Ilustračné foto XV. SLOVENSKOČESKÝ POTLACH  Bojnice - Rovné 30.8.2008 Foto: Pekelník T.O.HAY RIVER

 
 

 

SPOLOČNÉ MEDZINÁRODNÉ

ČESKO  SLOVENSKÉ - SLOVENSKO ČESKÉ

TRAMPSKÉ POTLACHY

   

 

 
 
 
 
 

motto

"Trampové z Čech, Moravy a Slovenska se vždycky setkávali a nikdy nezáležalo na tom, jakou řečí jsi mluvil. Nezáležalo na tom odkud jsi přišel a kam jdeš. A toto zvláštní nám osobité kamarádství je na myšlence trampingu to najcennější".

Jura Cancák Brno

   
 
 
 
 
 
 

Viete že:

 

- história spoločných "medzinárodných" ČESKO SLOVENSKÝCH - SLOVENSKO ČESKÝCH  trampských potlachov je veľmi bohatá a nachádzame ju v trampskej  histórii a tradíciách už pred 85 rokmi...

 

 

-  v Slovenskom trampskom archíve TRAMP NETu, ktorý spravuje kamarát Pekelník z trampskej osady HAY RIVER sa nachádza viacero pre trampov významných dokumentov, ktoré zostali trvalou spomienkou na trampské ČESKO  SLOVENSKÉ - SLOVENSKO ČESKÉ potlachy, medzi trampami nazývané tiež aj "medzinárodné" trampské potlachy. Sú to dokumenty či už vo forme fotografii, grafiky, drobných upomienok,  ako napríklad trampské placky, pozvánky, alebo písané spomienky kamarátov a kamarátiek. 

- malú časť dokumentov z tohoto trampského archívu z medzinárodných potlachov  prinášame naším čitatelom aj na stránkách TRAMP NETu

 
 

- TRAMP NET v minulosti priniesol viacero reportáží z týchto medzinárodných potlachov a niektoré z nich zotrvali na stránkach TRAMP NETu ako stálice, čiže stále máte možnosť sa vrátiť v písaných a fotografických spomienkach na miesta kde sa tieto potlachy konali a pripomenúť si na tieto pre trampov pekné a nezabudnuteľné chvíle

-  história spoločných potlachov je oveľa, oveľa staršia ako  internetový trampský portál TRAMP NET. Aj napriek tomu že TRAMP NET už pred viac ako 15 rokmi prinášal reportáže z týchto  spoločných potlachov i tak priniesol však v podstate len veľmi malú a krátku  časť tejto bohatej histórie  spoločných  trampských stretnutí Čechov a Slovákov. Jednoducho povedané, bohatá história týchto potlachov presahuje priestorové možnosti k zverejneniu na týchto internetových stránkach.  TRAMP NET má však  aspoň snahu zachytiť tie najpodstatnejšie chvíle a udalosti na týchto medzinárodných potlachoch.

 

 
 
 
 

Viete že:

  ROK 1930

- prvým  a najznámejším takýmto "medzinárodným" stretnutím zapísaným v dobových trampských časopisoch a kronikách starých trampských osád  a aj trampskej histórii sa stal vlastne prvý potlach trampov na Slovensku, konaný 4. septembra  v roku 1930 pri Dunaji...

   

- výzva k účasti trampov z trampskej osady WAIKIKI k spoločnému trampskému potlachu uverejnená v dobovom pražskom  trampskom časopise  TRAMP znela nasledovne:

„ Čo tomu poviete, keď sa ráz zídeme a povieme si o tom niečo, spoznáme sa a tak sa spoznáme aj vzájomne.

Máme tu osadu WAIKIKI /v Bratislave/  a som presvedčený že sa iste nájdu správni chlapci, ktorí založia novú osadu, alebo prídu k nám“. 

 

 

 
 
   
 
 

 SLOVENSKO -  ČESKÝ POTLACH T.O. WAIKIKI 4.9.1930

Dunajský kilometer 1865.7, Vlčie hrdlo, Dunaj, Bratislava:

 

TRAMP NET

 
 
 
 
 
 
 
 

Viete že:

  ROK 1941

- po roku 1930 a  medzinárodnom potlachu trampskej osady WAIKIKI bolo viacero potlachov starých trampských osád, ťažko však dať k ním vzhľadom skôr k "domácej" rýdzo slovenskej, či opačnej českej účasti trampov prívlastok medzinárodné.

