BRATISLAVSKÉ TRAMPSKÉ OSADY

/MINULÉ I SÚČASNÉ/

podľa Pekelníkovej

KRONIKY TRAMPSKÝCH OSÁD.

 

A - D

 
   

E - I

 
 
 

J - N

 
 
 

O - T

 
 
 
 
 
 
 
 

 

BRATISLAVSKÉ TRAMPSKÉ OSADY

U - Z

 

 

UNCAS 1947 Bratislava

 

 
 
 

ÚNIA TRAMPSKÝCH  OSÁD BRATISLAVY 1964 

 /ďalej ÚTOB / vznikla v roku 1963 a oficiálne bola vyhlásená na jar v roku 1964. Podnet na jej vznik vyšiel od Jima Athabasku alias Vlka z trampskej osady YUKON z Rače.   Ešte pred jej založením bolo mnoho názorov o jej podstate a názve. Totiž trampské osady ktoré hodlali do tohoto zväzku vstúpiť, v žiadnom prípade nechceli  stratiť svoje samostatnosť či rozhodovanie a už vôbec nie vytvárať akúkoľvek organizáciu trampov /ako to neskoršie mylne uvádza kamarát Brčko, v knihe Údolia nestíchli/. Pred založením ÚTOB padli i návrhy že názov tohoto zoskupenia trampov by mohol byť i Spojené osady, ale tento názov bol už dopredu odmietnutý, pretože názov priveľmi zdôrazňoval spojenie a neveľmi málo samostatnosti. Až potom, po vysvetlení si vnútorných pravidiel o nezávislosti a samostatnosti, vlastne vznikla ÚNIA TRAMPSKÝCH OSÁD BRATISLAVY, ako zoskupenie siedmich nezávislých osád ČIERNA LABUŤ, ČIERNY ŠÍP, HAY RIVER, NETOPIER, SIOUX, UTAH /1961/ a YUKON.  Blízky vzťah k ÚTOB mali aj trampské osady URAGÁN  a  RODRIGO.  Kamaráti z ÚTOB sa často stretávali pri spoločných akciách, na spoločných slezinách, pri táborových ohňoch, alebo len tak. Viazali ich k sebe spoločné zážitky prežité či už v Malokarpatských lesoch, či na Veľkej rieke - Dunaji. Vzájomná spolupráca osád v Únii bola veľmi dobrá , možno i preto že kamaráti  a kamarátky z ÚTOB sa pravidelne stretávali i na slezinách v meste, nie však v hospode, ale v cukrárni u Myšáka.  Únia nemala šerifa a stmeľovali ju najviac kamaráti a kamarátky  - Vlk a Annie z trampskej osady YUKON, Šery a Dany z trampskej osady ČIERNA LABUŤ, Haris z trampskej osady UTAH 1961, Pekelník z trampskej osady NETOPIER, Jerry a Dekl z trampskej osady ČIERNY ŠÍP, Saidac z trampskej osady SIOUX a Donald z trampskej osady HAY RIVER. Ich spoločné akcie bývali  zamerané aj na ochranu prírody a lesa a niekedy aj na spoločné hry. Na činnosť ÚTOB nezostali len pekné spomienky.  I keď sa to zdá byť nepochopiteľné, už v období svojho zakladania ÚTOB  padla do oka "štátnym dozorcom - ŠTB"....

Viac o UTOB je napísané v Pekelnikovej Kronike trampských osád

 

   
 

 

URAGÁN 1963

Trampská osada URAGÁN z Rače  bola samotárska osada.  Šerifom  osady sa stal Jerry Uragán.   Jerry Uragán dajaký čas spolu chodieval do prírody s bratom Jurom a Tršťom, na camp GOLD RIVER ležiacej pri malokarpatskom potoku Vydrica /Bajzdrica/, neďaleko trampskej osady YUKON a ich osadného  "campu 35". Na campe GOLD RIVERU stávalo aj ich prvé teepee, ktoré si sami ušili z vozovej plachty na šijacom stroji Singer. V roku 1965 si postavili v masíve Volhoviska zrub a dali mu meno Tornádo /tam kde dnes ma camp a zrub osada ARKADIA/. Zrub stavali kamaráti Jerry Uragán, Juro, Tršťo, Fredo z trampskej osady ONTÁRIO a Kvakin.  

Ako si na toto obdobie okolo roku 1965 spomína Jerry Uragán v dnešných časoch:

„Doma v Rači som býval veľmi málo, pracoval som vtedy po celej Československej republike a tak som mal možnosť stretávať veľa trampov. Rád som jazdil z pražskou osadou POPOJEDEM do Bŕd a okolia Prahy. V osade POPOJEDEM boli kamarátky a kamaráti   Rákoska, Tom, Čonda, Vašek Ružička, Katka a ďalší.   Iných dobrých kamarátov som mal v Trnave. Osadu PARDALI viedol kamarát Balvan. Chodievali sme na Tri jazdce a do ich okolia. So Zavináčom,  Zuzkou z Trnavy a ďalšími sme jazdili nákladnými vlakmi po strednom Slovensku a vtedy som sa po prvý krát viezol na vagóne s uhlím. Bolo to medzi Popradom a Žilinou“.

