Koncom minulého roka sa na našom knižnom trhu objavila menšia knižočka s názvom Zuckermandel mojej mladosti (vyd. Marenčin PT, Bratislava, 2012, 192 str.), ktorá vyšla v edícii Bratislava – Pressburg. Autor knihy, Walter Malaschitz (nar.1941) pochádza zo širokej rodiny Malaschitzovcov, ktorá bývala po niekoľko generácií na bratislavskom Zuckermandli.

V stredoveku to bola poddanská obec, ktorú obývali najmä rybári a lodníci, ale aj remeselníci a zamestananci hradu. Neskôr sa stala bratislavskou prímestskou štvrťou. Rozprestierala sa pod bralom bratislavského hradu, priamo oproti dunajskému pobrežiu. Tu autor prežil svoje detstvo i chlapčenské roky, tu sa intímne zoznámil s prostredím Zuckermandla, jeho koloritom, okolím, Dunajom, s miestnymi obyvateľmi a s ich zvyklosťami. S obdivuhodným zmyslom pre podrobnosti, podloženým prekvapujúco presnou pamäťou, uvádza autor čitateľa do sveta, ktorý dnes už dávno neexistuje.

Po rozsiahlej úprave dunajského nábrežia, po demolácii prakticky celej štvrte súvisiacej s výstavbou jedného z bratislavských mostov, ale aj v dôsledku povojnových pomerov, sa pôvodní obyvatelia Zuckermandla rozišli do sveta. Niektorí za lepším bývaním, niektorí za prácou, iní z politických, či ekonomických dôvodov aj emigrovali. Jedným z nich bol aj autor a jeho rodina.

V kritickom roku 1968 z Bratislavy odišiel, aby napokon zakotvil až v Kanade. K miestam svojej mladosti si však dodnes zachoval hlboký citový vzťah a rád sa sem opakovane vracia. Prejavom tohoto vrúcneho vzťahu je aj jeho táto kniha spomienok. Pre ich bezprostrednosť, čerstvý rozprávačský talent autora i pre jeho prostý jazyk sa kniha dobre číta. K jej zaujímavosti prispieva aj bohatá, často originálna fotografická dokumentácia z archívu autora i z ďalších zbierok. Škoda, že ako autor spomína, jeho hrubý zápisník do ktorého si starostlivo bol zapisoval všetky svoje chlapčenské zážitky, sa mu už kedysi dávno stratil. Spomienly mohli byť ešte podrobnejšie a mohlo ich byť ešte viac.

 
 

 Stará pohľadnica Zuckermandlu z roku 1913

 
 
 
 

 Stará pohľadnica - Dunajská panoráma z roku 1927
/po ľavej strane hradného vrchu sa  nachádza  Zuckermandel/

 

Prečo však spomíname túto knihu na stránkach Tramp Netu? Ako sa napokon vzhľadom na prostredie z ktorého autor vzišiel dalo čakať, Walter Malaschitz nie je len výborný pozorovateľ a vynikajúci rozprávač, ale bol a dodnes stále je verným a nefalšovaným trampom. Priznáva sa k tomu na viacerých miestach svojich spomienok.

V knihe menuje mnohých svojich kamarátov - trampov, spomína na viaceré zážitky z ich spoločného trampovania v Karpatoch. Popisuje jeden zo svojich čundrov na Panovej lúke i potlach na Zochovej chate, ktorý organizovali kamaráti z modranskej T.O. Mladí tuláci. Potlach zanechal v autorovi dojem na celý život. Keď si neskôr zadovážil kanoe aj s motorčekom Tümmler, dostal sa do vynikajúcej partie kamarátov -vodákov vo Vlčom hrdle. Spolu s nimi strávil nezabudnuteľné zážitky pri objavovaní ich „Posledného raja“ v dunajských ramenách.

Z mnohých svojich priateľov - trampov autor zvlášť spomína na Milana Evijáka – Gyma a Franta Hábela - Paradajku, ktorí spolu s autorom vraj zo všetkých ostatných „zostali verní symbolu lesnej múdrosti“. Najmä však autor a Gymo, ako to spomína na inom mieste, „zostali trampu verní po celý život“. Ak s pomocou a vďaka Tramp Netu dešifrujeme autora, toto vyznanie napokon ani neprekvapí. Dozvieme sa totiž, že Walter Malaschitz, autor knihy Zuckermandel mojej mladosti, je Apač, starý tramp z dávnej T.O. Desperado. Knihu si hodno prečítať, prináša autentický romantický závan starých zlatých časov.

Ahoj Apač a ďakujeme!

Svorad

 
 

 
Jedna z posledných fotografii pred barbarským búraním, keď ešte stálo staré bratislavské Podhradie a Zukermandel je z roku 1961. Viac sa však môžete dočítať  a dozvedieť v knihe ZUCKERMANDEL MOJEJ MLADOSTI od  Waltera Malaschitza - Apača z trampskej osady DESPERADO

 

Pohľadnice starej Bratislavy z rokov 1913, 1927 a 1961 sú zo súkromného archívu Pekelníka - J. Zelnera

Užitočné linky:

/tu sa dozviete viac o kamarátovi Apačovi/

 

 

 
   
 
   

   
 
 
 
 
 
Hudba v pozadí stránky