 

 

-  jeden z takýchto potlachov bol potlach trampskej osady GRANADA v Malých Karpatoch v roku 1941, ktorého sa  zúčastnili aj kamaráti z Moravy a Čiech. Z tohoto potlachu sa však žial zachovalo viac fotografii, ako sprievodného textu  a tak dnes už nemôžeme vymenovať s istotou všetky trampské osady ktoré prišli na Slovensko z Moravy a Čiech. Žiaľ tí najstarší trampskí pamätnici zo staručkej GRANADY -  z tohoto dávneho trampského obdobia, si už tieto údaje navždy odniesli na trampské chodníky, na tie z ktorých už niet návratu. Je však možné že niekde sa objaví stará trampská kronika z tohoto obdobia, z ktorej sa dozvieme trochu viac, tak ako sa po čase objavilo viacero starých trampských kroník iných osád, kde sa nájde presnejší písomný záznam o účasti trampov z Čiech. Veď osada GRANADA v tých časoch bola známa aj tým že udržiavala mnohé kamarátske vzťahy s trampskými osadami od Veľkej a Zlatej rieky, najmä však s trampskou osadou HURIKÁN  z Hvězdonic.

 

 
 
 
 
 

Viete že:

   

 ROK 1948

- ako medzinárodný potlach s určitosťou  možno označiť  celoštátny ČESKOSLOVENSKÝ potlach, ktorý usporiadali SPOJENÉ BRNENSKÉ OSADY na Bílem potoku v roku 1948. Aj keď na pozvánkach brnenskí kamaráti pre utajenie potlachu museli uviesť  a pozývali kamarátov len na slezinu. No čo už, taká bola vtedy policajná totalitná doba... .

CELOŠTÁTNÝ CESKOSLOVENSKÝ POTLACH /SLEZINA/

Bíly potok  Brno

4.9.1948

SPOJENÉ BRNENSKÉ OSADY

 

 

motto sleziny /potlachu/ SBO

"Trampové všech zemí jsou bratři, poutá je společný cíl neznámo"

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viete že:

 ROK 1949

 - medzinárodný kolorit spĺňajúci národný pôvod trampov mal aj ďalší CELOŠTATNÝ potlach na Slovensku, vlastne na vtedy ešte veľmi peknom a romantickom trampskom táborisku, záhorskom Kamennom mlyne v roku 1949.

CELOŠTÁTNÝ SLOVENSKOČESKÝ POTLACH

Kamenný mlyn, Záhorie

4.6.1949

Potlach poriadali a kamarátov pozvali

SPOJENÉ TRAMPSKÉ OSADY BRATISLAVY

 

 

motto potlachu na Kamennom mlyne

motto

"Ach áno,
           nevyzpytatelné jsou cesty pro toho,
    kdo v životě tápe...
                         My jsme si cestu našli
    a jdeme po ní dobře!"

Bob Hurikán osade UNCAS, 1949

 
 
 
 
 
 

Z Celoštátneho potlachu na Kamennom mlyne pri Plaveckom Štvrtku v roku 1949. Na fotografii je stanový tábor v borovicovom lese  a osadníci z trampských osád  MANILA a MODRÁ HVIEZDA...

 

 
 
 

 

 

Z Celoštátneho potlachu na Kamennom mlyne pri Plaveckom Štvrtku v roku 1949. V pozadí je stará budova Kamenného mlyna kde v období konania potlachu bol lesný Hostinec. Na fotografii je zmiešaná časť kamarátov a kamarátiek z trampských osád FLORIDA, SAN DIEGO, UNCAS, ELDORADO, ZLATÁ HVIEZDA, KENTUCKY, VESELÝ SAMOTÁR. MODRÁ HVIEZDA...

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Viete že:

  ROK 1952

- jedným z ďalších potlachov majúcich naozajstný medzinárodný kolorit bol povojnový CELOŠTÁTNY ČESKOSLOVENSKÝ POTLACH trampov v roku 1952, ktorý usporiadala osada CANADA z Kolína. Z Bratislavy prijalo na tento potlach pozvanie viacero trampských osád  - MANILA, UNCAS, FLORIDA, UTAH a ďalšie, tiež aj naozaj početná skupina trampov zo Slovenska.

