"My zdedili sme po predkoch pud,
ktorý nás ťahá späť do lesov,
k táborovému ohňu,
lebo príroda je kniha
z ktorej sa učíme poznávať.
"

    / Motto trampskej osady ZELENÁ SEDMA
                                          z Ivanky pri Dunaji/ 
 
 
 
 
   
 

35.VÝROČIE ZALOŽENIA SPOLOČENSTVA TRAMPSKÝCH OSÁD IVANSKÝCH

 
 
   
 

 
   

V dňoch 2. – 3.6.2007 usporiadali TRAMPSKÉ OSADY IVANSKÉ potlach  neďaleko Ivanky pri Dunaji, na táborisku "u Rusa" pri Malom Dunaji. Potlach sa konal pri príležitosti 35. výročia založenia tohto združenia a 65. výročia vzniku trampingu v Ivanke. Prichádzajúcim sa naskytol pekný pohľad na potlachovisko s nachystaným táborákom uprostred kruhu, tvoreného desiatimi totemami a novým vlajkovým stožiarom, na ktorom pri konečnom sčítaní vialo 42 vlajok prítomných osád.

 

Potlachovisko

 

 

Sobotné poobedie spestrili tradičné denné súťaže ako hod pierkom (ženy), hod brvnom a hod podkovou. K tomu pribudli detské súťaže – šípky, streľba z praku a streľba z detskej pištole. Nakoľko detí bolo veľmi málo, tak sa týchto súťaží zúčastnili ženy. Podvečerné občerstvenie pripravené kamarátkou Táničkou pozostávajúce z kapustnice a gulášu, bolo ako obvykle na vysokej „gurmánskej“ úrovni a len sa po ňom zaprášilo. Nechýbalo ani pivko na zapitie.

 

 

V sobotu poobede prebehli tradičné denné súťaže...

 

 
 

 

...ako napríklad hod pierkom...

 

 
 

Pomaly sa schyľovalo nielen k večeru, ale aj zatiahnutou oblohou a vzdialeným hrmením avizovanej letnej búrke. Padajúca voda je koniec - koncov poslednou dobou u Rusa pravidlom. Po jej rýchlom a intenzívnom nástupe sa urýchlene natiahli plachty, ale našťastie pred 20.00 hod dážď ustal, a tak nič nebránilo slávnostnému zapáleniu ohňa pomocou štyroch faklí + šerifovou a čítaním zákonov krásy, pravdy, sily a lásky.

 
 

 

Slávnostné zapálenie ohňa

 

 
 

Asi 250 prítomným kamarátom k tomu zahrala  T.O. Albatros „Vlajku“ a pri tónoch ich vlastnej piesne „Kamarátovi“ položil pekelník Lupi na oheň veniec za kamarátov na večnom vandri.

 

 

Za kamarátov na večnom vandri

 

 

Po úvodných slovách šerifa Špricka, jeho zástupcu Bakalu a prevzatí množstva upomienok sa rozprúdila hudobná zábava. Medzi účinkujúcimi boli osadné skupiny Albatros, Diamond, Starý Dunaj, STS, ale aj hudobné zoskupenia Pekaringo a Charlieho neštěstí. Duetá zastupovali Iveta s Flekošom, Šaďa s Džugaňom, Lienka s Orlíkom a Zuzka so Snehulákom a v sólovom speve vystúpil Hardy. Ako čerešnička na torte bolo vystúpenie slovenského Johnyho Casha alias Róberta Šimeka. Potom šerif otvoril kruh čistoty a začala sa voľná zábava, ktorá trvala do skorých ranných hodín a to nielen pri hlavnom ohni.

 

 

Zahájenie a oboznámenie  sa zo stručnou históriou T.O.I.

 

 

 

Duo spev -  Džugaňa a Šaďa

 

 
 

 

Slovenský Johny Cash ...alias Róbert Šimek

 

 
 
 

 

Osadný spev kamaráti z trampskej osady ALBATROS

 

 
 
 

 

Osadný spev, kamaráti s partie STARÝ DUNAJ

 

 
 
 

 

Duo spev - Iveta a Flekoš

 

 
 
 

 

Duo spev - Lienka a Orlík

 

 
 
 

 

Osadný spev - hudobná skupina Charlieho neštěstí

 

 
 

V nedeľu o 10.00 bolo slávnostné ukončenie s odovzdávaním cien za denné súťaže. V hode pierkom zvíťazila Aja pred Ali a Zuzanou, v hode brvnom si cenu za prvé miesto odniesol Mišo nasledovaný Zdenom a Snehulákom a v hode podkovou bola najlepšia Vierka, ktorá porazila Alenku a Jola. Detské súťaže boli vyhodnotené šalamúnsky – cenu za prvé miesto si odniesol jediný detský účastník a súťažiace ženy boli hodnotené podľa atraktívnosti. Prvenstvo obhájila Lienka, ktorá za sebou nechala Ali, Alenku a Betku.

 

Placky
kamaráta
Bakalu
 z trampskej osady PRAMEŇ
z Ivanky
pri
Dunaji

 

Rozlúčili sme sa s kamarátmi z T.C. Praha, MIKFELU Brno, Fredom z Horního Jelení, Sidom z moravského Vsetína a mnohými ďalšími i z bližšieho okolia (Pablo, Sido Biatec – prišiel z Bratislavy peši), skrátka so všetkými, ktorý nás poctili svojou návštevou. Šerif poďakoval aj všetkým kamarátom, ktorí sa už od stredy (a dlho pred ňou) podieľali na zdarnom priebehu tohto potlachu. Po akcii sme sa ešte zišli v ivanskom pohostinstve Britva pri rozlúčkovom pesničkovom maratóne.

 

 
 

 
 
 
 
 

Pre TRAMP NET napísal kamarát Špricek z trampskej osady ZLATÁ KALEDÓNIA a fotografoval T.S.Kali.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

trampnet/zavinač/trampnet.sk

Pekelník 2007