Osada URAGÁN patrila k tým čo opustili Československo a odišli do zahraničia krátko po okupácii ruských vojsk v roku 1968.  Odišli vlastne aj všetci kamaráti, ktorí chodievali na zrub Tornádo - Tršťo, Fredo z trampskej osady ONTÁRIO a Kvakin. V roku 1969 odišiel aj Jerry Uragán, spolu s bratom Jurom z trampskej osady GOLD RIVER do slobodnej a volnej dávno vysnívanej cudziny - trampského "eldoráda" do Kanady.

 

   
 

 

URAGÁN 1985

 

 
 
 

 

USVIT 1969

V osade  z bratislavskej Petržalky - Engerau  boli kamaráti Cibula, Anuš, Peter, Pulo, Hrbač, Šalat. Svoj camp mali v Malých Karpatoch pod Volhoviskom pri malom horskom jazierku pod trampskou osadou ONDATRY kde vlastnili a mali postavené dva indiánske veľké stany wigwami. V roku 1972 si postavili pod Volhoviskom malú chatku,  ktorá im neskoršie vyhorela...

 

   
 

 

UTAH 1938 Bratislava

 

 
 
 

 
 

 
 
 

   

 

LEGENDY TRAMPINGU

RODRIGO
A REDO Z T.O.UTAH

   
 
   
 
 
 

 

UTAH 1961

V poradí druhú trampskú osadu UTAH na Slovensku v Rači založili kamaráti Franci, Haris,Jean a kamarát Mufty ktorý sa stal šerifom osady. Osada na jar v roku 1964 vstúpila do ÚNIE TRAMPSKÝCH OSÁD BRATISLAVY, ktorá vznikla ako zoskupenie nezávislých osád ČIERNA LABUŤ, ČIERNY ŠÍP, HAY RIVER, NETOPIER, SIOUX, UTAH /1961/ a YUKON. Blízky vzťah k ÚTOB mali aj osady URAGÁN  a  RODRIGO.

 

   
 
 

 

VANDRÁCI

Karlova Ves

O histórii trampskej osady VANDRÁCIsa v trampskom archíve nachádzajú iba zápisy z útulne na malokarpatskej Devínskej Kobyle z roku 1947 s peknými dobovými kresbami a podpismi osadníkov. Nezachoval sa rok vzniku osady a ani to, kde osada mala svoj osadný camp.

   
 

 

Útulňa na Devínskej Kobyle /v roku 1947/ na kresbe podľa  dobovej fotografie od kamaráta Lexa

 
 
   
 

 

VANATA 1985

O historii trampskej osady VANATA sa v trampskom archíve nenachádzajú žiadne spomienky.

 

   
 

 

VATRA TK 1971

pozri TÁBORNÍCKY KLUB VATRA

 

   
 

 

VEĽKÍ VLCI 1969

Osadníci založili svoju osadu v Bratislave - Petržalke v roku 1969. Šerifom osady sa stal kamarát Mongol a  osadníkmi kamaráti Pusinka, Maco, Fiska, Jano Lekárnička, Fico, Kalušo, Jungo a Kuko. Chodievali na Dunaj, na koniec špicu Veľkej lúky. V marci roku 1971 mali tu  aj slezinu  spolu s trampskou osadou DUNAJSKÝ BOBOR.
 ....a  zlé jazyky tvrdia že prestali chodievať na vandre v roku 1973.

 

   
 

 

VERNOSŤ 1966

Trampská osada VERNOSŤ bola založená v roku 1966 v Bratislave. Osadu založili kamaráti Predĺžený, Napoleon, Erke, Ledo, Rildo, Soso, Lary, Oli a  Lekvár. Kamarát Predĺžený bol úspešný veselý rozprávač na vela  potlachoch a slezinách.  Z osadou sa po čase rozlúčili a odišli na dlhú trampskú cestu z ktorej už niet návratu, kamaráti Oli - Oliver a v roku 1998 aj kamarát Napoleon. Prvý potlachový oheň trampskej osady VERNOSŤ založenej v roku 1966 sa konal v dňoch 30.IX.-1.X.2000,  na  osade  GAME FARM, nad Košariskami v Malých Karpatoch. Pri slávnostnom ohni zakladajúci členovia tejto osady, kamaráti Lary a Predĺžený odovzdali  symboliku  osady -  mladšej,   ďalšej   generácii svojích osadníkov, kamarátom Blonďovi, Jurajovi, Maťovi a Miňovi. Popriali im aby dobré tradície osady VERNOSŤ udržiavali ďalej a veľa ďalších krásnych vandrov na miestach, kde tak radi chodia, či už vo Veľkej Fatre na chatke v  Necpaľskej doline, na Dunaji - na ostrove Barnabáš, v kánoe pri splave Malého Dunaja, alebo len tak, na bežnom víkendovom vandri v Malých Karpatoch na campe osady GAME FARM. Domovským campom trampskej osady VERNOSŤsa stal camp osady GAME FARM ktorý v roku 2000 obývajú kamaráti z trampskej osady GAME FARM  Čika, Kaprál, Pampúch a kamaráti z trampskej osady VERNOSŤ - Blonďo, Jurko, Maťo  a Miňo.