CELOŠTÁTNY ČESKOSLOVENSKÝ POTLACH

ZAPOMENUTÉ ÚDOLÍ, Sázava

1952

T.O. CANADA Kolín

 

- pekné spomienky účastníkov na Celoštátny Československý potlach na Sázave boli po potlachu a zostali v dušiach trampov  značne rozpačité. Ako to však už v živote trampov v týchto neslobodných rokoch občas bývalo, hlavné slovo  na potlachu mala  pražská bezpečnosť /vtedajší policajti/, ktorí potlach doslovne rozohnali a trampi zo Slovenska mali po potlachu doma kopec nepríjemnosti, kde na základe policajných oznámení z Prahy začali perzekúcie bezpečnosti voči trampom aj v Bratislave. Napokon keď im vlastne nemohli a ani nemali čo dokázať, z ničoho ich obviniť, tak im aspoň odobrali ako "víťazi" ich trofeje - sklenené a brúsené vázy, ktoré získali za svoje vystúpenia na potlachových speváckych súťažiach.  Odobrali im aj osadné kroniky, vlajky a rôzne trampské suveníry, ktoré im boli venované mnohými českými ale i slovenskými osadami. A tak fotografie, či iné artefakty z tohoto obdobia ktoré by mali byť tu - na tomto mieste, tie sa však nachádzajú niekde inde, v starých totalitných dobre zamknutých archívoch, určite zapadaných prachom a špinou, avšak dôkladne ukrývané, možno aj preto aby sa na toto obdobie zabudlo . Bolo to však zlé obdobie nie len pre trampov ale i podstatnej časti obyvateľov vtedajšieho Československa, keď vela z nich bolo bezdôvodne prenasledovaných väznených aj popravených pre svoje náboženské vyznanie, či politické presvedčenie.

 
 
 
 
 

Viete že:

 ROK 1952

- v tom istom roku 1952, teda vtedy ako sa konal Celoštátny potlach na Sázave, sa konal aj CELOŠTÁTNÝ SLOVENSKO ČESKÝ POTLACH na trampskom campe Hapy Day pri Dunaji pod Bratislavou.

CELOŠTÁTNÝ SLOVENSKOČESKÝ POTLACH

Dunaj. Hapy Day, Bratislava

17. - 18.5.1952

SPOJENÉ TRAMPSKÉ OSADY BRATISLAVY

 

 

POTLACH na trampskom campe Hapy Day pri Dunaji mal tiež bohaté ŠTB-acké /ŠTB = vtedajšia totalitná štátna bezpečnosť/ dozvuky, ktoré potom rezonovali v prenasledovaní trampov celú jednu desiatku rokov. Z tohoto potlachu sa našťastie schovaním niektorých fotoalbumov pri habacích prehliadkach zachovali fotografie a pre TRAMP NET pripravujem k nahliadnutiu fotoalbum, ktorý čoskoro nájdete v našej rubrike DEJINY  - alebo priamo v tejto rubrike POTLACHY.

 
 
 
 
 
 
 

Viete že:

 ROK 1954

Viete že,  aj v roku 1954 napriek rôznym proti trampským represáliám sa na Slovensku v Slovenskom Raji konal jeden pre trampov z veľmi významných  potlachov s veľkou účasťou trampov z Čiech, Moravy a Slovenska... 

CELOŠTATNÝ POTLACH V SLOVENSKOM RAJI V ROKU  1954

Viac o potlachu sa však dočítate na našich stránkach tu:

 

TRAMP NET

 
 
 
 
 

Viete že:

 

- trampi sa však rôznymi perzekúciami tohoto obdobia nedali odstrašiť a v okrem tradičných potlachov trampských osád zorganizovali aj viacero potlachov so spoločnou účasťou českých, moravských a slovenských trampov,  ktoré možno smelo označiť za potlachy toho obdobia s prívlastkom celoštátne, či medzinárodné.

