Foto Tomáš Pekelník T.O. HAY RIVER

 
 
 

Foto Tomáš Pekelník T.O. HAY RIVER

 
 
 

Foto Tomáš Pekelník T.O. HAY RIVER

 
 

CAMRÁTKO Z POTLACHU NA DUNAJI

riečny kilometer 1859

T.O. ŠEDÝ GRIZZLI
T.O. PERERO
S.T.O. MATUŠACI A KAMARÁTI OD DUNAJA

 
 
 
 
 
 
 

  

Pieseň v pozadí stránky s názvom

PÁDLO SE DO VODY NOŘÍ...

KANOE

Vladimír Edy Fořt

Interpret Brnkaj T.O. GRANADA

 

PÁDLO SE DO VODY NOŘÍ

KANOE

Vladimír Eddy Fořt
 

     Ami Dmi Ami E7 Ami
1) S balvany kde řeka zápolí v peřejích tichý ďábla smích slyšet můžeš.
   
Dmi Ami E7 Ami E7 Ami
    Zajeď tam v to kalné údolí,slunce záře bledne již, lepší,když spíš tam budeš.

    G7 C E7 Ami E7
    Na dně je možná zlato a to snad stojí za to. No né.
   
Ami Dmi Ami E7 Ami G7
    Co na tom, že paže se unaví, líce zblednou, tak jak tak, jednou umřeš.

REFRÉN:

              C C7 F Fmi C G7 C Ami,Dmi7,G7
Pádlo se do vody noří, západ hoří a jedeš sám.
C C7 F Fmi C G7 C
Kéňa se po vodě krade, ticho všade, ty pluješ v tmách.
C C7 F Dmi7C C7 D7 G7
Pevně se drž, peřeje řvou, do bílých vln řiď keňu svou.
C C7 F Fmi C G7 C E7
Ďábelský smích stojí za to, zas vzejde den, slunce, zlato.

2) Podivnože dovedem se smát,
    řece ďábelské,
    jak by duch náš s ní ožil.

   S peřejemi jdem se rádi rvát,
    jejich bouřný hlas,
    jako by vstoupil nám do žil.

   Na dně je možná zlato
   a to snad stojí za to. No né!

   Kdopak z nás se bude hloupě ptát,
   řeky ďábelské,
   kam by údy své složil.

REFRÉN:

Pádlo se do vody...

 
 
 
 

Fotografie:  Tomáš Pekelník T.O.HAY RIVER,

Grafika:

Lexo, Bakala z T.O.PRAMEŇ, Šoc z T.O.DESPERADO,  Pekelník z T.O.HAY RIVER

Stránku pripravil Pekelník

TRAMP NET © Pekelník