 

   
 

 

VESELÁ TROJKA 1941

Začiatky trampskej osady VESELÁ TROJKA možno hľadať v trampskej osade PARTA VESELÝCH. Osadu založili v roku 1941 tri dievčatá - Milada, Marienka a Božena. V tom istom roku prichádza do osady z PARTY VESELÝCH aj kamarátka Manca - Osamelá Vlčica.  Kamarátky Milada, Marienka a Božena boli medzi trampmi známe nielen svojou dievčenskou krásou ale predovšetkým svojím spevom a interpretáciou trampských piesní a to vlastne dalo základ k vzniku hudobnej skupiny s rovnocenným názvom svojej trampskej osady VESELÁ TROJKA. Ako spomína aj kamarát Brčko v knihe Údolia nestíchli, vznik tejto hudobnej skupinky bol vlastne dielom bývalého Zálesáka Pickeho, ktorý sa s dievčatami z trampskej osady VESELÁ TROJKA zoznámil.  Picke bol mladší brat niekdajšieho člena bratislavskej osady  STRATENKA Miška Papaya, vynikajúceho gitaristu a trampského speváka. Z vyprávania starších kamarátov vieme že STRATENKA bola prvá trampská osada v Bratislave, ktorej spev sa blížil profesionálnej úrovni. Pre Pickeho bol spev tým najhlavnejším na trampovaní, vari ešte väčšmi ako pre jeho brata. Keďže ZÁLESÁKOM stačila amatérska úroveň a na prvé miesto kládli prírodu a táborenie, odišiel v roku 1941 najprv do trampskej osady CANADA, potom k mladým TULÁKOM. Tam ho síce vďačné privítali - do svojich súborov ho mohli potrebovať - ale jeho muzikantské nároky tiež nevládali splniť bezo zvyšku. A tak Picke hľadal ďalej a napokon našiel kamarátky z trampskej osady VESELÁ TROJKA - tri dievčatká, ktoré na to mali a ktoré sa podrobili jeho náročnému cvičeniu. Tak vznikla VESELÁ TROJKA, skupinka síce malá, ale naozaj výborná a takmer viac ako profesionálna. Jej spev často vysielal aj rozhlas. Pri tom na svoj trampský pôvod nikdy nezabudli a pod menom VESELÁ TROJKA aj súťažili na niekoľkých trampských speváckych súťažiach.

 

   
 

 

VIKING 1970 Bratislava

 

 
 
 

 

VINIPEG 1968

Zakladajúci členovia osady boli kamaráti Jerry, Tony, Baťa, Šampión, Dobú, Bubo. Šerifom osady sa stal kamarát Jerry. Na založenie osady si kamarát Jerry spomína nasledovne:

„Keď som mal 12 rokov,  neďaleko nás bývali  a s nami susedili bratia Khandloví a často som ich vídal odchádzať na tramp do lesa. Najmä Laca ktorého prezývali Vlk. Kamarátil som sa tiež z ich najmladším bratom Jurom (bol odo mňa o 3 roky starší), ktorý chodieval na osadu GOLD RIVER, pod horárňou Biely Kríž na potoku Bajzdrici (Vydrici). S Jurom, ako mojím kamarátom som sa občas dostal na túto osadu spolu s mojimi rovesníkmi ktorí sa k nám pridali. Potom však prišiel september 1968 a osadníci z osady GOLD RIVER odišli do cudziny. My mladší ktorí sme zostali doma, prebrali sme po nich flek a v tom istom roku o ďalšie dva mesiace  na tomto mieste sme postavili chatu. Posledný týždeň mesiaca október 1968 sme založili trampskú osadu VINNIPEG. Tu sme dlhé roky prežívali nezabudnuteľné chvíle.“

Dnes už väčšina kamarátov z osady VINNIPEG nechodí pravidelne na tramp, občas sa však spolu vyberú na svoj starý camp a v spomienkach sa radi vracajú do minulosti, keď okolie ich campu na Bajzdrici hýrilo trampským životom  a pravidelnými trampskými ohňami.

 

   
 

 

VYCHÁDZAJÚCE SLNKO 1968

Trampská osada VYCHÁDZAJÚCE SLNKO vznikla premenovaním už staršej trampskej osady SKALNÝ OROL založenej v roku 1966. Trampskú osadu VYCHÁDZAJÚCE SLNKO založili kamaráti Vlado – Shade, Franto – Strunka, Stano – Číňan, Milan – Benito a Jožo – Veľká robota. Vlastne v živote osady sa premenovaním okrem názvu nič podstatné nezmenilo. Osadníci naďalej chodievali do prírody v okolí Bratislavy na svoje v minulosti už obľúbené miesta. Bolo to najmä okolie Medených Hámrov pri Borinka, ale aj Zochovej chaty nad Modrou a Sĺňavy v Piešťanoch. Rok 1968, keď je v Kronike zaznamenaný vznik osady je všeobecne známe že bol aj rokom príchodu politickej „Jari“  a Dubčekovského hľadania „Socializmu z ľudskou tvárou“.