Spomenieme aspoň niektoré:

Rok 1954

- 11.9.1954
Potlach trampskej osady MONTANA Panenský Týnec, Žerotín

Rok 1956

- Celoštátny potlach  MALÉ KARPATY, PREPADLÉ - VOLHOVISKÁ

   

Rok 1957

- Najväčší potlach toho obdobia s názvom „Cesta na Severozápad“, ktorý organizovala osada ÚDOLÍ HŘÍCHU, /na Berounke/ v roku 1957. Tohto potlachu sa zúčastnilo asi 800 trampov, medzi nimi aj početná trampská výprava zo Slovenska

Rok 1960

- potlach v  SLOVENSKOM RAJI, ten však bol zvolaný a vtedajšia polícia neumožnila trampom ani len prísť na potlachovisko, robila na nich pohon, odchytávala ich a následne  rozvážala na také vzdialené miesta, aby sa potlach nemohol uskutočniť

Rok  1964

24.7. 1964 
Potlach trampských osád ORION - VLČATA, Bobrůvka  - Rožná, Rožinka


5 .9. 1964 
Potlach trampských osád  NETOPER -  RODRIGO, Malé Karpaty, Paseky

   
12.9.1964
Potlach trampskej osady TROSEČNÍCI, Lhota u Lysíc, Skalice n/Svitavou

26.9. 1964
Potlach trampskej osady BÍLÝ JESTŘAB, Pod Orlí skálou, Hartvikovice

 

26.9. 1964
Potlach trampskej osady LUTNÁŘI  Pod Kozlem Jihlavka
18.10. Potlach trampskej osady GRANADA, Malé Karpaty, Panová lúka

Rok 1965

17.4.1965
Potlach trampských osád ŠEDÝ VLK - BIELY NETOPIER, Totem, Paseky
 

8.5.1965
Potlach trampských osád ORLI - SATAN, Oslavka Kralice n. Oslavou


15.5.1965
 Potlach trampskej osady HILTON, Malé Karpaty,  Sahara

   


12.6.1965
Potlach trampskej osady POPOJEDEM, Totemy - Plešivec, Zlaté dno, Brdy
 

27.6.1965
Potlach trampských osád ŠEDÝ VLK -  BÍLY BISON,  Kablov u Vlašimi


10.7.1965

Potlach trampských osád RACI - REZAVÁ KOTVA Račie údolie Nedvědice
31.8. 1965  Potlach trampskej osady TAJFÚN, Malé Karpaty, Savana  

Rok 1966

20.4. 1966 Potlach trampskej osady BÍLÝ JESTŘAB, Pod Orlí skálou, Hartvikovice
21.5.
1966    Potlach trampskej osady SERŽANT, Blíževedly
25.6.
1966    Potlach trampskej osady HAY RIVER Kormorán Dunaj
30.7.
1966    Potlach trampskej osady ROHÁČ, Brno, Oslavka, U Vlasákovy hájenky
 9.7.
1966    Potlach trampskej osady KONDOR - JAGUÁR camp Totém

   

Rok 1967

7.5.1967   Potlach  trampskej osady ALBATROS, Malý Dunaj, U Rusa, Ivanka pri Dunaji
10.6.1967 Potlach trampskej osady MANILA, Malé Karpaty, Paseky

   

Rok 1968

27.4.1968   Potlach trampskej osady ZLATÁ LÍŠKA,  Malé Karpaty, Bajzdrica
23.6.1968 
  Potlach trampskej osady UTAH 30,  Malé Karpaty, Paseky
14.8.
1968    Potlach  trampskej osady TORNÁDO, Ostrov u Šárky, Hradčany u Tišňova
26.10.
1968  Potlach trampskej osady HAY RIVER, Malé Karpaty, Sahara

Rok 1969

29.4.1969  Potlach trampskej osady ZTRACENKA Svatojanské proudy, Praha
7.6.1969 Potlach trampskej osady KAMARÁD, Výškov,  camp Lednice

Rok 1970

31.X.1970 Potlach trampskej osady HAY RIVER -  TRHANI, Malé Karpaty,  Savana

Rok 1971

15.5. Potlach trampskej osady MALÍ BOBRI, Malé Karpaty, Paseky - Širakéz

Rok 1972

15.5.1972 Potlach trampskej osady BOJOVÍ VLCI, Malé Karpaty, Pánova lúka

Rok 1973

26.5.1973 Jarní potlach SPOJENÉ BRNENSKÉ OSADY, Wilsonová skála
4.8.1973   Potlach trampskej osady UTAH 35,  Malé Karpaty, Granada

