekelník

 

 

 

TRAMPSKÉ NÁVRATY

 

 
 
 

Dávna spomienka -  Pietne miesto osady  ZTRACENKA - Mravenčí skála. Na fotografii zo dňa 8.3.1969 Pekelník z T.O. HAY RIVER.
Foto: Filozof

 

 

 

TRAMPSKÁ SÚČASNOSŤ

 

 
 
 

Dávna spomienka nevybledla -  Pietne miesto osady  ZTRACENKA, Mravenčí skála. Návrat Pekelníka takmer po 40 rokoch, dňa 28.6. 2008.
Foto: Svorad

 

 
 
 
 
 

Trampská osada ZTRACENKA v plnej svojej nádhere a kráse "RAJ NA ZEMI".
Foto: Pekelník

 

 
 
 
 
 

Klubovňa trampskej osady ZTRACENKA
Foto: Pekelník

 

 
 
 
 
 

Najmladší osadníci ZTRACENKY pri nedeľnom športovom turnaji. Rok 2008...
Foto: Pekelník

 

 
 
 
 
 

Zrub Mottlových na ZTRACENKE. Tu Jarko ešte za svojho pozemského života napísal množstvo tých najkrajších starých trampských piesní...
Foto: Pekelník

 

 

 

 TRAMPSKÝ ARCHÍV

 

 
 
 

Jarka Mottl

trampským menom  Butterfly
Foto: Trampský archív

 

 
 
   
 
   
 
   
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

Novoročné pozdravy zo ZTRACENKY

 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
   
 
 

 
 

 

VIAC O TRAMPSKEJ OSADE ZTRACENKA SI PREČÍTAJ NA ĎALŠÍCH NAŠICH STRÁNKACH TRAMPNET

 

ZTRACENKA

KAMARÁTI TÁBOROVÝCH OHŇŮ
HUDOBNÁ TRAMPSKÁ SKUPINA
ČR Praha

1963

 
 
 

ZTRACENKA

POTLACH

28.6.2008

 
 

ZTRACENKA

KLOBÚKY ZO ZTRACENKY

28.6.2008

 
 

ZTRACENKA

Poviedka
z knihy
Daniely Vackovej
"PĚŠÍ VANDR PO LESÍCH A LIDECH"
s názvom
"AKÁT JE STROM..."

2008

 
 

ZTRACENKA

Dobrá správa zo dňa

18.11.2011

 
 

ZTRACENKA

Poviedka
z knihy
Daniely Vackovej
"JEDNA BOSÁ, DRUHÁ NEOBUTÁ"
s názvom
"BOUDO, BOUDKO..."

2011

 
 
 

ZTRACENKA

Dobrá správa zo dňa

12.3.2013

 
 
 

ZTRACENKA

Poviedka"SAMRHAUS"

2017

 
 
   
 
 
 
 
 
 

Pieseň v pozadí stránky s názvom "ZTRACENKA SI ZPÍVA" zložil Jarka Mottl. Hrajú a spievajú KAMARÁTI TÁBOROVÝCH OHŇOV. Nahrané v Pražskom štúdiu Mozarteum v roku 1969.

 
 
 
 
 
 

Olejomaľba z roku 1969 s názvom "ZTRACENKA SPÍVA" ktorú namaľoval Zdeněk Burián - Siddi Burka z trampskej osady ARIZONA pre obal na gramoplatňu s rovnakým názvom vydanú SUPRAPHONOM.

 

 
 
 
 

ZTRACENKA SI ZPÍVÁ


Píseň lesa melodií svou
roztoulaným srdcím nedá spát,
dokud máme nebe nad hlavou,
kdo by nebyl na tom světě rád.

Ztracenka si zpívá,
nad kaňonem stoupá dým,
vlajka drahá všem,
splývá s obzorem,
táborák už dohořívá.
 

Šťastný úsměv z tváří
nikdo nám nemůže vzít,
protože dokud slunce září,
romantika bude žít.

 

Jarka Mottl

 
 

 

 

 

Stránka doplnená 3.10.2011, 22.10.2017, 11.11.2017  

 
 
 

 

© Stránku a text pripravil Pekelník T.O. HAY RIVER

Grafika: Windy Bill T.O.POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST Hlinsko v Čechách, Lexo z Bratislavy, Zdeněk Burián - Siddi Burka z Prahy, Šoc z Edmontonu v  Kanade, Pekelník z Bratislavy, Trampský archív - TRAMP NET,

Odznaky: 

95 rokov trampingu Šoc T.O. DESPERÁDO  z Edmontonu v  Kanade

95 a 99 let trampingu  Rysák T.O. LUMBERMEN v Čechách

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LP 2011 2014 2017

©TRAMP NET Pekelník