Bolo to pre tramping významné obdobie, preto že v roku 1968 a aj v niekoľko predchádzajúcich rokoch sa vplyvom jarných vánkov značne oživil  trampský život a to nielen v osade VYCHÁDZAJÚCE SLNKO, ale možno povedať o tom i všeobecne, že vo všetkých trampských osadách. Osadníci ešte v tomto roku boli pozvaný na významné stretnutie, nie síce rýdzo trampského charakteru.  V Borinke sa totiž v dňoch 15. – 16. 6. 1968 konal zraz táborníkov novozaloženej SLOVENSKEJ ÚNIE TÁBORNÍKOV / ďalej SÚT/. Účasť členov osady na tomto stretnutí značne ovplyvnila ďalší život v osade. Totiž v nasledujúcom období dvaja členovia osady Vlado – Shade a Stano – Číňan absolvovali Okresnú tábornícku školu v dňoch 8.8. - 23.8.1968  v Banskom Studenci.

 

 

V tom istom roku Stano - Číňan absolvoval aj Ústrednú tábornícku školu v dňoch 19. – 28. 8 1968  pri jazere Izra na východe Slovenska.

 

 

Aby sme však porozumeli vlastne o čo sa jednalo a prečo trampi milujúci slobodu a voľnosť, čo im vlastne trampské hnutie poskytovalo, sa týchto organizovaných podujatí zúčastňovali.  Musíme sa však pár vetami vrátiť do minulosti a vysvetliť si niektoré okolnosti,  ktoré s týmito udalosťami mali súvislosť. Vplyvom Dubčekovej „Jari“ sa rozpadla aj starými štruktúrami komunistov prísne strážená politická organizácia mládeže ČSM, v tom období zahŕňajúca povinne všetku mládež bez výnimky. V roku 1968 keď sa ČSM rozpadlo, vzniklo veľa  nových organizácii zameraných predovšetkým nepoliticky, ktoré mali podchytiť mládež na Slovensku a mali úprimnú snahu jej pomôcť. Jednými z takýchto organizácii, ktorí mali záštitu pod jednou spoločnou strechou, novo vzniknutým Združením detských a mládežníckych organizácii, bol aj obnovený Skauting a vlastne aj novovzniknuté hnutie smerujúce k prírode – Táborníctvo. Skauti pomenovali svoju organizáciu  /akože už tradične/ názvom Junák a priatelia medzi ktorými boli aj trampi, hlásiaci sa k myšlienkam Táborníctva založili SLOVENSKÚ ÚNIU TÁBORNÍKOV. Pri zrode SÚT stálo veľa kamarátov z radov trampov, i keď mnohí sa nestali členmi tejto organizácie a tak aj prijatý program tejto organizácie smeroval veľmi blízko k trampskému hnutiu. Žiaľ do SÚT sa vlúdili i takí, ktorí za predchádzajúceho režimu, teda predtým trampom škodili a spolupracovali s ŠTB. Jedným z nich bol Gavryl Gryzlov ktorého na sneme v Bratislave delegáti z krajov zvolili za Čestného náčelníka SÚT. Dlho sa však v tejto funkcii nezohrial a po protestoch a petíciách mnohých trampov z Bratislavy sa utiahol do pozadia a stal sa šedou eminenciou niektorých tiež táborníkov, čo nebolo zrovna najlepšie. Napriek tomu SÚT akosi do vnútorného života trampov a trampských osád výrazne nezasahovala, iba okrem toho, že vyrábala napríklad certifikáty pre šerifov trampských osad, čo trampi považovali za poriadne veľký nabubralý kanadský žartík.  Avšak významná pomoc tejto organizácie trampom bolo najmä poskytovanie finančnej podpory na organizovanie rôznych podujatí, ako boli Večery trampských piesní, Slovenská PORTA, Tábornícke  školy s rôznym zameraním poriadané v najkrajších kútoch Slovenska, Tábornícke stretnutia, vydávaním trampských almanachov a spevníčkov a pod. Úspešnú spoluprácu trampov ktorí sa vlastne ani nestali členmi SÚT a Slovenskej únie táborníkov vlastne prerušili augustové udalosti roku 1968 všeobecne známe pod názvom OKUPÁCIA, keď Vojská Varšavskej zmluvy piatich armád vtrhli na územie Československa a na dlhé obdobie prerušili všetko to krásne týkajúce sa aj bežného života človeka, čo v Československu začalo vznikať. Tak postupne bol zrušený aj JUNÁK a  aj  SÚT.  Zakázanie a zrušenie SÚT  trampov  však akosi vôbec nevzrušovalo hlavne preto že tramping bol v podstate vždy volným hnutím a takým zostal za celú svoju históriu až do dnešných čias.

Pokračovanie a širšia história trampskej osady VYCHÁDZAJÚCE SLNKO je zaznamenaná v Pekelnikovej Kronike trampských osád, kde si ju môžete prečítať...