Rok 1975

23.9.1975  Potlach trampskej osady HURIKÁN Hvězdonice, Sázava

Rok 1978

Potlach trampskej osady ZTRACENKA Praha 60. výročie
27.5.1978 Potlach trampskej osady
UTAH Bratislava  40. výročie 

   

Rok 1982

9.9.1982 Potlach trampskej osady ČIERNA LABUŤ Malé Karpaty, Camp 3

Rok 1983

27.5.1983 Potlach trampskej osady UTAH 45,  Malé Karpaty, Granada
 9.9.1983 
Potlach trampskej osady ZTRACENKA Praha 65. výročie 

Rok 1984

6.10.1984 Potlach S.T.O. DAKOTA - SLEPIČKA -  ASUNCION, Malé Karpaty, Savana

Rok 1987

15.8.1987 Potlach trampskej osady ČIERNA LABUŤ,  Malé Karpaty, Camp 3

Rok 1988

Potlach trampskej osady UTAH 50,  Malé Karpaty, Granada

Rok 1989

8.7.  9.9.1989  Potlach trampskej osady ÚDOLÍ HŘÍCHŮ  60. výročie 

Je azda len samozrejme, že na tomto mieste sme nemohli spomenúť všetky potlachy tohoto obdobia, ktoré dostali alebo mohli by sa nazvať, vzhľadom k veľkej spoločnej účasti trampov z Čiech, Moravy a Slovenska  s prívlastkom medzinárodné. Ak ste na niektorom takomto potlachu boli aj vy, alebo v trampských kronikách nájdete zápisy z takýchto ďalších potlachov, teda tie ktoré sme nespomenuli, napíšte nám na adresu TRAMP NETu a postupne tieto potlachy do tohoto zoznamu doplníme. Prosím však uveďte rok konania potlachu, poriadajúcu osadu a miesto kde sa potlach uskutočnil. Jedná sa o potlachy konané do roku 1993.

 

 

- myšlienka spoločného stretávania sa českých a slovenských trampov po novembrovej "sametovej revolúcii" v roku 1989 bola stále aktuálnou, ale v tomto politický dosť rušnom období nenachádzala dostatočnú odozvu ku konaniu spoločných stretnutí v oboch vtedy ešte spoločných republikách...

 
 
 
 
 
 

 

motto:

" Oheň je oltář trempů totém je trempský kříž
   za žádný z diamantů s trempem ho nesměníš.

Oheň je oltář trempů potlach je trempskou mší
   ze všech našich kempů jen hluchý neslyší."

Úryvok s trampskej piesne s názvom "Trampská mše", ktorú zložili kamaráti Jindra Šmejkal a Láďa Svoboda. Táto pieseň je skutočný trampský poklad a je v nej ukryté veľké posolstvo trampov a trampingu...

 
 
 
 
 
 
   

ČESKO  SLOVENSKÉ - SLOVENSKO ČESKÉ

TRAMPSKÉ POTLACHY

PO ROZDELENÍ ČESKOSLOVENSKA

V ROKU 1993

     
 

 

 

 

Lesní moudrost

Bratrské Slovensko

Ze všech nedobrých průvodních jevů polistopadové rozpoutané „svobody" egoisticky zdivočelého individua byl snad největší katastrofou rozpad Československa počátkem roku 1993.

Nikdo méně zasvěcený sociologicky, politicky a diplomaticky než Magda Vášáryová to nebyl, kdo před mýma očima nazval tento krok v aule FF UP v Olomouci největší hloupostí století. Ještě ani dnes jsme nedohlédli na dno této ztráty a nepochopili, o co všechno jsme na obou stranách moravsko-slovenské hranice přišli.

Až budeme soudit, kdo na tom nese vinu, nezapomínejme, že k rozpadu byly potřebné strany dvě - nejen ta, která byla nositelkou vybičovaného nacionalismu, vedoucího k separatismu, ale i ta, jež arogancí moci a pragocentrismu ve Slovácích provokovala komplex trpěných chudých příbuzných a pak si alibisticky umyla ruce:

„Ať si jdou!"

Mně osobně se rozlomila vlast a vytoužená nádherná krajina velehor a mých woodcrafterských a horolezeckých táborů, jež dnes již nespočítám, se ocitla v zahraničí,....

Je malou útěchou, že to mohlo dopadnout ještě hůř, kdybychom rozchod bývali řešili podle balkánského krvavého receptu. Cítíme to snad na obou stranách shodně i nadále bratrsky, ale stejně trpce.

Libor Pecha

Zdroj:

WOODCRAFT LESNÍ MOUDROST & LESNÍ BRATRSTVO, Libor Pecha, nakladatelství Votobia Olomouc 1999

 
 
 
 
 
 

Viete že:

 

- po politickom rozdelení Československa 1.1.1993 na dva samostatné štáty, sa myšlienka spoločných potlachov stáva akýmsi mottom budúcich medzinárodných trampských stretnutí s tým, že síce spoločný štát Čechov a Slovákov politici si síce rozdelili, ale trampské priateľstva a vzájomné stretávania sa nemožno žiadnymi politickými hranicami a ani akoukoľvek politickou propagandou nikdy rozdeliť.

   

- že nápad konať tieto spoločné potlachy ČESKO  SLOVENSKÉ - SLOVENSKO ČESKÉ vznikol na pôde pražského a bratislavského TRAMP CLUBU hneď po rozdelení Československa v roku 1993. Avšak v stále politický rušnom období si našiel svojú odozvu k jeho konaniu až o rok neskoršie...

 

 

- impulz trampských klubov z Prahy a Bratislavy tak nedal na seba už dlho čakať a  trampi z oboch republík dali opäť a jasne najavo, tak ako sa to vo vzájomných vzťahoch stávalo už v minulosti, že politické strany, teda tie ktoré sú práve v kurze pre nich mnoho neznamenajú, že politiku nechávajú bokom, preto že zásadne do trampingu nepatrí, naďalej zostávajú kamarátmi, tak ako vždy predtým a chcú sa aj naďalej stretávať na spoločných trampských stretnutiach...

- takto  vlastne na podnet trampských klubov z Prahy a Bratislavy, tiež aj z iniciatívy kamaráta Bodláka a písecko - stroturskej osady SLUNEČNÍ ÚDOLÍ sa uskutočnil  v roku 1994, I. ČESKOSLOVENSKÝ POTLACH v Moravskom Lieskovom...

 
 
 
 

 

I. POTLACH SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH TRAMPŮ TRAMPŮ Z ČESKA  MORAVY A SLOVENSKA

MORAVSKÉ LIESKOVÉ - PLEVOVEC POD JAVORINOU

28. 5.1994

TRAMP CLUB PRAHA, TRAMP CLUB Bratislava
T.O.SLUNEČNÍ ÚDOLÍ Písek - Stará Turá

 

 
 

TRAMP NET

 
 
 

 

II. POTLACH ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH TRAMPŮ

VALAŠSKO, VSETÍN, BÍLÉ KARPATY - PULČINY

10.6.1995.

TRAMP CLUB PRAHA, TRAMP CLUB Bratislava
TRAMPI SAMOTÁŘI ZE VSETÍNA
SPŘÁTELENÉ OSADY ZE VSETÍNA

 

 
 
 

 

III. ČESKO - MORAVSKO - SLOVENSKÝ  POTLACH

MALÉ KARPATY, KOŠARISKO

 22.6.1996

TRAMP CLUB PRAHA - Bratislava
T.O. POLÁRNI VLCI Bratislava
S.T.O. BERNOLÁKOVO
T.O. zo Stupavy a Bratislavy

 

 
 
 

 

IV. ČESKOSLOVENSKÝ POTLACH

HORKY NA SÁZAVE

12.9.1997

T.O.VENTURER ROWERS Zruč nad Sázavou
T.O. DIVIZNA Stará Dubá Sázava

 

 
 
 

 

V. SLOVENSKO - ČESKÝ POTLACH

VRCH ROH, JAVORINA

15.8.1998

T.O. APAČI Stará Turá

 

 
 
 

 

VI. ČESKO -  MORAVSKO - SLOVENSKÝ POTLACH

Podolí MOHELNICE

11. - 12. 9. 1999 

T.O. NÁHODA Podolí u Mohelnice U MOHELNICE

 

 
 
 

 

VII. SLOVENSKO - ČESKÝ POTLACH

BRATISLAVA, KRASŇANY

2.9.2000

TRAMPSKÉ OSADY IVANSKÉ Ivanka pri Dunaji

 

 
 