 

   
 

 

VYSOKÁ 1975 Bratislava

 

 
 
 

 

VYSŤĚHOVALCI 1966

Trampskú osadu VYSTĚHOVALCI založili v roku 1966 kamaráti Cvalko z bratislavskej osady HILLTON, Galdino z brnenskej osady TORNÁDO, Kamzík z bratislavskej osady OHIO a Pekelník  z bratislavskej osady NETOPIER v roku 1966 na ostravsku v Karvinej. Pred založením trampskej osady Cvalko, Galdino, Kamzík a Pekelník začali spolu chodiť na vandre v Slovenských Beskydách a svoj stály camp si našli na prekrásnej horskej lúke vzdialenej asi 30 minút chôdze z dedinky Mosty u Jablunkova. Camp dostal meno "Smrekáč" podľa nádherných okolitých obrovských stromov, ktoré tu rastli v hojnom počte.  Camp "Smrekáč" si oblúbili a svojú partiu nazvali Vysťehovalci vlastne najprv iba z recesie a názov partie si zvolili podľa toho že si našli svoj nový domov v Karvinej. Až po pár mesiacoch spoločného chodenia do prírody prišiel Galdino s nápadom založenia trampskej osady VYSŤEHOVALCI. Nápad založiť novú trampskú osadu najprv nepadol na úrodnú pôdu... proste nebolo pochopenie a nadšenie ostatných opustiť svoje domovské osady. Až snáď po niekoľkých týždňoch ďalšieho spoločného chodenia do prírody, keď si vysvetlili že svoje pôvodné domovské trampské osady neopustia a osada VYSTĚHOVALCI bude len ich dočasným trampským domovom, osadu VYSTĚHOVALCI založili v decembri roku 1966 na campe "Smrekáč".

Pokračovanie a širšia história trampskej osady VYSŤĚHOVALCI je zaznamenaná v Pekelnikovej Kronike trampských osád, kde si ju môžete prečítať...

 

   
 

 

WAIKIKI 1928

 

 
 

 

 

WAIKIKI
DUNAJ KLUB
kajakársky a kanoistický klub T.O.WAIKIKI

 

 
 

LEGENDY TRAMPINGU

Tulák Zizek z trampskej osady WAIKIKI

 

 
 

 WAIKIKI

Prvý potlach trampov na Slovensku
4.9.1930 DUNAJ Vlčie hrdlo

 

 
 
 

 

WIKING 1929

Bob Hurikán  v knihe Dejiny trampingu vydanej v roku  1940 v Prahe o trampskej osade WIKING  píše týchto pár riadkov:

"Psal se rok 1929....... na prudký Dunaj vyplulo z jedné ze zátok nové trampské loďstvo osady WIKING , vedeno „kapitánem“ Hydikem, Alim, Ferym, Kájou a Irčou...

A tak po osade WIKING založenej v dávnej trampskej minulosti sa nám vela zápisov vlastne ani nezachovalo, ale vieme že osada bola  v poradí po trampskej osade WAIKIKI a RIVER CLUBE, ako tretia trampská osada na Slovensku. 

 

   
 

 

YUCATAN 1941 Bratislava

 

 
 
 

 

 

YUKON 1933

Po dlhoročnom pátraní po starej osade YUKON je známe dnes iba to, že skutočne bola založená a v roku 1933. Kamaráti z tejto osady mali svoj camp za kameňolom, na Bielom potoku -  Železnej studničke v Malých Karpatoch. Zachovali sa len niektoré mená osadníkov Jack, Jery, Rese - Bell a Špek. A potom ešte treba spomenúť to, že zachovalo sa viacero cenných dobovo starých fotografii zo života tejto osady, ktoré sú v trampskom archíve TRAMP NETu.

 

 
 
   
 

 

YUKON 1963

 

 
 
 

 

YUKON 1983

Trampská osada YUKON  vznikla 13.8.1983, v deň keď staršia osada YUKON slávila svoje dvadsiate výročie svojho trvania a práve v ten deň sa rozhodli synovia starších členov osady YUKON a ich kamaráti založiť osadu rovnakého mena. Obidve osady YUKON. A tak mladšia i staršia osada YUKON majú rovnaké domovenky a aj vlajku, líšia sa iba lemovaním /staršia osada má zelené a mladšia červené lemovanie/. Šerifom mladšej osady sa stal Moman a zakladajúcimi členmi boli Dupo, Manto, Šišo, Lulan, Sedlák.  V roku 1987 vstúpil do osady  Nando.  Svoj Camp zdedili po starej osade YUKON - Camp 35.Na Campe 35 si postavili v roku 1984 malý zrub - skôr by sa dalo povedať zrubový stan, ktorý bol zrušený 4.11.1988. Osada chodí do Malých Karpát, do okolia Pasiek a Granady.