 
 

 

VIII.  ČESKOSLOVENSKÝ POTLACH

SVRATKA - ŠÁRKA

1. 9. 2001

T.O.OLD BOYS BRNO
T.O. TORNÁDO BRNO

 

 
 

TRAMP NET

 
 
 

 

IX.  SLOVENSKOČESKÝ POTLACH

DOLNÉ VESTENICE, MILOTINA

8.9.2002

SAMOTÁRI ZO ZÁVLČIA
Steve, Pitkin, Láďo, Sivko

 

 
 
 

 

X. ČESKOSLOVENSKÝ POTLACH

POZĎATÍN

6.9. 2003

T.O.BOROVINA Padochov, T.O.DIVOKÁ KOČKA Třebíč,
T.O.DRUHÝ DECH Slavkov u Brna,
T.O.FALEŠNÁ KARTA Nové Město na Morave,
T.O. KOBRA Padochov,
T.O.LESNÍ LUZA Zbyšov u Brna,
T.O.MOISIDIS Brno, T.O.PODKOVA Padochov,
T.O.POHODA Třebíč, T.O.SPÍCÍ BUVOL Nová Ves,
T.O.THOMPSONOVÍ VLCI Kostelec nad Orlicí, T.O.TRAPPERS BRNO

 

 
 
 

 

XI. SLOVENSKOČESKÝ POTLACH

NA DUNAJI 1861Km dunajský

4.9.2004

T.S.Medvedica, T.O.BIELA LUNA, T.O.ČIERNY MEDVEĎ,
T.O.ASCONIA, T.O.SIVÝ JASTRAB. T.O.ČIERNY JASTRAB,
T.S.Kinto, T.O.BIELY NETOPIER, T.O.BIELY LOSOS,
T.O.ŠEDÝ GRIZLY, S.T.O.Bratislava. T.O.RYBNÍČEK,
T.O.BIELY RYS, T.O.MEXIKO, T.O.LIŠIAK

 

 
 

TRAMP NET

 
 
 

 

XII. ČESKOSLOVENSKÝ POTLACH 

Krušné hory, Blatno neďaleko Chomutova, Ranč u Matěje

3.9.2005

T.O.CANADIAN TRAPPERS,

T.O.B. KAMARÁDI STARÉ ŘEKY, Petr Medlík, T.O.S.COLORADO, T.S.Lišák, T.S.Čiko, T.S.Medvěd, T.O.7KAVALÉRIE, T.O. ELL TORRO, TRAMP CLUB Praha, T.S.Karči, SIRÉNY, KAMARÁDI JANOVICKÝCH SKÁL, SOÚN, T.O.SANITES OF ARMY, T.O.PODCHLUMÁCI, Zlatokop Tom, Jiři Sam Belda, T.O.STOPAŘI

 

 
 

TRAMP NET

 
 
 

 

XIII. SLOVENSKOČESKÝ POTLACH

v MALÝCH KARPATOCH pri hrade Korlátko

2.9.2006

T.O.BIELI SUPI, T.O.BIELI BIZÓN, T.O.ICARILLA, T.O.KROCHNE, T.O.ORANŽOVÝ EXPRES, T.O.ŠTVANCI - TÁBOR ŠTVANÝCH

 

 
 

TRAMP NET

 
 
 

 

XIV. ČESKOSLOVENSKÝ POTLACH

Hradec, Ledeč nad Sázavou

28.9.2007

T.O.VENTURER ROVERS, T.O.SEVERNÍ CALIFORNIE, T.O.oddíl THOMPSONOVÍ VLCI, T.S.Bludička, T.S.Tučnák, T.O.ORLÍCI, T.O.POD SKALOU

 

 
 
 

 

 

XV. SLOVENSKO ČESKÝ POTLACH

Bojnice - Rovné

30.8.2008

T.O.MESCALERO, T.O.SPÁLENÝ VRCH, T.O.BUFFALO, T.O.ROGERS, T.O.LOVCI, T.O.KLONDIKE, T.O.USVIT, T.O.SIVÝ OROL, T.O.COLORADO, T.O.SONORA, T.S.Kura,  T.S.Maják,  T.S.Háčik,  T.S.Emer,  T.S.Rako,  T.S.Pleško,  T.S.Marek,  T.S.Tarantula

 

 
 

TRAMP NET

 
 
 

 

XVI.  ČESKOSLOVENSKÝ POTLACH

PANENSKÝ TÝNEC

4. - 6. 2009

T.O.BÍLY RACEK, T.O.SUPOVÉ, T.O.MODRÁ ZÁTOKA, KÚB, T.O.MIMO ZÁKON, T.O.STAŘÍ VLCI, T.O.ZA PECÍ, T.O.NÁHODA,T.O.ROHANI

 

 
 
 

 

XVII. SLOVENSKOČESKÝ POTLACH

v Lozorne, Malé Karpaty

3. -  5.9.2010

Trampské združenie Bratislava - Záhorie

 

 
 

TRAMP NET

 
 
 

 

XVIII. ČESKO -  SLOVENSKÝ POTLACH

Růžová, Labské Pískovce

2. -  4.9.2011

T.O. Grey Wolf Lysá n./L., T.O. Svobodný tulák Kolín,
T.O. Ranch 7D Česká Lípa, T.O. Saloňáci Chřibská, T.O.Svobodný tulák

 

 
 
 

 

XIX. SLOVENSKO - ČESKÝ POTLACH

Lopašov

31. 8. -  2.9.2012

Rybecký country club
T.O. Nový Tobos, T.O. Súmrak, T.O. Hranostaj, T.O. Mary Boys, T.O. Topers, T.O. Kondor (CZ), T.O. Korlat, T.O. Durango, T.S. Frťan, T.S. Ali, T.S. Luco, T.S. Arabka, T.S. Jožko z Rače, T.S. Pepe, T.S. Borúvka (CZ), kamarát Karas a kamarát Gaca.

 

 
 
 

 

XX. ČESKO -  SLOVENSKÝ POTLACH

Dolní Bojanovice

7.9.2013

T.O.SAMOTÁŘI Dolní Bojanovice, T.O.RYCHLÝ BLESK Lanžhot

 

 
 
 

 

XXI. SLOVENSKO - ČESKÝ POTLACH

Čičava

6.9.2014

T.O.ZLATÝ OROL Vranov nad Topľou, T.O.SALAMANDER Bardejovské kúpele, Trampské združenie Severka, Trampskí samotéri od Slanča Bardejov, T.O.SEVERKA Stará Lubovňa

 

 
 

TRAMP NET

 
 
 

 

XXII. ČESKO -  SLOVENSKÝ POTLACH 

Orlí hnízdo - Vranová u Letovic

Křetínská priehrada

5.9.2015

T.O.ORLÍ HNÍZDO, T.O.VLCI, T.O.PACIFIC, T.K.DUHA

 

 
 

TRAMP NET

 
 
 
 

 

XXIII. SLOVENSKO - ČESKÝ POTLACH

 Závod pri Malackách 

2.- 4.9.2016.

Dakota, Darinka, Gombík, Ičo, Ivan, Janka, Kasper, Marta, Ringo, Šuga, Učeň.

 

 
 

TRAMP NET

 
 
 
 

 

XXIV. ČESKO -  SLOVENSKÝ POTLACH 

 Rožďalovice 

25.-27.8.2017.

Saša Samotář - T.O. SAMOTÁŘ /Podlužany/

T.O. MĚSIČNÍ ÚDOLÍ /Stvořidlá/

T.O.S COLORADO /Smržovka/

 

 

INTERNET

 

TRAMP NET

 
 
 
 

 

XXV. SLOVENSKO - ČESKÝ POTLACH  

 BUKOVA

31.8.- 2.9.2018.

T.O. GROSS VATHRA
T.O. MICHIGAN
T.O. YUKON
T.O. BIELI VLCI
T.O. POLÁRNI VLCI
T.S. FIKO MRZO

 

 

XXV. SLOVENSKO - ČESKÝ POTLACH
 
BUKOVA

INTERNET

 

TRAMP NET

 
 
 
   

 

 
 
 
 

  

Grafika  fotografie

Slovenský trampský archív 

/v súčasnej správe Pekelníka/

Text

Pekelník

  Trampský archív - TRAMP NET

KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD Pekelník

© Pekelník KRONIKA TRAMPSKÝCH OSÁD

 
 

Pieseň v pozadí stránky s názvom

POTLACH

Hudba a text:

Július Hečko - Píďo