 

   
 

 

YUKON 1984

Niekedy, okolo rokov 1982, až 1983 sme sa partia chlapcov zo školy, ale aj zo sídliska v Bratislave /Štrkovec/ dohodli, že budeme chodiť do prírody na výlety a že sa staneme ochrancami prírody. Prvý podnet k týmto myšlienkám nám dal otec nášho kamaráta Piryho, ktorý mal prezývku Jimmi. Vždy keď sme Pirymu prišli na návštevu, Jimmi nám pútavo rozprával o prírode a trampingu. Jedného slnečného víkendu našú celú mladú partiu Jimmi pozval  na svoju chalupu do Limbachu. Tam pokračovalo jeho rozprávanie o trampoch a trampingu, o svojej trampskej osade s názvom TORNÁDO a ukázal nám aj fotografie z  potlachov, na ktorých sa on zúčastňoval.  Na stenách chalupy mal rôzne visačky a placky z trampských akcii. Nás okrem rozprávania snáď najviac vtedy zaujali krásne nože, ktoré mal po celej stene vystavené a zasypali sme ho otázkami ako ich vyrába. Večer sa vytiahla gitara a Jimmi na nej zahral pár pesničiek. Potom sme sa dohodli , že Jimmi nám poukazuje zákutia Malých Karpát od Bratislavy po Pezinok a ďalej...  Výlety, ktoré s nami uskutočnil boli síce jednodňové, ale pre nás velmi poučné. Ukázal nám rôzne fleky a búdy starých osád, ktoré kedysi, keď bol mladý navštevoval. Nás chlapcov  z partie zo sídliska, tak ako šiel čas, sme sa chceli stať hrdinami z westernov, o ktorých sme čítavali najmä v knihách od Karla Maya, ale aj trapermi, alebo zálesákmi, ale najviac nás priťahoval tramping. Po čase podľa vzoru trampov sme si našli malé miesto skryté v lese Malých Karpát, neďaleko Limbachu, kde sme začali chodievať vtedy, keď nás rodičia pustili . Časom nás rodičia púšťali už dosť často. Jimmi nám vždy pomáhal, radil, a mys sme ho už   nebrali ako otca jedného z nás, ale ako veľkého brata - kamaráta. Niekedy na jar v roku 1984 sme sa stretli u Piryho doma, kde sme sa dohodli aj s Jimmim , že aj my si založíme v Limbachu osadu, na fleku kde sme chodievali. Dlho sme sa radili a vymýšľali sme názov osady, až sme sa dohodli na názve YUKON. Kamarát Frenky navrhol domovenku a aj vlajku , ktorú sám spravil.

/stručný výpis z kroniky trampskej osady YUKON z rokov 1984 až 1996/

Viac o osade YUKON z Bratislavy a Limbachu si môžete najsť a prečítať v Pekelníkovej Kronike trampských osád.

 

   
 

 

YUKOŇÁČIK 2007

 

 
INTERNET

 
 

 

ZÁLESÁK 1932

Trampská osada ZÁLESÁK vznikla v roku 1932 v Bratislave. Svoj prvý tábor mali v západnej časti Malých Karpát, pri brehoch potoka Vydrica, , medzi druhým kameňolomom a križovatkou s modro značkovaným chodníkom, ktorý vedie z Krásňan do Marianky. Potok Vydricu v tých rokoch trampi premenovali na "Biely potok". Prvým šerifom osady bol Reddy, neskoršie Oto Koláč a jej ďalšími hlavnými postavami boli kamaráti Tarzan, Jack Rybníkár, a Šejtan Vilko. V tejto osade začínali i ďalší trampi, ktorí boli neskôr známi najmä svojím pekným spevom, ale už ako osadníci STRATENKY. Ešte dlho po tom, ako ZÁLESÁCI prestali chodiť do svojho tábora, trampi celé toto údolie potoka Vydrice od starého campu RUDÉHO TESÁKA, až po spomínanú križovatku s modro značkovaným chodníkom nazývali "Starý Zálesák".

 

   
 

 

ZÁLESÁK 1940 Bratislava

 

 
 
 

 

ZAMBA 1941

pozri

LUŇAK 1941

 

   
 

 

ZÁTOKA 1978

Trampská osada ZÁTOKA bola založená 7.10.1978 a zakladali ju kamaráti z Petržalky - Brčko, Mladý a Frenky. Neskôr pribudli Táňa a Maťo. Chodievali na flek ležiací pri Dunaji s pomenovaním Rio Pecos.

 

   
 

 

ZLATÁ HVIEZDA  1942

Trampskú osadu ZLATÁ HVIEZDA založili v roku 1942 kamaráti Tasilo, Jery a Tom. Osada mala vynikajúcich gitaristov a spevákov, hlavne týmto bola známa medzi inými osadami. V roku 1944 objavili chatku nad Savanskou lúkou, neskoršie známu pod menom Savana.  O histórii tejto chatky porozprával v roku 2013 obyvateľ  obce Záhorská Bystrica,  88 ročný  pán Jurášek, bývalý poľovník a hospodár poľovného revíru, teda toho, kde stála aj chatka Savana.

"Chatku v rokoch 1938 - 1939 postavili židia, teda nie jeden - ale viacerí, celá skupina. To bolo v tom čase keď bola rozbitá Československá republika a vznikol Slovenský štát.  Židia sa v tom čase dostali do priameho ohrozenia ich životov smerujúceho a riadeného z fašistického a nacistického Nemecka.   Chata bola postavená vlastne v karpatských lesoch ako ich skrýša, ale nikdy ju za svoj azyl nevyužili. Zrejme ich prenasledovanie a odsuny do koncentračných táborov boli v tom čase rýchlejšie, ako sa tu mohli schovať..."

Keď chatku v roku 1944 osadníci zo ZLATEJ HVIEZDY objavili bola  v dosť spustnutom stave. Opravili si ju a stala sa im niekoľko rokov milovaným sídlom. Po vojne dokonca dosiahli legalizáciu svojej držby. Pravda nie na dlho, vtedajší tzv. Národný výbor, rozhodol že chatka patriaca dovtedy trampom, bude slúžiť pre rekreáciu pracujúcich a osadníci museli natrvalo chatku opustiť. Majiteľom chaty sa stala redakcia vojenského nakladateľstva "Naše vojsko" a neskoršie obuvnícke družstvo Obnova.

Kamarát Tom po zániku osady ZLATÁ HVIEZDA prešiel neskoršie do trampskej osady ZÁLESÁK.

 

   
 

 

ZLATÁ NEVADA 1990

Prvé trampské kroky osady siahajú do roku 1990, keď sa štvorica chalanov rozhodla  okúsiť zálesácky život. Túto štvoricu tvorili kamaráti Medveď, Žofa, RybčoOtlak. Ich spoločným rodiskom bola Rača a tak prvé vandre smerovali do pohoria Malých Karpát vypínajúcich sa nad Račou. Zo začiatku chodievali pod „širák“, alebo pod stan hlavne na lúku, ktorá nesie názov Paseky. Odtiaľ vyrážali do blízkeho  okolia, kde spoznávali trampské tradície, kamarátov, ich zruby, osady, ale i nepísané trampské zákony. Koncom leta s nimi čoraz častejšie začal chodiť  kamarát Andrej. Zimné mesiace strávili  na  zruboch trampských osád TORTOSA, SARATOGA a TOPEKA . Za to boli kamarátom z týchto osád vďačný.  Začiatkom roka 1991 im v hlave začala vŕtať myšlienka o založení osady. Do ich partie sa pridali Gusto a Palec. Myšlienku o založení osady začali realizovať. Po návrhu viacerých názvov sa rozhodli pre názov trampskej osady ZLATÁ NEVADA   s myšlienkou obnoviť tak túto zaniknutú osadu. Podnet im dal Otlakov dedo. Patril do osady ZLATÁ NEVADA založenej krátko po II. Svetovej vojne. Názov osady už mali, ale stále to nebolo ono. Túžili po vlastnom fleku, kde by mali podsady pod stany a možno neskoršie i chatu. Svoj flek si našli na bývalom fleku trampskej osady ČIERNY VAMPÍR, ktorých búda bola koncom sedemdesiatych rokov zničená...

História osady je však oveľa, oveľa dlhšia a neskrátenú si ju môžete prečítať v Pekelnikovej Kronike trampských osád.

 

   
 

 

ZLATÁ LÍŠKA 1963

 

 
 
 

 
   

 

 ZLATÁ LÍŠKA
Potlach 2008

   
 
 
 

 

ZLATÁ PODKOVA 1965

O trampskej osade  ZLATÁ PODKOVA sa v trampskom archíve TRAMP NETu nezachovali žiadné dokumenty. Ak ste boli členmi tejto osady budeme radi keď rozprávanie historie doplnite svojími vlastnými spomienkami či fotografiami. Ak nám do TRAMP NETu napíšete niečo viac z histórie osady budeme sa to čo najskôr snažiť doplniť na tieto stránky.

 

   
 

 

ZLATÝ PRAMEŇ 1972

Trampská osada ZLATÝ PRAMEŇ  bola založená v roku 1972 v Bratislave.  Zakladajúcimi členmi boli Černý, Pagáč, Pipuš, Pako a Tennessee. Keďže Pagáč je synom Starého Rusa, ktorí sa staral o hroby ruských vojakov padlých na mieste ich campu koncom druhej svetovej vojny a pre túto svoju „funkciu“ dostal i takéto meno tak problém zo svojím campom mali vyriešený.   Zrub „U Rusa“ vybudovali na tomto mieste osadníci za výdatnej pomoci Starého Rusa nad Mariankou, oproti neskôr vybudovanému pomníku padlých osloboditeľov /tiež  tzv. Malý Slavín/.   V roku 1974 do osady vstupujú Alo a Jager.  O rok neskoršie prestavali búdu, jej okolie a upravili aj prameň.  Keďže nová cesta, rozširovanie pamätníka i následné úpravy ich nenadchýnali, začali od jesene 1977 chodievať na trampskú osadu ONDATRY na Košariská. To však už chodili len Pipuš, Alo, Pako, Jager a Vojto, ktorý vstúpil do ich osady. Spolu s nimi chodila aj kamarátka Dáša a neskôr aj Marika. Malý Slavín dali politici tej doby prebudovať na miesto okázalých manifestácii, upravili ohnisko, pribudli stoly, stoličky a lavičky a aj zastrešené priestory pre prípad dažďa, veľké parkovisko a asfaltová prístupová cesta. Už zostalo len trampskú chatku zlikvidovať aby nezavadzala.  Stalo sa tak v roku 1979 keď chatka vyhorela. Potom prišli svadby. Alo si postavil zrub nad Knižkovou dolinou v Rači. Pipuš a občas aj Pako od roku 1987 chodievali zväčša na camp trampskej osady VYSOKÁ. Medzi výpočtom jednotlivých rokov osada absolvovala množstvo vandrov po celom Slovensku a zúčastnila sa mnohých potlachov, kde vo večerných súťažiach reprezentovali ZLATÝ PRAMEŇ hudobníci Alo, Pako a Pipuš.  

 

   
 

 

 

ZTRATENKA 1932

pozri

STRATENKA 1932

 

   
 

 

ŽABÁCI 1947 Bratislava - 1983 Borinka

 

 
 
 

 

ŽLTÝ KVET 1967

Trampská osada ŽLTÝ KVET bola založená dňa 4.7.1967 v Bratislave. Šerif osady sa stal kamarát Pastor. Zakladatelia trampskej osady boli kamaráti Tarzan, Fredy, Doktor, Čefi, Upír, Johan, Jerry, Satan, Očko a Maruna. Svoj flek mali v račianskej časti Malých Karpát - na Bajzdrici a nazývali ho "Svätojánske údolie". V ich Svätojánskom údolí mali postavený veľmi skromný, otvorený prístrešok, ktorého steny nedosahovali ani po strechu. Postavili si ho v roku 1967 - 68, kúsok pod miestom, kde bol voľakedy camp starej bratislavskej osady DAKOTA. Prístrešok asi po 10 rokoch podľahol zubu času a dnes by ste už  nenašli miesto, kde kedysi stál. Matka príroda ho jednoducho pohltila.

 

   
 
 
 
 

 

...A ĎALŠIE TRAMPSKÉ OSADY Z BRATISLAVY, KTORÉ MOŽNO BOLI, MOŽNO NEBOLI... ICH MENÁ SA VŠAK VYSKYTUJÚ V PEKELNÍKOVOM TRAMPSKOM ARCHÍVE, KDE OKREM POMENOVANIA OSADY A ZOPÁR STRUČNÝCH INFORMÁCII  SA ŽIADNY INÝ ÚDAJ UŽ O OSADE  NENACHÁDZA.

JE VŠAK MOŽNÉ ŽE OSADY S TÝMITO MENAMI NAOZAJ BOLI ZALOŽENÉ A AK STE NIEKTORÚ Z NICH POZNALI, ALEBO BOLI JEJ ČLENOM,  NAPÍŠTE NÁM NA ADRESU:

 

 
 
 


 OSADY  Z BRATISLAVY,

KTORÉ MOŽNO BOLI, ČI NEBOLI,

ALE SKÔR BOLI AKO NEBOLI...

ALEBO AJ TIE,

O KTORÝCH SÍCE VIEME, ALE NÁM  O NICH CHÝBAJÚ BLIŽŠIE,

ČI SPRÁVNE ÚDAJE POTVRDENÉ TRAMPSKOU OSADOU:

 

ÚDOLIE HVIEZD 1966
UGANDA

URAGÁN

URUGUAY

US KESON

VAGÓN
VAMPÍR
VANDRÁCI Karlova Ves
VANDRÁCI Vrakuňa

VERANGO
VERNOSŤ Rača 1945
VESELÁ PÄŤKA 1948
VESELÍ SAMOTÁRI

VIMBLEDON

VINETOU 1964
VLCI 1940
VLČICE Dúbravka
VOLNÉ ZDRUŽENIE


VRABČÁCI BEZDOMOVCI

VYDRA Dúbravka 1989

VÝR

YETI
YUKON 1948

ZLATÁ HVIEZDA 1975
ZLATÁ NEVADA 1946
ZLATÁ RUŽA
ZLATÉ ÚDOLIE
ZLATÝ HAD 1967
ZLATÝ SUP 1969
ZRUBÁCI 1942
ZUBRI
ŽIDÁK 1973

ZVÄZ TRAMPSKÝCH OSÁD 1940

 
 

?

 
 
     "Najprv som mal myšlienku,
       potom ideu... tak vzniklo hnutie.
       Ak si nedajú niektorí z vás pozor,

       bude z hnutia organizácia".


 
        /Lord Baden Powell - zakladateľ skautingu/

 

 
 
 
 

 

BRATISLAVSKÉ TRAMPSKÉ OSADY

 

A - D

 
   

E - I

 
 
 

J - N

 
 
 

O - T

 
 
 
 
 
 
 

Hudba v pozadí stránky Lojzko Kecál T.O. MALÍ BOBRI

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

©Pekelník 2018 TNeT Pk